H.K.H. Kronprinsessen

Mary Elizabeth, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, Kronprinsesse af Danmark, grevinde af Monpezat, er født den 5. februar 1972 i Tasmanien, Australien. H.K.H. Kronprinsessen er rigsforstander, når H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen er ude af landet.

Familie

​​Kronprinsessen er yngste datter af John Dalgleish Donaldson, professor i anvendt matematik, født i Skotland den 5. september 1941, og Henrietta Clark Donaldson, født den 12. maj 1942. Parret blev gift i Edinburgh, Skotland, den 31. august 1963 og emigrerede til Australien i november samme år. I 1975 fik de australsk statsborgerskab. Kronprinsessens mor arbejdede som direktionssekretær for rektor ved University of Tasmania. Henrietta Clark Donaldson døde den 20. november 1997.

Den 5. september 2001 giftede professor John Donaldson sig med Susan Elizabeth Donaldson (født Horwood), britisk forfatter.

Kronprinsessen har to søstre og en bror: Jane Alison Stephens, født den 26. december 1965, Patricia Anne Bailey, født den 16. marts 1968, og John Stuart Donaldson, født den 9. juli 1970.

Bryllup
​Den 14. maj 2004 blev Mary Elizabeth Donaldson gift med H.K.H. Kronprins Frederik til Danmark og blev ved brylluppet H.K.H. Kronprinsesse Mary Elizabeth. Vielsen fandt sted i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, og bryllupsfesten blev holdt på Fredensborg Slot.

Læs mere om Kronprinsparrets bryllup.

Børn
H.K.H. Prins Christian Valdemar Henri John, født den 15. oktober 2005, H.K.H. Prinsesse Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, født den 21. april 2007, H.K.H. Prins Vincent Frederik Minik Alexander, født den 8. januar 2011, og H.K.H. Prinsesse Josephine Sophia Ivalo Mathilda, født den 8. januar 2011.

Bopæl
​​Kronprinsparret bor i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg, København, og benytter Kancellihuset på Fredensborg Slot i Fredensborg.

Kronprinsparrets bryllup, 2004. Foto: Steen Evald ©
Kronprinsfamilien fotograferet i sommeren 2020. Foto: Franne Voigt ©

Uddannelse

Uddannelse
Kronprinsessens skolegang begyndte på Clear Lake City Elementary School i Houston, Texas, 1974-1975. Tilbage i Hobart gik Kronprinsessen på Sandy Bay Infants School 1975-1977. Fra 1978 til 1982 gik Kronprinsessen på Waimea Heights Primary School. Kronprinsessen gik på Taroona High School fra 1983 til 1986 og fortsatte herefter med studier på Hobart Matriculation College i de næste to år, hvor Hendes Kongelige Højhed også var meget aktiv med sport. I 1989 påbegyndte Kronprinsessen studier på University of Tasmania og afsluttede i 1994 med en bachelorgrad i handel og jura (B Com. LLB).

​I perioden 1994-1996 kvalificerede Kronprinsessen sig til et certifikat for reklamevirksomhed fra Advertising Federation of Australia (AFA) og efterfølgende til et certifikat for markedsføring fra Australian Direct Marketing Association.

Erhvervsbaggrund
Efter afsluttede universitetsstudier flyttede Kronprinsessen til Melbourne for at arbejde hos det verdensomspændende reklamefirma DDB Needham og blev efterfølgende konsulent med kundeansvarlig ledelse.

​​Kronprinsessens karriere fortsatte med en stilling som kundeansvarlig leder hos MOJO Partners, også i Melbourne.

I 1998 rejste Kronprinsessen rundt i Amerika og i stor udstrækning i Europa, særligt i sin fars hjemland, Skotland, hvor Hendes Kongelige Højhed indgik en tre-måneders kontrakt med Rapp Collins Worldwide i Edinburgh om ansættelse som kundeansvarlig leder.

