H.K.H. Kronprinsen

Frederik André Henrik Christian, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, Prins til Danmark, greve af Monpezat, er født den 26. maj 1968. H.K.H. Kronprinsen er søn af H.M. Dronning Margrethe 2. og Prins Henrik af Danmark (død 2018). Kronprinsen indgår i arvefølgen til tronen og er regent, når Dronningen er ude af landet.

Familie

Døbt og konfirmeret
​​Kronprinsen er døbt i Holmens Kirke, København, den 24. juni 1968 og konfirmeret i Fredensborg Slotskirke den 28. maj 1981.

Bryllup
​Den 14. maj 2004 giftede Kronprinsen sig med frk. Mary Elizabeth Donaldson, som ved brylluppet blev H.K.H. Kronprinsesse Mary Elizabeth af Danmark. Vielsen foregik i Københavns Domkirke, og bryllupsfesten blev holdt på Fredensborg Slot.

Læs mere om Kronprinsparrets bryllup.

Børn
​H.K.H. Prins Christian Valdemar Henri John, født den 15. oktober 2005, H.K.H. Prinsesse Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, født den 21. april 2007, H.K.H. Prins Vincent Frederik Minik Alexander, født den 8. januar 2011, og H.K.H. Prinsesse Josephine Sophia Ivalo Mathilda, født den 8. januar 2011.

Bopæl
​​Kronprinsparret bor i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg, København, og benytter Kancellihuset på Fredensborg Slot i Fredensborg.

Kronprinsparrets bryllup, 2004. Foto: Polfoto ©
Kronprinsfamilien fotograferet i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag i 2018. Foto: Franne Voigt ©

Uddannelse

Uddannelse
Kronprinsen gik på Krebs' Skole i perioden 1974-1981, heraf som privatist på Amalienborg i perioden 1974-1976 og fra 3. klasse på Krebs' Skole. I perioden 1982-1983 var Kronprinsen kostskoleelev på École des Roches, Normandiet i Frankrig, og blev student fra Øregaard Gymnasium i 1986. Kronprinsen blev i 1995 Cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet og læste undervejs statskundskab ved Harvard University, U.S.A., i 1992-93.

Erhvervsbaggrund
​​Kronprinsen gjorde tjeneste på den danske FN-mission i New York i 1994 og var fra oktober 1998 til oktober 1999 udstationeret som 1. ambassadesekretær ved Kongelig Dansk Ambassade i Paris.

Militær karriere
​Kronprinsen er uddannet inden for forsvaret, hvor Kronprinsen har fuldført flere grundlæggende og aktive uddannelser. 

Den militære uddannelse begyndte i 1986 ved Den Kongelige Livgarde. I 1988 blev Kronprinsen udnævnt som løjtnant af reserven. Efter udnævnelsen til løjtnant blev Kronprinsen delingsfører ved Gardehusarregimentet i 1988. I 1989 blev Kronprinsen udnævnt til premierløjtnant af reserven. Kronprinsen fuldførte frømandsuddannelsen ved Søværnets frømandskorps i 1995. Samme år blev Kronprinsen også udnævnt til premierløjtnant af reserven i Søværnet og i 1997 udnævnt til kaptajnløjtnant af reserven i Søværnet samt kaptajn af reserven i Hæren.

I 2000 – efter uddannelse på Flyveskolen – blev Kronprinsen kaptajn af reserven i Flyvevåbnet. I perioden 2001 og 2002 gennemgik Kronprinsen videreuddannelsestrin II for ledere ved Forsvarsakademiet og blev i 2002 major i Hæren og Flyvevåbnet samt orlogskaptajn i Søværnet. Kronprinsen var i perioden 2002-2003 sagsbehandler ved Forsvarskommandoen og fra 2003 lærer ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. 

I april 2004 blev Kronprinsen udnævnt til kommandørkaptajn i Søværnet, oberstløjtnant i Hæren og oberstløjtnant i Flyvevåbnet, og i 2010 blev Kronprinsen udnævnt til kommandør i Søværnet samt oberst i Hæren og Flyvevåbnet.

I april 2015 blev Kronprinsen udnævnt til kontreadmiral i Søværnet og generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet.

Deltagelse i ekspeditioner
I 1986 deltog ​​Kronprinsen i en ekspedition til Mongoliet med fokus på nomaderne, og i 2000 deltog Hans Kongelige Højhed i "Ekspedition Sirius 2000", hvilket var en fire måneder og 2.795 kilometerlang slædeekspedition nord om Grønland.

Sprog
​​Kronprinsens modersmål er dansk. Herudover taler Kronprinsen fransk, engelsk og tysk.

