Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot huser i dag Det Nationalhistoriske Museum. Særligt tilknyttet Kongehuset er slottets Ordenskapel og Badstuen.

De Kongelige Danske Ridderordeners Kapel
Frederiksborg Slotskirke har bevaret en særlig forbindelse til Kongehuset. De enevældige konger, med undtagelse af Christian 7., blev salvet i kirken. Salvingsritualet erstattede ved enevældens indførelse kroningen som indvielsesceremoni for den nye monark. Christian 5. var den første konge, som blev salvet, og han oprettede tillige Ridderkapellet, hvor ridderskjoldene blev ophængt. Elefant- og Storkorsridderes skjolde bliver stadig ophængt i kapellet. I dag fungerer Frederiksborg Slotskirke som almindelig sognekirke og museum.

De Danske Ridderordeners Kapel. Foto: Polfoto ©
Frederiksborg Slot. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen ©
Frederiksborg Slot. Foto: Kjeld Olesen ©

_

Indholdet på denne side er udarbejdet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.