H.K.H. Prins Joachim

Joachim Holger Waldemar Christian, Hans Kongelige Højhed, Prins til Danmark, greve af Monpezat, er født den 7. juni 1969. H.K.H. Prins Joachim er søn af H.M. Dronning Margrethe 2. og Prins Henrik af Danmark (død 2018). Prins Joachim indgår i arvefølgen til tronen og er rigsforstander, når H.M. Kongen og H.K.H. Kronprinsen er ude af landet.

Familie

Døbt og konfirmeret
​​Prins Joachim er døbt i Århus Domkirke den 15. juli 1969 og konfirmeret i Fredensborg Slotskirke den 10. juni 1982.

Bryllup
Prins Joachim blev den 24. maj 2008 gift med frk. Marie Agathe Odile Cavallier, der efter ægteskabets indgåelse blev H.K.H. Prinsesse Marie, grevinde af Monpezat.

Læs mere om D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Maries bryllup.

Børn
​H.E. Greve Nikolai William Alexander Frederik, født Prins til Danmark den 28. august 1999, H.E. Greve Felix Henrik Valdemar Christian, født Prins til Danmark den 22. juli 2002, H.E. Greve Henrik Carl Joachim Alain, født Prins til Danmark den 4. maj 2009 og H.E. Komtesse Athena Marguerite Françoise Marie, født Prinsesse til Danmark den 24. januar 2012.

Bopæl
Prins Joachim og Prinsesse Marie og parrets to børn, Greve Henrik og Komtesse Athena, er bosat i Washington i USA. Læs mere.

Prins Joachim og Prinsesse Maries bryllup, 2008. Foto: Steen Brogaard ©
Prins Joachim og Prinsesse Marie med børn fotograferet i anledning af Prinsens 50-års fødselsdag i 2019. Foto: Steen Brogaard ©

Uddannelse

Uddannelse
​​Prins Joachim gik på Krebs' Skole i perioden 1974-1982, heraf på Amalienborg i perioden 1974-76. I perioden 1982-1983 var Prins Joachim kostskoleelev på École des Roches, Normandiet i Frankrig. I 1986 blev Prins Joachim student fra Øregaard Gymnasium, og i perioden 1986-1987 arbejdede Prins Joachim på en farm ved Wagga Wagga i Australien.

I 1991-1993 gennemførte Prins Joachim agrar-økonomuddannelsen på Den Classenske Agerbrugskole Næsgaard på Falster.

Erhvervsbaggrund
​For at opnå en bred forretningsmæssig erfaring har Prins Joachim udover sin landbrugsmæssige baggrund været ansat hos A.P. Møller Maersk Gruppen i henholdsvis Hong Kong og Frankrig i perioden 1993-1995. Prins Joachim ejer og driver land- og skovbrug. Landbrugsjorden er bortforpagtet til Schackenborg Fonden.

Militær karriere
​​Prins Joachims militære karriere begyndte i 1987 som rekrut i Dronningens Livregiment. I 1988 blev Prins Joachim udnævnt til sergent, og i 1989 fulgte udnævnelsen til løjtnant i reserven. Efter udnævnelsen til løjtnant gjorde Prins Joachim fra 1989-1990 tjeneste som delingsfører i en kampvognseskadron ved Prinsens Livregiment.

I 1990 blev Prins Joachim udnævnt til premierløjtnant af reserven og i 1992 fulgte, efter gennemførelse af videreuddannelsestrin I for officerer af reserven (VUT I), udnævnelse til kaptajn af reserven. Fra 1996 til 2004 var Prins Joachim chef for en kampvognseskadron i mobiliseringsstyrken ved Prinsens Livregiment, og fra 2005 tilknyttet Danske Divisions stab som major af reserven.

Efter udnævnelse til oberstløjtnant af reserven i 2011 blev Prins Joachim udpeget til chef for Forbindelsesofficersgruppen i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland.

I april 2015 blev Prins Joachim udnævnt til oberst af reserven i Hæren.

Den 1. november 2015 tiltrådte Prins Joachim i en ny stilling som særlig sagkyndig i Forsvaret i forhold til implementeringen af et nyt totalstyrkekoncept med det formål at styrke anvendelsen af frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven.

Prins Joachim påbegyndte i september 2019 Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse på École Militaire i Paris. Uddannelsen består af to dele, der afvikles ved henholdsvis Centre des Hautes Études Militaires (CHEM) og Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN). Prinsen er den første danske officer, der har gennemført den samlede uddannelse. 