Træningstur i Norge med skadede krigsveteraner, 2016. Foto: Brian Mouridsen ©
Livgardens Årsdagsparade på Livgardens Kaserne i København, 2021. Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

Protektioner og æreshverv

 • Æresdoktor ved State University of Education of Mongolia, 2008 
 • Æresdoktor (Doctor of Humane Letters) ved Dana College i Omaha, Nebraska, USA, 2009

 • Præsident for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab 
 • Kommitteret for Dansk Røde Kors 
 • Medlem af IOC - Den internationale Olympiske Komité, 2009-2021 
 • Kongelig Mayestaits Acteurs
 • Æresformand for Kongelig Dansk Yachtklub

 • Aabenraa Golfklub
 • Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg
 • Dansk Mongolsk Selskab
 • Dansk Sportsdykker Forbund
 • Dansk Tennis Forbund
 • Den Internationale Olympiske Komité (IOC)
 • Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste (FOUAT)
 • Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme
 • Fredensborg Golf Club
 • Furesø Golfklub
 • Garderforeningen i København
 • Graasten Rideklub af 2004
 • Gråsten Sejlklub
 • H.M. Konungens Jagtklubb (H.M. Kongen af Sveriges Jagtklub)
 • Hobie Cat Danmark
 • Hovedstadens Go-Kart Klub
 • International Tennis Club of Denmark
 • Kongelig Dansk Yachtklub
 • Kongelig Norsk Seilforening
 • Københavns BMX Klub
 • Københavns Golf Klub
 • Marineforeningen
 • Odsherred Golfklub
 • Rytterofficersforeningen
 • Special Forces Club's Overseas Committe as the representative of Denmark
 • Sømandsforeningen af 1856
 • The Royal Yacht Club of Tasmania
 • The Royal Yacht Squadron
 • Kunglige Svenska Segelsällskapet
 • Fredensborg Tennis Klub

Fokusområder og interesser

Kronprinsen varetager protektioner og æreshverv for flere end 35 organisationer og foreninger, der spænder over en bred vifte af områder som erhverv, kultur, sport, bæredygtighed og sociale formål. Derudover har Kronprinsen deltaget i flere end 70 erhvervsfremstød, statsbesøg og protektionsrejser med det formål at fremme danske interesserer inden for erhvervsliv, kultur og udviklingsarbejde.    

Siden FN’s klimakonference COP-15 fandt sted i København i 2009 har Kronprinsen været optaget af at sætte fokus på de globale klima- og miljøudfordringer, herunder på Danmarks rolle som ledende nation inden for grøn omstilling. Kronprinsen blev således samme år protektor for det danske offentligt-private partnerskab klimakonsortiet, som efterfølgende skiftede navn til ”State of Green”. I 2020 stiftede Hans Kongelige Højhed prisen ”HRH Crown Prince Frederik International Business Awards”, som uddeles til internationale virksomheder, der har gjort en særlig indsats for at promovere danske løsninger globalt.

Udover bæredygtighed og innovation spiller iværksætteri, videnskab, læring og teknologi en væsentlig rolle for Kronprinsens engagement i samfundet. Hans Kongelige Højhed er blandt andet protektor for foreningen Denmark Bridge, der har til formål at sikre danske virksomheder og iværksættere bedre adgang til viden, netværk og kapital i USA. Som protektor for den landsdækkende fejring i 2021 af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen har Kronprinsen været med til at fremme teknisk og naturvidenskabelig dannelse på tværs af alle alderstrin. Endvidere var Kronprinsen protektor for Videnskabsåret 2022, der skulle bidrage til at fremme danskernes nysgerrighed og interesse for videnskabens univers.

Kronprinsen har siden drengeårene været en ivrig sportsudøver og har længe været en stor fortaler for, at vi hele livet skal holde os i gang med fysisk aktivitet. I forbindelse med sin 50-års fødselsdag tog Hans Kongelige Højhed i 2018 initiativ til løbefællesskabet Royal Run med det formål at invitere alle danskere ind i et idrætsfællesskab – uanset løberfaring. Op mod 80.000 danskere deltager årligt i Royal Run, som dermed er blandt Danmarkshistoriens største løb. 

Fra 2009 til 2021 var Kronprinsen aktivt medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor Hans Kongelige Højhed havde særligt fokus på at inspirere unge til at leve et sundt og aktivt liv. Helt konkret var Kronprinsen fx engageret i IOC’s Sport for All kommission og i planlægningen af Ungdoms-OL i Lausanne, Schweiz, i 2020. Kronprinsen har også været med til at præge det olympiske arbejde i en bæredygtig retning som medlem af IOC-kommissionen Sustainability and Legacy.

