Kammerherrer

"Kammerherre" er en ærestitel tildelt af H.M. Dronningen.

En kammerherre var oprindeligt en fremtrædende embedsmand med adgang til kongens gemakker. I dag anvendes betegnelsen kun som ærestitel. Det er Dronningen, der tildeler titlen og den symbolske nøgle, der er placeret på højre frakkeskøde, når kammerherreuniformen bæres.

Nedenfor findes en oversigt over nulevende kammerherrer opstillet henholdsvis efter rang og i alfabetisk rækkefølge. Årstallet i parentes angiver udnævnelsesåret.

 • Thornit, Per (1991), fhv. hofchef for D.K.H. Kronprinsparret, ordensskatmester
 • Fode, Henning (2007), kabinetssekretær, ordenssekretær
 • Kristensen, Kim (2012), hofmarskal, fhv. ceremonimester, oberst
 • Ullerup, Ove (2003), fhv. hofmarskal, ambassadør
 • Ehrenreich, Michael (2015), fhv. hofmarskal
 • Ahlefeldt-Laurvig, Preben Vilhelm Gustav (1990), lensgreve, hofjægermester
 • Lerche-Lerchenborg, Christian Alfred Vincents (1992), lensgreve, hofjægermester
 • Bernstorff-Gyldensteen, Frants Erich (2005), lensgreve, hofjægermester
 • Holstein-Holsteinborg, Ulrich (2006), greve, hofjægermester
 • Krag-Juel-Vind-Frijs, Mogens Erhard Frederik (2002), greve, hofjægermester
 • Eugen-Olsen, Christian (1990), oberstløjtnant, fhv. ceremonimester
 • Christensen, Mogens (1999), oberst, fhv. chef for H.K.H. Prins Henriks Hofstat
 • Bache, Kurt (1998), oberst, fhv. privatsekretær for H.K.H. Prins Joachim, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Grüner, Hans Georg Gustav (2010), fhv. privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, generalmajor
 • Andersen, Steen Vestergaard (2003), kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Jacobsen, Søren Lyder (2003), klosterforvalter, oberst, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Larsen, Kai Rasch (2008), fhv. jagtkaptajn, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør
 • Brøchmann, Henning Falkenberg (2007), oberst, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Grube, Claus (2016), ambassadør
 • Christophersen, Lars Rosendahl (2013), kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Wedell-Wedellsborg, Henrik Mogens (2007), advokat, oberstløjtnant, baron
 • Kruse, Søren Weiskopf (2007), økonomi- og personalechef ved Den Kongelige Civilliste
 • Jespersen, Knud Jesper Vinggård (2018), ordenshistoriograf, professor, dr.phil.
 • Harkjær, Lasse (2006), ceremonimester, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab, fhv. chef for Den Kgl. Livgarde, oberst
 • Schur, Fritz Henrik (2010), Præsident for Corps Consulaire, bestyrelsesformand, generalkonsul
 • Nørgaard, Christian Anders (2019), kommandør, fhv. jagtkaptajn, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Collet, Bernt Johan Holger (2000), hofjægermester, fhv. minister
 • Eigtved, Niels Christian (1990), oberst, fhv. slotsforvalter, fhv. chef for Den Kongelige Livgarde
 • Kidde-Hansen, John (2004), oberst, slotsforvalter, fhv. chef for Gardehusarregimentet
 • Waage, Klaus (2008), fhv. kgl. jægermester, fhv. statsskovrider, hofjægermester
 • Rytter, Flemming (2001), oberst, fhv. chef for Den Kongelige Livgarde
 • Sørensen, Ib Hedegaard (2008), fhv. chef for Gardehusarregimentet, oberst
 • Liebgott, Niels-Knud (2010), fhv. museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling, cand.art.