I september 2020 tiltrådte Prins Joachim som forsvarsattaché på Den Danske Ambassade i Paris. Med ansættelsen blev Prins Joachim udnævnt til brigadegeneral i Hæren.

Den 1. september 2023 tiltrådte Prins Joachim i en stilling som forsvarsindustriattaché på Danmarks Ambassade i Washington D.C. Læs mere.

Sprog
​​Prins Joachims modersmål er dansk. Herudover taler Prinsen fransk, engelsk og tysk.

Prins Joachims jobstart i Paris. Foto: Kongehuset ©
Prins Joachim modtog i 2020 et diplom for gennemførelse af den højeste franske militære uddannelse ved Centre des Hautes Études Militaires i Paris. Foto: Kongehuset ©

Protektioner og æreshverv

Kongehusets arbejde med at gennemgå æreshverv, ærestitler, m.v. er endnu ikke afsluttet.

 • Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme
 • Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg
 • Int. Fédération Cuisinier eksklusive d’Europe e.V.
 • Herefordforeningen for Danmark
 • Kgl. Mayestaits Acteurs
 • Præsident for Selskabet Tøjhusmuseets Venner
 • Overordentligt medlem af Vaabenhistorisk Selskab
 • Overordentligt medlem af Frederiksborg og Omegns
 • Fugleskydningsselskab af 1899
 • Aarhus Borgerlige Skydeselskab af 1834
 • Honorary Member of Rolls-Royce Enthusiasts’ Club
 • Formand for Komiteen til Møblering og Udsmykning af Frederiksberg Slot 
 • Æresbroder af Horsens borgerlige Skyttelaug
 • Senator i Junior Chamber Danmark og Junior Chamber International
 • Dansk Elbil Komité
 • Kungliga Automobil Klubben i Sverige
 • Æresbroder i St. Knudsgilde Flensborg
 • Automobil Sports Klubben

Dekorationer

 • Ridder af Elefantordenen (R.E.)
 • Storkommandør af Dannebrogordenen (S.Kmd.)
 • Dannebrogordenens Hæderstegn (D.Ht.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum (R.50.Em.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag (Em.16.apr.2020)
 • Prins Henriks Mindemedaille (Pr.H.Mm.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup (G.Em.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75-års fødselsdag (Em.16.apr.2015.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's 40 års regeringsjubilæum (R.40.Em.)
 • Erindringsmedaille i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70-års fødselsdag (Em.16.apr.2010)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75-års fødselsdag (Em.11.juni.2009.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's 25 års regeringsjubilæum (R.E.m.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992 (S.E.m.)
 • Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik IX's fødsel (M.M.11.marts 1899-1999)
 • Dronning Ingrids Mindemedaille (Dr.I.M.M.)
 • Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark (Dr.I.E.M.)
 • Hjemmeværnets Fortjensttegn (Hjv.Ft)
 • Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve (Ft.Fsv.R.)
 • Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (ROHT)
 • The Nordic Blue Berets Medal of Honour, guld (N.B.B.M.1)

H.K.H. Prins Joachim er ordenskansler.

 • Nordstjerneorden Storkors, Sverige (Sv.N.Stj.1.)
 • St. Olavs Orden Storkors, Norge (No.St.O.1.)
 • Hvide Roses Orden, Storkors (Fi.H.R.1.)
 • Den islandske Falkeorden, Storkors (Is.F.1.)
 • Kroneorden, Storkors, Belgien (B.Kr.1.)
 • Adolph af Nassaus civile og militære Fortjenstorden, Storkors, Luxembourg (Lu.N.A.1.)
 • Oranje Husorden, Storkors, Nederlandene (Ne.O.H.1.)
 • Jyotirmaya Suvikhyat Treshakti Patta Orden (1. kl., Nepal, Nep.Tri.Sha.1.)
 • Den jordanske Renaissance Orden, Storkors (Jo.Re.1.)
 • Krysantemum Orden, Japan (J.Krys.)
 • Forbundsrepublikken Tysklands Fortjenstorden, Storkors (Ty.FR.F.1.)
 • Stjerne Orden, Storkors, Rumænien (Ru.Stj.O.1.)
 • Stara Planina Orden, 1. kl., Bulgarien (Bu.S.P.1.)
 • Phønix Ordenen, Storkors, Grækenland (Gr.Ph.1.)
 • Æreslegionens Orden, Storofficer, Frankrig (F.ÆL.2.),
 • Sydkorsorden, Storkors, Brasilien (Br.SK.1.)
 • Den spanske Civile Fortjenstorden, Storkors (Sp.C.F.1.)

Taler

Prins Joachims taler