Billedkunst

Den kongelige malerisamling består af flere tusinde billeder.

Billedkunsten udgør en stor del af de kongelige kunstsamlinger, idet Kongehuset til alle tider har købt, modtaget og endda produceret malerier, miniaturer, tegninger og stik. Samlingen, som består af flere tusinde billeder, hænger på de kongelige slotte og spænder vidt fra 1600-tals miniaturer i lomme-format til store vægmalerier med abstrakt samtidskunst.

En stor del af den ældre malerisamling blev statsejendom i forbindelse med afskaffelsen af enevælden i 1849. Andre værker er ejet og båndlagt af Det Danske Kongehus' Løsøre Fideikommis, mens resten af malerisamlingen er den kongelige families private ejendom, primært fra perioden efter 1849 og frem til i dag. Der udlånes gerne malerier til museer, som ønsker at udstille, men altid efter tilladelse fra D.M. Kongeparret eller H.M. Dronning Margrethe. 

Man kan i galleriet nedenfor se et udvalg af Kongehusets private malerier. 

På de fungerende slotte findes talrige malerier, heraf en væsentlig del, som er indarbejdet i rummenes arkitektur og dermed fungerer som en del af det permanente interiør. Det gælder blandt andet Louis Tocqués store portrætter af Frederik 5. og Dronning Juliane Marie, som i fuld figur tager imod gæsterne i Riddersalen i Christian VII’s Palæ på Amalienborg, François Bouchers charmerende dørstykker med putti i samme sal og Karel van Manders illusionistiske loftsmalerier i palæets sidepavillon. Nabobygningen, Christian VIII’s Palæ, har også en lang række interessante malerier, blandt andet i Trongemakket, hvor Nikolai Abildgaard har malet allegoriske gengivelser af de fire kontinenter Amerika, Afrika, Asien og Europa.

På Fredensborg Slot findes cirka 800 ældre malerier fra især 1600- og 1700-tallet. I de repræsentative rum har man ligesom i Amalienborgpalæerne integreret malerier i rummenes arkitektur. Det ses blandt andet i Havesalen, som er dekoreret med Jacopo Fabrisis venetianske arkitekturfantasier og i den højloftede Kuppelsal, hvor J.E. Mandelberg har malet de store, farverige scener fra Den Trojanske Krig. 

Nutidens malere er repræsenteret ved blandt andet Niels Strøbek, som er kunstneren bag to symbolfyldte portrætter af Dronning Margrethe og Prins Henrik, og Thomas Kluge, hvis fotorealistiske portræt af Prins Henrik hænger i residenspalæet på Amalienborg. Den nyeste kunst i Kongehuset er imidlertid de helt moderne væg- og loftsmalerier i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg. Malerierne blev udført i forbindelse med renoveringen af palæet, og bag kunstværkerne står en række yngre, danske kunstnere som blandt andet Tal R, John Kørner og Kathrine Ærtebjerg.