Uddelinger fra Nicolai og Felix fonden 2013

Nikolai og Felix Fonden – H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix’ Fond har ved et fondsbestyrelsesmøde i juni 2013 foretaget følgende uddelinger.

KULTURELLE FORMÅL

Statens Forsvarshistoriske Museum
Bogen "Anden Slesvigske Krig 1864 - forhistorie, forløb og følger".
10.000 kr.

Dansk Militærhistorisk Selskab
Antologien "Det Danske Auxiliærkorps i Nordtyskland 1813"
15.000 kr.

Den Danske Kirke i Yorba Linda
Materiale til børne- og ungdomsundervisning
15.000 kr.

Det Danske Drengekor
Jubilæumsaktiviteter
20.000 kr.
 

SOCIALE OG HUMANITÆRE FORMÅL

Landsforeningen Spædbarnsdød
Omsorgspakker 
25.000 kr.

CARE Danmark 
Projekt i Nepal
35.000 kr.

PTU
Indkøb af patientrettet inventar
20.000 kr.

Børn og Unge i Voldsramte Familier
Forebyggelse af vold i familien
15.000 kr.

Foreningen Børnelejren på Langeland
Sommerlejr 
5.000 kr.

 

FORSKNINGS- OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

Maria Pontoppidan
Forskning til bog om sovjetiske ikonmalere 
30.000 kr.

Christian Sørup Ryom
Studielegat til masterstudie på London School of Economics and Political Science
20.000 kr.

Helene Merete Bangert
Studielegat til masterstudie på Oxford University
50.000 kr.

Jesper Bøegh Levring
Studielegat til masterstudie på Oxford University
50.000 kr.

Timo Harboe Nielsen
Studielegat til ophold ved National University of Singapore
32.000 kr.

 

Uddelt i alt på bestyrelsesmødet 2013: 342.000 kr.