Den Kongelige Belønningsmedalje af 1. grad med krone og inskription