 • Paulsen, Tommy Mikael (2012), privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte. oberst
 • Lawes, Klavs Henrik (2013), oberst, fhv. chef for Den Kgl. Livgarde, kommandant i København
 • Schønau, Christian (2011), hofchef hos D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen
 • Kristiansen, Kjeld Kirk (2012), bestyrelsesformand
 • Clausen, Jørgen Mads (2010), bestyrelsesformand i Danfoss A/S
 • Brockenhuus-Schack, Frands Axel Michael (2015), greve, godsejer, hofjægermester
 • Nykjær, Nils (2018), major, fhv. sekretariatschef hos H.K.H. Prins Henrik
 • Brockenhuus-Schack, Niels (1988), greve, civilingeniør
 • Krabbe, Jon Henrik (1995), hofjægermester
 • Uhrenholt, Frank (2009), generalkonsul
 • Ulrich, Christian Niels Brock (2001), hofjægermester
 • Reventlow-Mourier, Steen Louis (2003), hofjægermester
 • Olufsen, Jørgen Mikael Ole (2011), bestyrelsesformand
 • Wolff-Sneedorff, Gerner (2009), hofjægermester
 • Harttung, Thomas Alexander North (2013), hofjægermester
 • Rahbek, Hans Christian Mads (2017), oberst, chef for Den Kgl. Livgarde
 • Bille Brahe-Selby, Stig Daniel (2007), lensgreve, hofjægermester
 • Muckadell, Erik Schaffalitzky de (2012), lensgreve, godsejer
 • Brockenhuus-Schack, Jens Knud Bille (1989), hofjægermester, kaptajn, greve
 • Castenschiold, Carl Henrik (1990), hofjægermester
 • Krabbe, Niels Leif (1996), hofjægermester
 • Collet, Peter (1997), hofjægermester
 • Algreen-Ussing, Henrik (1998), hofjægermester
 • Rantzau, Carl Iver (1998), greve, hofjægermester
 • Holck, Karl Mogens Howden-Rønnenkamp (2006), lensbaron, hofjægermester
 • Hage, Henri Christoffer (1999), hofjægermester
 • Tesdorpf, Iver Edward (2001), hofjægermester
 • Reventlow-Mourier, Ove Ditlev Frederik (2002), hofjægermester
 • Neergaard, Johan Nicolaj Flach de (2002), hofjægermester
 • Knuth, Adam Kristian (2002), greve, hofjægermester
 • Moltke-Huitfeldt, Adam Carl (2009), greve, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Christian Torben (2010), greve, hofjægermester
 • Bernstorff, Peter Emil (2010), greve, hofjægermester
 • Hvass, Anders Michael (2004), hofjægermester
 • Rosenørn-Lehn, Fredrik Andreas (2004), lensbaron, hofjægermester
 • Lerche, Vincens Carl Christian (2005), baron, hofjægermester
 • Rosenørn-Lehn, Michael Johannes (2005), baron, hofjægermester
 • Vind, Erik Ove Carl John Emil (2006), hofjægermester, oberstløjtnant
 • Scavenius, Carl Peter Brønnum (2007), hofjægermester
 • Bille-Brahe, Torben Oluf Christian Preben (2011), baron, hofjægermester
 • Reventlow-Grinling, Rupert Gorm (2008), godsejer
 • Wedell-Neergaard, Christian Jørgen Jens (2010), godsejer, hofjægermester, baron
 • Lüttichau, Hans Helmuth von (2010), godsejer, hofjægermester
 • Lassen, Anders Danneskiold (2011), hofjægermester
 • Reventlow, Niels Otto Rudolph Iuel (2011), greve, hofjægermester, agronom
 • Berner, Kim Alexander (2012), godsejer, hofjægermester
 • Lassen, Christian Ivar Danneskiold (2012), godsejer, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig, Hans Benedict (2013), godsejer, hofjægermester, greve
 • Tillisch, Oscar Peter Oxholm (2013), godsejer, hofjægermester
 • Skeel, Jørgen Christian (2013), godsejer, hofjægermester
 • Moltke, Christian Georg Peter (2014), greve, godsejer, hofjægermester
 • Iuel, Michael Frederik (2014), godsejer, hofjægermester