I begyndelsen af 1999 vendte Kronprinsessen tilbage til Australien, hvor Hendes Kongelige Højhed blev ansat som kundeansvarlig direktør hos det internationale reklamebureau Young and Rubicam i Sydney.

Kronprinsessen arbejdede senere i en kort periode hos et mindre australsk firma, Love. Senere blev Hendes Kongelige Højhed salgsleder og medlem af ledergruppen hos Belle Property i Sydney.

I første halvår af 2002, efter en beslutning om at ville flytte til Europa, arbejdede Kronprinsessen i en kort periode i Paris, hvor Hendes Kongelige Højhed underviste i engelsk på den engelske erhvervssprogskole TRANSFER Etoile.

Senere i 2002 flyttede Kronprinsessen til Danmark og blev ansat hos Microsoft Business Solutions som projektkonsulent for virksomhedsudvikling, kommunikation og marketing.

Militær karriere
Kronprinsessen startede som menig i Hjemmeværnet i 2008. Hendes Kongelige Højhed blev efter uddannelse sergent i Hjemmeværnet i 2009, løjtnant i Hjemmeværnet i 2009, premierløjtnant i Hjemmeværnet i 2015, kaptajn i Hjemmeværnet i 2019 og major á la suite i Hjemmeværnet i 2023.

Kronprinsessen har deltaget i en lang række aktiviteter og øvelser i hjemmeværnsregi ved Hær-, Marine- og Flyvehjemmeværnet.

Sprog
​​Kronprinsessens modersmål er engelsk, og Hendes Kongelige Højheds andet sprog er dansk.

Kronprinsessen deltog i Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. Foto: Kasper Kamuk, Hjemmeværnet ©
Kronprinsessen besøgte sammen med Mary Fonden Helsingør Svømmeklub for at sætte fokus på Antibulli Svømning. Foto: Steen Brogaard ©

Protektioner og æreshverv

 • Aabenraa Golfklub
 • Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme
 • Fredensborg Golf Club
 • Furesø Golfklub
 • Graasten Rideklub af 2004
 • Kongelig Dansk Yachtklub
 • Københavns Golf Klub
 • Odsherred Golfklub
 • Fredensborg Tennis Klub
 • Kongelig Mayestaits Acteurs

 • Honorary Hans Christian Andersen Ambassador to Australia
 • Honorary Life Governor, The Victor Chang Cardiac Research Institute
 • International Committee of Women Leaders for Mental Health
 • The Royal Yacht Club of Tasmania

 • Præsident for WWF Verdensnaturfonden, Danmark

Fokusområder og interesser

Kronprinsessen har gennem en lang årrække haft fokus på at være en stemme for dem, der har det svært; på at fremme ligestilling og navnlig piger og kvinders rettigheder samt at støtte bæredygtige indsatser og naturbevaring. Den grundlæggende værdi om at skabe et samfund, hvor alle oplever, at de hører til, er omdrejningspunktet for mange af Kronprinsessens engagementer.

I 2007 etablerede Kronprinsessen Mary Fonden, som har til formål at bekæmpe social isolation inden for tre indsatsområder: Mobning og trivsel, vold i hjemmet og ensomhed. Kronprinsessen har siden etableringen været formand for Mary Fonden. Netop bekæmpelse af ensomhed og mobning står centralt i Kronprinsessens arbejde, og Hendes Kongelige Højhed lægger vægt på, at alle har ret til en plads i fællesskabet. Gennem sit virke som blandt andet protektor for danske organisationer som Børn, Unge & Sorg, Julemærkefonden og Psykiatrifonden støtter Kronprinsessen især bekæmpelse af social isolation for dem som er særligt sårbare eller udsatte. Hendes Kongelige Højhed har som protektor for blandt andet Dansk Svømmeunion og Hjerteforeningen også sat fokus på, hvordan idræt og bevægelse kan være et omdrejningspunkt for at skabe sammenhold og trygge fællesskaber.

