H.K.H. Kronprinsen

Frederik André Henrik Christian, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, Prins til Danmark, greve af Monpezat, er født den 26. maj 1968. H.K.H. Kronprinsen er søn af H.M. Dronning Margrethe 2. og Prins Henrik af Danmark (død 2018). Kronprinsen indgår i arvefølgen til tronen og er regent, når Dronningen er ude af landet.

Familie

Døbt og konfirmeret
​​Kronprinsen er døbt i Holmens Kirke, København, den 24. juni 1968 og konfirmeret i Fredensborg Slotskirke den 28. maj 1981.

Bryllup
​Den 14. maj 2004 giftede Kronprinsen sig med frk. Mary Elizabeth Donaldson, som ved brylluppet blev H.K.H. Kronprinsesse Mary Elizabeth af Danmark. Vielsen foregik i Københavns Domkirke, og bryllupsfesten blev holdt på Fredensborg Slot.

Læs mere om Kronprinsparrets bryllup.

Børn
​H.K.H. Prins Christian Valdemar Henri John, født den 15. oktober 2005, H.K.H. Prinsesse Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, født den 21. april 2007, H.K.H. Prins Vincent Frederik Minik Alexander, født den 8. januar 2011, og H.K.H. Prinsesse Josephine Sophia Ivalo Mathilda, født den 8. januar 2011.

Bopæl
​​Kronprinsparret bor i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg, København, og benytter Kancellihuset på Fredensborg Slot i Fredensborg.

Kronprinsparrets bryllup, 2004. Foto: Polfoto ©
Kronprinsfamilien fotograferet i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag i 2018. Foto: Franne Voigt ©

Uddannelse

Uddannelse
Kronprinsen gik på Krebs' Skole i perioden 1974-1981, heraf som privatist på Amalienborg i perioden 1974-1976 og fra 3. klasse på Krebs' Skole. I perioden 1982-1983 var Kronprinsen kostskoleelev på École des Roches, Normandiet i Frankrig, og blev student fra Øregaard Gymnasium i 1986. Kronprinsen blev i 1995 Cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet og læste undervejs statskundskab ved Harvard University, U.S.A., i 1992-93.

Erhvervsbaggrund
​​Kronprinsen gjorde tjeneste på den danske FN-mission i New York i 1994 og var fra oktober 1998 til oktober 1999 udstationeret som 1. ambassadesekretær ved Kongelig Dansk Ambassade i Paris.

Militær karriere
​Kronprinsen er primært uddannet inden for forsvaret, hvor Kronprinsen har fuldført flere grundlæggende og aktive uddannelser. 

Den militære uddannelse begyndte i 1986 ved Den Kongelige Livgarde. I 1988 blev Kronprinsen udnævnt som løjtnant af reserven. Efter udnævnelsen til løjtnant blev Kronprinsen delingsfører ved Gardehusarregimentet i 1988. I 1989 blev Kronprinsen udnævnt til premierløjtnant af reserven. Kronprinsen fuldførte frømandsuddannelsen ved Søværnets frømandskorps i 1995. Samme år blev Kronprinsen også udnævnt til premierløjtnant af reserven i Søværnet og i 1997 udnævnt til kaptajnløjtnant af reserven i Søværnet samt kaptajn af reserven i Hæren.

I 2000 – efter uddannelse på Flyveskolen – blev Kronprinsen kaptajn af reserven i Flyvevåbnet. I perioden 2001 og 2002 gennemgik Kronprinsen videreuddannelsestrin II for ledere ved Forsvarsakademiet og blev i 2002 major i Hæren og Flyvevåbnet samt orlogskaptajn i Søværnet. Kronprinsen var i perioden 2002-2003 sagsbehandler ved Forsvarskommandoen og fra 2003 lærer ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. 

I april 2004 blev Kronprinsen udnævnt til kommandørkaptajn i Søværnet, oberstløjtnant i Hæren og oberstløjtnant i Flyvevåbnet, og i 2010 blev Kronprinsen udnævnt til kommandør i Søværnet samt oberst i Hæren og Flyvevåbnet.

I april 2015 blev Kronprinsen udnævnt til kontreadmiral i Søværnet og generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet.

Deltagelse i ekspeditioner
I 1986 deltog ​​Kronprinsen i en ekspedition til Mongoliet med fokus på nomaderne, og i 2000 deltog Hans Kongelige Højhed i "Ekspedition Sirius 2000", hvilket var en fire måneder og 2.795 kilometerlang slædeekspedition nord om Grønland.

Sprog
​​Kronprinsens modersmål er dansk. Herudover taler Kronprinsen fransk, engelsk og tysk.