 • Lerche-Lerchenborg, Christian Cornelius Knud (2014), greve, godsejer, hofjægermester
 • Simonsen, Peter Cederfeld de (2014), godsejer, hofjægermester
 • Castenskiold, Christian Gustav (2014), kurator, godsejer, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig, Christian Knud (2015), greve, godsejer, hofjægermester
 • Wedell, Bendt Tido Hannibal (2015), lensgreve, hofjægermester, godsejer
 • Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Michael Preben (2015), greve, hofjægermester, godsejer
 • ​Treschow, Peter (2016), hofjægermester, godsejer
 • von Lüttichau, Frederik (2016), hofjægermester, godsejer
 • Rottbøll, Hans Henning von (2016), hofjægermester, godsejer
 • Obel, Anders Christen (2017), hofjægermester, godsejer
 • Ahlefeldt-Laurvig, Christian Benedicht (2017), greve, godsejer, hofjægermester
 • von Lowzow, Klavs Krieger (2017), godsejer, hofjægermester, advokat
 • Lindegaard, Flemming Christian Ramshardt (2018), godsejer, hofjægermester
 • Iuul, Vincents Georg (2018), godsejer, hofjægermester
 • Estrup, Hans Iakob (2018), godsejer, hofjægermester
 • Lange, Lars-Hågen (2018), godsejer, hofjægermester
 • Thøgersen, Carl Boisen (2019), godsejer, hofjægermester
 • Algreen-Ussing, Hans Henrik (2019), godsejer, hofjægermester
 • Garth-Grüner, Gustav (2019), godsejer, hofjægermester
 • Iuel, Hans Henri Rudolf (2019), godsejer, hofjægermester
 • Castenschiold, Joachim Lorentz (2020), godsejer, hofjægermester
 • Reedtz-Thott, Otto Tage Henrik Axel (2020), hofjægermester
 • Lowzow, Torben Alexander von (2020), hofjægermester, godsejer, adm. direktør, forstander for Herlufsholm Kostskole
 • Wassard, Hans Mathias Munk (2021),  godsejer, hofjægermester
 • Scheel, Johan Christian Rosenkrantz (2021), greve, godsejer
 • Reventlow, Otto Frederik Iuel (2021), greve, godsejer, hofjægermester 
 • la Cour, Christian Faurschou (2021), godsejer, hofjægermester

 • Ahlefeldt-Laurvig, Christian Benedicht (2017), greve, godsejer, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig, Christian Knud (2015), greve, godsejer, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig, Hans Benedict (2013), godsejer, hofjægermester, greve
 • Ahlefeldt-Laurvig, Preben Vilhelm Gustav (1990), lensgreve, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Michael Preben (2015), greve, hofjægermester, godsejer
 • Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Christian Torben (2010), greve, hofjægermester
 • Algreen-Ussing, Henrik (1998), hofjægermester
 • Algreen-Ussing, Hans Henrik (2019), godsejer, hofjægermester
 • Andersen, Steen Vestergaard (2003), kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Bache, Kurt (1998), oberst, fhv. privatsekretær for H.K.H. Prins Joachim, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Berner, Kim Alexander (2012), godsejer, hofjægermester
 • Bernstorff, Peter Emil (2010), greve, hofjægermester
 • Bernstorff-Gyldensteen, Frants Erich (2005), lensgreve, hofjægermester
 • Bille-Brahe, Torben Oluf Christian Preben (2011), baron, hofjægermester
 • Bille-Brahe-Selby, Stig Daniel (2007), lensgreve, hofjægermester
 • Brockenhuus-Schack, Frands Axel Michael (2015), greve, godsejer, hofjægermester
 • Brockenhuus-Schack, Jens Knud Bille (1989), greve, kaptajn, hofjægermester
 • Brockenhuus-Schack, Niels (1988), greve, civilingeniør