Det er en mangeårig dansk tradition at hjælpe ude i verden, hvor alle mennesker ikke har samme muligheder, som vi har i Danmark. Det sker med afsæt i danske værdier. Kronprinsessen støtter indsatser, hvor Danmark er en stærk stemme internationalt, og hun har særligt fokus på fremme af piger og kvinders vilkår og rettigheder som for eksempel adgang til sundhedsydelser samt retten til at bestemme over egen krop og uddannelse. Det gør Kronprinsessen blandt andet som protektor for FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og Maternity Foundation, hvor fokus er på at fremme piger og kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) især blandt marginaliserede grupper. Som protektor for WHO Regional Office for Europe er Kronprinsessen med til at sætte fokus på en række af de væsentligste sundhedsemner for regionen. Hendes Kongelige Højhed er desuden medlem af UNFPA’s ICPD25 (International Conference on Population and Development 25) Højniveaukommission og International Center for Research on Women’s Leadership Council.

Kronprinsessens engagement inden for bæredygtighed, biodiversitet og naturbevarelse kommer blandt andet til udtryk i Kronprinsessens arbejde for WWF Verdensnaturfonden, hvor Hendes Kongelige Højhed i 2020 tiltrådte som fondens præsident. Ligeledes har Kronprinsessen i mere end et årti arbejdet på at fremme den grønne dagsorden inden for design- og modebranchen som protektor for Global Fashion Agenda. Bæredygtige danske løsninger, der er skabt med afsæt i stolte danske håndværkstraditioner, efterspørges i stor stil både hjemme og ude i verden. Bæredygtighed og innovative naturbaserede løsninger står derfor ofte centralt, når Kronprinsessen står i spidsen for erhvervsfremstød internationalt. Gennem næsten to årtier har Kronprinsessen deltaget i flere end 70 erhvervsfremstød, statsbesøg og protektionsrejser, hvor Kronprinsessen har støttet danske interesser bredt inden for erhvervsliv, kultur og udviklingsarbejde.

Mary Fonden

Mary Fonden er stiftet med det formål at bekæmpe social isolation og arbejder inden for tre områder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. 

Kronprinsessen etablerede i 2007 Mary Fonden med udgangspunkt i folkegaven på 1,1 millioner kroner, som Kronprinsparret modtog fra Danmark, Færøerne og Grønland i anledning af deres bryllup i 2004.

Dekorationer

 • Ridder af Elefantordenen (R.E.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum (R.50.Em.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag (Em.16.apr.2020)
 • Prins Henriks Mindemedaille (Pr.H.Mm.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup (G.Em.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75-års fødselsdag (Em.16.apr.2015.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's 40 års regeringsjubilæum (R.40.Em.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70-års fødselsdag (Em.16.apr.2010.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75-års fødselsdag (Em.11.juni.2009.)
 • Hjemmeværnets Fortjensttegn (Hjv. Ft)
 • Reserveofficersforeningen i Danmarks hæderstegn (R.O.Ht.)

 • Nordstjerneorden, Storkors, Sverige (Sv.N.Stj.1.)
 • Kong Carl XVI Gustaf's 70 års Fødselsdagsmindetegn (Sv.C.XVI.G.70.Jubt.)
 • St. Olavs Orden, Storkors, Norge (No.St.0.1.)
 • Hvide Roses Orden, Storkors, Finland (Fi.H.R.1)
 • Den islandske Falkeorden, Storkors, Island (Is.F.1.) 
 • Civil fortjenstorden af den nederlandske løve (Ne.L.1)
 • Medalje til minde om Kong Willem-Alexanders kroning 2013 (Ne.Krm.2013)
 • Kroneordenen, Storkors, Belgien (B.Kr.1)
 • Stara Planina Orden, 1. kl., Bulgarien (Bu.S.P.1.)
 • Orden for gode Gerninger, Storkors, Grækenland (Gr.g.G.1.)
 • Nationale Fortjenstorden, Storkors, Frankrig (F.N.F.1.),
 • Sydkorsorden, Storkors, Brasilien (Br.SK.1.)
 • Den spanske Isabella den Katolske Orden, Storkors (Sp.I.K.D.1)

Taler