Træningstur i Norge med skadede krigsveteraner, 2016. Foto: Brian Mouridsen ©
Livgardens Årsdagsparade på Livgardens Kaserne i København, 2021. Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

Protektioner og æreshverv

 • Æresdoktor ved State University of Education of Mongolia, 2008 
 • Æresdoktor (Doctor of Humane Letters) ved Dana College i Omaha, Nebraska, USA, 2009

 • Præsident for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab 
 • Kommitteret for Dansk Røde Kors 
 • Medlem af IOC - Den internationale Olympiske Komité, 2009-2021 
 • Kongelig Mayestaits Acteurs
 • Æresformand for Kongelig Dansk Yachtklub

 • Aabenraa Golfklub
 • Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg
 • Dansk Mongolsk Selskab
 • Dansk Sportsdykker Forbund
 • Dansk Tennis Forbund
 • Den Internationale Olympiske Komité (IOC)
 • Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste (FOUAT)
 • Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme
 • Fredensborg Golf Club
 • Furesø Golfklub
 • Garderforeningen i København
 • Graasten Rideklub af 2004
 • Gråsten Sejlklub
 • H.M. Konungens Jagtklubb (H.M. Kongen af Sveriges Jagtklub)
 • Hobie Cat Danmark
 • Hovedstadens Go-Kart Klub
 • International Tennis Club of Denmark
 • Kongelig Dansk Yachtklub
 • Kongelig Norsk Seilforening
 • Københavns BMX Klub
 • Københavns Golf Klub
 • Marineforeningen
 • Odsherred Golfklub
 • Rytterofficersforeningen
 • Special Forces Club's Overseas Committe as the representative of Denmark
 • Sømandsforeningen af 1856
 • The Royal Yacht Club of Tasmania
 • The Royal Yacht Squadron
 • Kunglige Svenska Segelsällskapet
 • Fredensborg Tennis Klub

Dekorationer

 • Ridder af Elefantordenen (R.E.)
 • Storkommandør (S.Kmd.)
 • Dannebrogordenens Hæderstegn (D.Ht.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum (R.50.Em.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag (Em.16.apr.2020)
 • Prins Henriks Mindemedaille (Pr.H.Mm.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup (G.Em.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75-års fødselsdag (Em.16.apr.2015.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 40 års regeringsjubilæum (R.40.Em.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70-års fødselsdag (Em.16.apr.2010.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75-års fødselsdag (Em.11.juni.2009.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af H.M. Dronning Margrethe II's 25 års regeringsjubilæum (R.E.m.),
 • Erindringsmedaillen i anledning af H.M. Dronning Margrethe og H.K.H. Prins Henriks Sølvbryllup (S.E.m.)
 • Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik IX's fødsel (Mm.11. marts 1899-1999)
 • Dronning Ingrids Mindemedaille (Dr.I.Mm.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark (Dr.I.Em.)
 • Den Kongelige Belønningsmedalje med krone og inskriptionen EXPEDITION SIRIUS 2000 (B.M.*.m.Inskrip.)
 • Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten (Ht.S.)
 • Hjemmeværnets Fortjensttegn (Hjv. Ft.)
 • Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (R.O.Ht.)
 • The Board of the Nordic Veterans Medal of Honour i guld (N.V.F.M.1.)
 • Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn (D.M.If.Ht.) 
 • Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje "Nersornaat"

 • Serafimerorden, Sverige (S.Sph.),
 • Kong Carl XVI Gustaf's 70 års Fødselsdagsmindetegn (Sv.C.XVI.G.70.Jubt.)
 • St. Olavs Orden, Storkors, Norge (N.St.0.1.),
 • Hvide Roses Orden, Storkors, Finland (Fi.H.R.1.),
 • Den Islandske Falkeorden, Storkors (I.F.1.),
 • Adolph af Nassaus civile og militære Fortjenstorden, Storkors, Luxembourg (N.A.1.),
 • Leopolds Orden, Storkors, Belgien (B.L.1.),
 • Civil fortjenstorden af den nederlandske løve, storkors (Ne.L.1)
 • Medalje til minde om Kong Willem-Alexanders kroning 2013 (Ne.Krm.2013)
 • Ojaswi Rajanya Orden, Storkors, Nepal (Nep.Oja.Raj.1),
 • Den jordanske Renaissance Orden, Storkors (Jo.Re.1.),
 • Krysantemum Orden, Japan (J.Krys),
 • Chula Chom Klao Orden, Storkors, Thailand (S.C.K.1),
 • Fortjenstordenen, Storkors, Italien (It.F.1.),
 • Terra Mariana Orden, Storkors, Estland (Est.T.M.1.),
 • De Tre Stjerners Orden, Storkors, Letland (Letland Le.S.1.),
 • Forbundsrepubliken Tysklands Fortjenstorden, Storkors (Ty.F.R.F.1),
 • Stjerne Orden: Storkors, Rumænien (R.Stj.O.1.),
 • Stara Planina Orden, 1. kl., Bulgarien (Bu.S.P.1.),
 • Æresorden: Storkors, Grækenland (Gr.Æ.1.).    
 • Nationale Fortjenstorden, Storkors, Frankrig (F.N.F.1.),
 • Sydkorsorden, Storkors, Brasilien (Br.S.K.1.),
 • Rio Branco Orden, Storkors, Brasilien (Br.R.B.1.),
 • Den chilenske Fortjenstordens storkors (Ch.F.1.)

Taler