 • Brøchmann, Henning Falkenberg (2007), oberst, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Castenschiold, Carl Henrik (1990), hofjægermester
 • Castenschiold, Christian Gustav (2014), kurator, godsejer, hofjægermester
 • Castenschiold, Joachim Lorentz (2020), godsejer, hofjægermester
 • Christensen, Mogens (1999), oberst, fhv. chef for H.K.H. Prins Henriks Hofstat
 • Christophersen, Lars Rosendahl (2013), kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Clausen, Jørgen Mads (2010), bestyrelsesformand i Danfoss A/S
 • Collet, Bernt Johan Holger (2000), hofjægermester, fhv. minister
 • Collet, Peter (1997), hofjægermester 
 • Ehrenreich, Michael (2015), hofmarskal
 • Eigtved, Niels Christian (1990), oberst, fhv. slotsforvalter, fhv. chef for Den Kongelige Livgarde
 • Estrup, Hans Iakob (2018), godsejer, hofjægermester
 • Eugen-Olsen, Christian (1990), oberstløjtnant, fhv. ceremonimester
 • Fode, Henning (2007), kabinetssekretær, ordenssekretær
 • Garth-Grüner, Gustav (2019), godsejer, hofjægermester
 • Grube, Claus (2016), ambassadør
 • Grüner, Hans Georg Gustav (2010), fhv. privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, generalmajor
 • Hage, Henri Christoffer (1999), hofjægermester
 • Harkjær, Lasse (2006), chef for H.M. Dronningens Adjudantstab, fhv. chef for Den Kgl. Livgarde, oberst
 • Harttung, Thomas Alexander North (2013), hofjægermester
 • Holck, Karl Mogens Howden-Rønnenkamp (2006), lensbaron, hofjægermester
 • Holstein-Holsteinborg, Ulrich (2006), greve, hofjægermester
 • Hvass, Anders Michael (2004), hofjægermester
 • Iuel, Hans Henri Rudolf (2019), godsejer, hofjægermester
 • Iuel, Michael Frederik (2014), godsejer, hofjægermester
 • Iuul, Vincents Georg (2018), godsejer, hofjægermester
 • Jacobsen, Søren Lyder (2003), klosterforvalter, oberst, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Jebsen, Hans Michael (2020), hofjægermester, direktør
 • Jespersen, Knud Jesper Vinggård (2018), ordenshistoriograf, professor, dr.phil.
 • Kidde-Hansen, John (2004), oberst, slotsforvalter, fhv. chef for Gardehusarregimentet
 • Knuth, Adam Kristian (2002), greve, hofjægermester
 • Krabbe, Jon Henrik (1995), hofjægermester
 • Krabbe, Niels Leif (1996), hofjægermester
 • Krag-Juel-Vind-Frijs, Mogens Erhard Frederik (2002), greve, hofjægermester
 • Kristensen, Kim (2012), ceremonimester, oberst
 • Kristiansen, Kjeld Kirk (2012), bestyrelsesformand
 • Kruse, Søren Weiskopf (2007), økonomi- og personalechef ved Den Kongelige Civilliste
 • la Cour, Christian Faurschou (2021), godsejer, hofjægermester
 • Lange, Lars-Hågen (2018), godsejer, hofjægermester
 • Larsen, Kai Rasch (2008), fhv. jagtkaptajn, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør
 • Lassen, Anders Danneskiold (2011), hofjægermester
 • Lassen, Christian Ivar Danneskiold (2012), godsejer, hofjægermester
 • Lawes, Klavs Henrik (2013), oberst, fhv. chef for den Kgl. Livgarde, kommandant i København
 • Lerche, Vincens Carl Christian (2005), baron, hofjægermester
 • Lerche-Lerchenborg, Christian Alfred Vincents (1992), lensgreve, hofjægermester
 • Lerche-Lerchenborg, Christian Cornelius Knud (2014), greve, godsejer, hofjægermester
 • Liebgott, Niels-Knud (2010), fhv. museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling, cand.art.