Kronprinsen har i en lang årrække engageret sig i indsatsen for sårbare og udsatte mennesker i Danmark såvel som ude i verden. Gennem sit virke som protektor for Røde Kors og Red Barnet har Kronprinsen både besøgt flygtningelejre i verdens brændpunkter og støttet op om dårligt stillede familier i Danmark.

Kronprinsen er bestyrelsesformand i Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond, som blandt andet støtter humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige og idrætslige formål. Hvert år uddeler Kronprinsen studielegater fra Crown Prince Frederik Fund, som yder økonomisk støtte til ét års studie ved John F. Kennedy School of Government på Harvard University i USA, hvor Kronprinsen studerede i 1992-1993.

Royal Run

Da Kronprinsen i 2018 fyldte 50 år, blev det blandt andet markeret med løbeeventet Royal Run.

Royal Run er ikke et klassisk motionsløb med sluttiden i højsædet. Det er muligt både at løbe og gå på alle distancer, og der er særlige miles for familier, der vil tage barnevognen med ud på ruten.

Royal Run arrangeres af Bevæg dig for livet i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik Forbund.

Dekorationer

 • Ridder af Elefantordenen (R.E.)
 • Storkommandør (S.Kmd.)
 • Dannebrogordenens Hæderstegn (D.Ht.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum (R.50.Em.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag (Em.16.apr.2020)
 • Prins Henriks Mindemedaille (Pr.H.Mm.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup (G.Em.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75-års fødselsdag (Em.16.apr.2015.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 40 års regeringsjubilæum (R.40.Em.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70-års fødselsdag (Em.16.apr.2010.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75-års fødselsdag (Em.11.juni.2009.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af H.M. Dronning Margrethe II's 25 års regeringsjubilæum (R.E.m.),
 • Erindringsmedaillen i anledning af H.M. Dronning Margrethe og H.K.H. Prins Henriks Sølvbryllup (S.E.m.)
 • Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik IX's fødsel (Mm.11. marts 1899-1999)
 • Dronning Ingrids Mindemedaille (Dr.I.Mm.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark (Dr.I.Em.)
 • Den Kongelige Belønningsmedalje med krone og inskriptionen EXPEDITION SIRIUS 2000 (B.M.*.m.Inskrip.)
 • Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten (Ht.S.)
 • Hjemmeværnets Fortjensttegn (Hjv. Ft.)
 • Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (R.O.Ht.)
 • The Board of the Nordic Veterans Medal of Honour i guld (N.V.F.M.1.)
 • Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn (D.M.If.Ht.) 
 • Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje "Nersornaat"

 • Serafimerorden, Sverige (S.Sph.),
 • Kong Carl XVI Gustaf's 70 års Fødselsdagsmindetegn (Sv.C.XVI.G.70.Jubt.)
 • St. Olavs Orden, Storkors, Norge (N.St.0.1.),
 • Hvide Roses Orden, Storkors, Finland (Fi.H.R.1.),
 • Den Islandske Falkeorden, Storkors (I.F.1.),
 • Adolph af Nassaus civile og militære Fortjenstorden, Storkors, Luxembourg (N.A.1.),
 • Leopolds Orden, Storkors, Belgien (B.L.1.),
 • Civil fortjenstorden af den nederlandske løve, storkors (Ne.L.1)
 • Medalje til minde om Kong Willem-Alexanders kroning 2013 (Ne.Krm.2013)
 • Ojaswi Rajanya Orden, Storkors, Nepal (Nep.Oja.Raj.1),
 • Den jordanske Renaissance Orden, Storkors (Jo.Re.1.),
 • Krysantemum Orden, Japan (J.Krys),
 • Chula Chom Klao Orden, Storkors, Thailand (S.C.K.1),
 • Fortjenstordenen, Storkors, Italien (It.F.1.),
 • Terra Mariana Orden, Storkors, Estland (Est.T.M.1.),
 • De Tre Stjerners Orden, Storkors, Letland (Letland Le.S.1.),
 • Forbundsrepubliken Tysklands Fortjenstorden, Storkors (Ty.F.R.F.1),
 • Stjerne Orden: Storkors, Rumænien (R.Stj.O.1.),
 • Stara Planina Orden, 1. kl., Bulgarien (Bu.S.P.1.),
 • Æresorden: Storkors, Grækenland (Gr.Æ.1.).    
 • Nationale Fortjenstorden, Storkors, Frankrig (F.N.F.1.),
 • Sydkorsorden, Storkors, Brasilien (Br.S.K.1.),
 • Rio Branco Orden, Storkors, Brasilien (Br.R.B.1.),
 • Den chilenske Fortjenstordens storkors (Ch.F.1.)

Taler