Presse

På denne side kan alle der beskæftiger sig redaktionelt med Kongehuset som stofområde tilgå de seneste pressemeddelelser og pressefotos.

Pressetelefon og mediehenvendelser

Tlf.: +45 33 40 39 00

Pressetelefonen besvares dagligt af Kommunikationsafdelingen inden for almindelig kontortid kl. 9.00-16.30.
Uden for dette tidsrum henvises der ved hastende sager til Hoftelefonen. Det er ikke muligt at indtale beskeder eller at sende tekstbeskeder til Pressetelefonen.

Anmodninger om interviews samt generelle henvendelser sendes altid til e-mail: kom@kongehuset.dk. Ved spørgsmål af anden karakter, henvises der venligst til Hoftelefonen på tlf.: +45 33 40 10 10.

Pressetelefonen modtager kun presse- og mediehenvendelser. Almindelige borgerhenvendelser sendes til hoftelefonen@kongehuset.dk.

Kongehusets Kommunikationsafdeling

Kongehusets Kommunikationsafdeling varetager formidlingen af Kongehusets virke, hvilket berører alt fra håndtering af daglige mediehenvendelser til rådgivning af den kongelige familie og varetagelse af det daglige redaktionelle arbejde på Kongehusets digitale platforme.

Pressefotos

I forbindelse med redaktionel omtale kan der i Mediebanken downloades fotos til redaktionelt brug. Retningslinjer for brug skal altid følges.

Ved ønske om fotos af kongelige slotte og residenser henvises der til Slots- og Kulturstyrelsen, som forvalter de statslige slotte, kulturejendomme og haveanlæg. Slots- og Kulturstyrelsen stiller pressefotos til rådighed, der frit må benyttes. Se fotos og retningslinjer for download på styrelsens hjemmeside.

Nationalmuseet og Forsvaret tilbyder pressefotos af henholdsvis historiske bygninger og Forsvarets køretøjer, og tilbyder herunder pressefotos til redaktionel omtale af blandt andet de kongelige residensslotte og Kongeskibet Dannebrog.

Information til pressen