 • Lindegaard, Flemming Christian Ramshardt (2018), godsejer, hofjægermester
 • Lowzow, Klavs Krieger von (2017), godsejer, hofjægermester, advokat
 • Lowzow, Torben Alexander von (2020), hofjægermester, godsejer, adm. direktør, forstander for Herlufsholm Kostskole
 • Lüttichau, Hans Helmuth (2010), godsejer, hofjægermester
 • Moltke, Christian Georg Peter (2014), greve, godsejer, hofjægermester
 • Moltke-Huitfeldt, Adam Carl (2009), greve, hofjægermester
 • Muckadell, Erik Schaffalitzky de (2012), lensgreve, godsejer
 • Neergaard, Johan Nicolaj Flach de (2002), hofjægermester
 • Neergaard, Claus Johan Thomas de (2022), godsejer
 • Nykjær, Nils (2018), major, fhv. sekretariatschef hos H.K.H. Prins Henrik
 • Nørgaard, Christian Anders (2019), kommandør, fhv. jagtkaptajn, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Obel, Anders Christen (2017), hofjægermester, godsejer
 • Olufsen, Jørgen Mikael Ole (2011), bestyrelsesformand
 • Paulsen, Tommy Mikael (2012), privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, oberst
 • Rahbek, Hans Christian Mads (2017), oberst, chef for Den Kgl. Livgarde
 • Rantzau, Carl Iver (1998), greve, hofjægermester
 • Reedtz-Thott, Otto Tage Henrik Axel (2020), hofjægermester
 • Reventlow, Niels Otto Rudolph Iuel (2011), greve, hofjægermester, agronom
 • Reventlow, Otto Frederik Iuel (2021), greve, godsejer, hofjægermester 
 • Reventlow-Grinling, Rupert Gorm (2008), godsejer
 • Reventlow-Mourier, Ove Ditlev Frederik (2002), hofjægermester
 • Reventlow-Mourier, Steen Louis (2003), hofjægermester
 • Rosenørn-Lehn, Frederik Andreas (2004), lensbaron, hofjægermester
 • Rosenørn-Lehn, Michael Johannes (2005), baron, hofjægermester
 • Rossen-Jørgensen, Jens Ole (2020), chef for Garderhusarregimentet
 • Rottbøll, Hans Henning von (2016), hofjægermester, godsejer
 • Rytter, Flemming (2001), oberst, fhv. chef for Den Kongelige Livgarde
 • Scavenius, Carl Peter Brønnum (2007), hofjægermester
 • Scheel, Johan Christian greve Rosenkrantz (2021), godsejer
 • Schur, Fritz Henrik (2010), Præsident for Corps Consulaire, bestyrelsesformand, generalkonsul
 • Schønau, Christian (2011), hofchef hos D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen
 • Skeel, Jørgen Christian (2013), godsejer, hofjægermester
 • Simonsen, Peter de Cederfeld(2014), godsejer, hofjægermester
 • Sørensen, Ib Hedegaard (2008), fhv. chef for Gardehusarregimentet, oberst
 • Tesdorpf, Iver Edward (2001), hofjægermester
 • Thornit, Per (1991), fhv. hofchef for D.K.H. Kronprinsparret, ordensskatmester
 • Thøgersen, Carl Boisen (2019), godsejer, hofjægermester
 • Tillisch, Oscar Peter Oxholm (2013), godsejer, hofjægermester
 • ​​Treschow, Peter (2016), hofjægermester, godsejer
 • Uhrenholt, Frank (2009), godsejer, direktør
 • Ullerup, Ove (2003), fhv. hofmarskal, ambassadør
 • Ulrich, Christian Niels Brock (2001), hofjægermester
 • Vind, Erik Ove Carl John Emil (2006), hofjægermester, oberstløjtnant
 • von Lüttichau, Frederik (2016), hofjægermester, godsejer
 • Wassard, Hans Mathias Munk (2021), godsejer, hofjægermester
 • Wedell, Bendt Tido Hannibal (2015), lensgreve, hofjægermester, godsejer
 • Wedell-Neergaard, Christian (2010), godsejer, hofjægermester, baron
 • Wedell-Wedellsborg, Henrik Mogens (2007), advokat, oberstløjtnant, baron
 • Wolff-Sneedorff, Gerner (2009), hofjægermester
 • Waage, Klaus (2008), kgl. jægermester, statsskovrider, hofjægermester