Stillinger

Læs mere om Kongehuset som arbejdsplads og se stillingsopslag.

Kongehuset som arbejdsplads
Kongehuset er en ganske særlig arbejdsplads i et unikt miljø. Hoffet varetager en bred vifte af opgaver i forbindelse med den kongelige families virke. Det er en arbejdsplads med stor faglig stolthed og et stort engagement. Opgaverne er mangfoldige og medarbejderskaren spænder fagligt set bredt.

Hoffet søger at være en attraktiv arbejdsplads, hvor de ansattes motivation, udvikling og trivsel understøttes til glæde og gavn for opgaveløsningen. Dygtige og motiverede medarbejdere er afgørende for en sikker og professionel drift af Hoffet.

Ved Hoffet er der cirka 130 fastansatte - hvoraf nogle udfører serviceopgaver mens andre udfører administrative- og udviklingsopgaver samt ledelsesopgaver. Den gruppe ansatte der kaldes hoffunktionærer omfatter blandt andet kokke, livrister, taffeldækkere, kuske, chauffører, kammerassistenter, kammerjomfruer, rengøringsassistenter og kontorbetjente. Herudover består Hoffet af medarbejdere, der arbejder med henholdsvis kommunikation, sekretariatsopgaver, økonomi og personale samt møbelsnedkeri.

For Kongehuset er det en prioritet at tilknytte lærlinge, elever og praktikanter under uddannelse til Hoffets mange afdelinger. Ved Hoffet er der lærepladser i Værkstedshuset, studiepraktikpladser i både Kommunikationsafdelingen og Arrangementsafdelingen samt virksomhedspraktikanter i forskellige afdelinger. I 2022 var i alt 20 lærlinge, virksomheds-, erhvervs-, og studiepraktikanter tilknyttet Værkstedshuset, Den Kongelige Stald-Etat og Hofmarskallatet.

Ansættelsesforhold for de ansatte ved Hoffet baseres hovedsageligt på de statslige aftaler og regelsæt suppleret med lokale aftaler.

Stillingsopslag

Kongehuset slår som udgangspunkt alle ledige stillinger op på hjemmesiden. Alle interesserede og kvalificerede er velkomne til at søge de opslåede stillinger. Som udgangspunkt bør ansøgningen ikke fylde mere end én A4-side. Ansøgningen vedhæftes CV, eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger. 

I fanebladene nedenfor findes oplysninger vedrørende uopfordrede ansøgninger, studiepraktik, virksomhedspraktik, lærlinge samt erhvervspraktik.

Kongehuset modtager gerne uopfordrede ansøgninger.

Læs mere her.

Det er muligt at komme i studiepraktik i Arrangementsafdelingen og i Kommunikationsafdelingen. Dette gælder for kandidatstuderende ved fagligt relevante kandidatuddannelser. Under et praktikophold afprøver og udvikler praktikanten sine akademiske kompetencer, og Kongehuset får via den studerende tilført nyttig inspiration udefra. Det er en forudsætning, at praktikopholdet kan meritoverføres til den pågældende uddannelse. Forløbet planlægges i overensstemmelse med den gældende studieordning.

Praktikstillingerne slås typisk op to gange om året i september og februar og kan ses her.

Kongehuset har en partnerskabsaftale med Københavns Erhvervshus om virksomhedspraktikanter.
Virksomhedspraktikantordningen har blandt andet til formål at opkvalificere ledige borgere i Københavns Kommune. Formålet med praktikken er at afdække eller optræne personens kompetencer. En virksomhedspraktik er på mellem 4 – 12 uger. De gældende regler for virksomhedsordningen kan oplyses ved henvendelse til Københavns Erhvervshus. Ansøgning af virksomhedspraktikpladser stiles også direkte til Københavns Erhvervshus.

Kongehuset har et Snedker- og Møbelkonserveringsværksted, hvor der løbende er to møbelsnedkerlærlinge i kortere eller længere praktikforløb. Hensigten er at understøtte håndværket, medens man kan få et unikt indblik i traditionelle snedkerteknikker. Lærlingene indgår i den daglige produktion på Snedkerværkstedet.

Ledige stillinger herunder som møbelsnedkerlærling i Værkstedshuset bliver som udgangspunkt slået op og kan sammen med uopfordrede ansøgninger søges her.

Går du i 8. til 10. klasse, kan du søge om at komme i en uges erhvervspraktik i Kongehuset. Du vil i løbet af praktikugen komme rundt i nogle af de forskellige afdelinger, og få et indblik i en del af Kongehusets daglige virke. 

Vi modtager som udgangspunkt erhvervspraktikanter to gange om året, og det vil normalt vil være i april/maj og oktober/november, hvor vi har mulighed for at tilbyde en uges erhvervspraktik til 2-3 skoleelever ad gangen.  

Kongehuset modtager gerne uopfordrede ansøgninger til erhvervspraktik. Læs mere her.