Besøg i Nederlandene

H.K.H. Kronprinsessen, 2015
H.K.H. Kronprinsessen, 2015 Foto: Franne Voigt

H.K.H. Kronprinsessen deltager i Global Network of Women's Shelters' konference med Mary Fonden den 4. – 5. november 2015 i Nederlandene.

Kronprinsessen deltager i sin egenskab af formand for Mary Fonden i konferencen, der har til formål at skabe videns- og erfaringsudveksling på tværs af kulturer og nationaliteter – i sidste ende for at stoppe vold mod kvinder. Ved konferencen deltager også H.M. Dronning Máxima.

Kronprinsessen er hovedtaler på konferencen den 5. november, desuden vil Mary Fonden afholde to workshops om fondens arbejde med vold i hjemmet i løbet af konferencen. Derudover rummer konferencen en række workshops om emner, der vedrører den komplekse problemstilling, herunder empowerment af voldsudsatte kvinder, internationalt samarbejde på området samt muligheder for at påvirke den internationale dagsorden. 

Kronprinsessen deltog i 2nd World Conference of Women’s Shelters i 2012 i Washington og har i en årrække engageret sig i arbejdet for at bekæmpe vold mod kvinder – både som formand for Mary Fonden, som medlem af det internationale panel ICPD’s High Level Task Force samt som protektor for FN’s Befolkningsfond og Maternity Worldwide. 

Konferencen blev sidst afholdt i Washington, USA i 2012 og i Alberta, Canada i 2008. Det internationale netværk for kvindekrisecentre (GNWS) står bag konferencerne, der organiseres i samarbejde med lokale organisationer.
 

Kronprinsessen vil under sit besøg i Nederlandene den 4.- 5. november også besøge Den Internationale Straffedomstol i Haag. Kronprinsessen skal se Straffedomstolens nye hovedkvarter, som er designet af et dansk arkitektfirma, og mødes med Domstolens principaler samt førende danske virksomheder indenfor design, arkitektur og byggeri repræsenteret i Nederlandene. 

Program

Onsdag den 4. november

Haag

Ankomst til konferencen
Kl. 9.00

H.M. Dronning Máxima og H.K.H. Kronprinsessen ankommer til World Forum.

Overværelse af paneldebat
Kl. 9.00
Kronprinsessen overværer paneldebat om økonomisk uafhængighed for kvinderne.

Workshop
Kl. 10.00
Kronprinsessen deltager i workshop om effektiv social og økonomisk genintegrering af kvinderne.

'Brave Miss World'
Kl. 11.00

Kronprinsessen overværer visningen af filmen 'Brave Miss World'.

Overværelse af paneldebat
Kl. 13.30
Kronprinsessen overværer paneldebat om vedvarende finansiering og forsvar af kvinderne.

Torsdag den 5. november

Haag

Besøg ved Den Internationale Straffedomstol
Kl. 11.00
Kronprinsessen besøger Straffedomstolens nye hovedkvarter, som er designet af det danske arkitektfirma schmidt hammer lassen.

Ankomst til konferencen
Kl. 13.00
Kronprinsessen ankommer til World Forum.

Tilstedeværelse ved paneldebat
Kl. 13.30

Kronprinsessen holder hovedtalen og er til stede ved paneldebat om at styrke globale og regionale netværk.

Presseinformation

Pressekontakt ved Mary Fonden

Kommunikationschef Heidi Krumhardt Mortensen e-mail 
hkm@maryfonden.dk eller tlf. 30 25 30 53.
 

Pressekontakt ved World Conference of Women’s Shelters

Sonja Wagenaar e-mail s.wagenaar@hvdm.nl eller 
tlf.  +31 (0)6 30 98 73 86.
 

Pressekontakt ved den danske ambassade i haag

Anni van Engelenburg e-mail anneng@um.dk eller tlf. +31 70 302 5958 / +31 65 321 5128.  

Ønske om akkreditering med navn, medie, titel og e-mailadresse sendes til Sonja Wagenaar på e-mail 
3worldshelterconference@hvdm.nl senest fredag den 30. oktober kl. 17.00.