H.K.H. Kronprinsen forestår indvielse af Asnæsværket