Udnævnelser

Kongelige udnævnelser omfatter i denne sammenhæng kammerherrer og -damer, hofjægermestre samt kongelig kammersanger og kongelig kammermusici.

Ved at klikke på nedenstående links, kan man se en liste over alle nulevende personer, der er blevet udnævnt til henholdsvis kammerherrer, kammerdamer, hofjægermestre, kongelig kammersangere og kongelig kammermusici, opstillet alfabetisk og efter udnævnelsesår.

Alle personer er som hovedregel anført med den titel den pågældende havde ved tildelingen.

Titlen kammerherre har sin oprindelse i enevælden og var en fremtrædende embedsmand - ofte en adelig person - med adgang til kongens gemakker (deraf titlen). I dag anvendes den kun som ærestitel. Det er H.M. Kongen, der alene afgør, hvem titlen skal gives til - oftest bliver den givet til besiddere af større landejendomme eller højere embedsmænd.

Hoffet gør i visse situationer brug af kammerherrerne, for eksempel når en nytiltrådt ambassadør skal ledsages til sin første audiens hos Kongen og overrække sine akkreditiver samt ved større arrangementer i Kongehuset.

De aktuelt godt 100 tjenstgørende kammerherrer bærer en rød uniform med hvide bukser (galla A) eller sorte bukser (galla B) og med en nøgle på højre frakkeskøde; en række embedsmænd udnævnt til kammerherre bærer dog deres embedsuniform.

I anledning af regeringsjubilæet i 1997 udnævnte H.M. Dronning Margrethe for første gang kvindelige kammerherrer, der tillægges titlen kammerdame. Kammerdamerne har ikke uniform men et embedstegn, udformet som en broche. 

Titlen hofjægermester er ligeledes en ærestitel og kan ligeledes føres tilbage til enevælden, hvor hofjægermestre bistod ved de kongelige jagter. Indehavere af titlen har ikke hoftjeneste. Titlen tildeles af Kongen til udvalgte godsejere og den kongelige Jægermester – aktuelt er der cirka 50, både kvinder og mænd. Uniformen for mænd er grøn med sølvtrækkeri – der er ingen uniform for kvindelige hofjægermestre men et embedstegn, udformet som en broche.

Der udnævnes fortsat kammerherrer, kammerdamer og hofjægermestre – dette sker som regel den 1. januar og på Kongens fødselsdag. 

Titlen som kongelig kammersanger eller kongelig kammermusici tillægges fremragende sangere, men medfører hverken forpligtelser eller indtægter. Titlen opstod ved de fyrstelige hoffer i 1600- og 1700-tallet.

Seneste udnævnelser

Fra den 26. maj 2024 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre

Ceremonimester, Anders Friis
Privatsekretær for H.M. Kongen, Morten Roland Hansen
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, fhv. adjudant, kommandør Peter Schinkel Stamp

Fra den 1. januar 2024 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerdame

Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Hofdame Annelise Wern
Hofdame Jette Nordam
Hofdame Henriette Obel

Fra den 16. april 2023 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherrer
Hofjægermester, godsejer Anders Steen Westenholz til Mattrup Gods
Hofjægermester, godsejer Peter Arnold Busck til Rye Nørskov Gods

Hofjægermester
Grevinde Christina Henriette Ahlefeldt-Laurvig til Oreby og Berritzgaard Gods

Fra den 1. januar 2023 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerdame
Hofjægermester, godsejer Anita Halbye til Høvdingsgaard Gods
Godsejer Marie-Pierre M. Boel Andresen til Kærstrup Hovedgaard

Hofjægermester
Godsejer Janus Skak Olufsen til Quistrup
Godsejer Nicolas baron de Bertouch-Lehn til Lungholm Gods

Fra den 16. april 2022 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Hofjægermester, godsejer Michael Henrik Victor Neergaard, Valdemarskilde
Hofjægermester, godsejer Peter Nicolai Fabricius Melchior, Lyngbygård

Hofjægermester
Godsejer Jacob Johan Thomas de Neergaard, Gyldenholm Gods
Godsejer Carl Christian von Scheel-Plessen, Salt' Gods

Fra den 1. januar 2022 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer Claus Johan Thomas de Neergaard til Gunderslevholm Gods

Kammerdame
Næstformand for bestyrelsen i Sallingfondene Karin Salling

Hofjægermester
Godsejer Helge Greve Danneskiold-Samsøe til Øllingsøe Gods
Godsejer Peter Anders Møller til Kattrup Gods

Fra den 16. april 2021 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Hofjægermester, godsejer Christian Faurschou la Cour, til Fuglsøgaard og Trudsholm
Hofjægermester, godsejer Otto Frederik Iuel greve Reventlow, til Agerup 

Hofjægermester
Godsejer Marie Therese Collet Klein, til Katholm

Fra den 1. januar 2021 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Hans Mathias Munk Wassard, til Marienlyst Gods
Godsejer Johan Christian greve Rosenkrantz Scheel, til Rygaard og Trudsholm Godser

Hofjægermester
Godsejer Charlotte Henriette Helene Steensen-Leth, til Steensgaard Gods
Direktør Michael Mogens Halbye, til Bognæs

Fra den 1. juli 2020 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerdame
Fhv. hofdame Ane Vibeke Foss, Charlottenlund

Fra den 16. april 2020 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Hofjægermester, direktør Hans Michael Jebsen, Hong Kong
Hofjægermester, godsejer, adm. direktør, forstander for Herlufsholm Kostskole Torben Alexander von Lowzow, til Løvenholt og Ildal Skov
Chef for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, Stenlille

Hofjægermester
Godsejer Anders Ove Sehested, til Broholm Gods
Godsejer Manon Kirsten von Lüttichau Blou, til Havnø

Fra den 1. januar 2020 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Hofjægermester Otto Tage Henrik Axel baron Reedtz-Thott, Gavnø
Godsejer, hofjægermester Joachim Lorentz Castenschiold, Borreby

Hofjægermester
Godsejer Christina Regitze Kaas Knuth, Egeløkke
Godsejer Catharina Reventlow-Mourier, Brahetrolleborg

Fra den 16. april 2019 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Gustav Garth-Grüner, til Sandbygaard Gods
Godsejer, hofjægermester Hans Henri Rudolf Iuel, til Lundsgaard Gods

Hofjægermester
Godsejer Christian Ove Sehestedt Juul, til Ravnholt
Godsejer Jacob Arild Moltke-Huitfeldt Rosenkrantz, til Glorup Gods og Rygård Hovedgård

Fra den 29. januar 2019 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Christian Anders Nørgaard, København S

Fra den 1. januar 2019 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Carl Boisen Thøgersen, til Adamshøj Gods
Godsejer, hofjægermester Hans Henrik Algreen-Ussing, til Tirsbæk

Hofjægermester
Godsejer Ann Kersti Møller Wiesinger, til Steensgaard
Godsejer Thomas Garth-Grüner, til Sparresholm Gods

Fra den 16. april 2018 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Hans Iakob Estrup, til Kongsdal Gods
Godsejer, hofjægermester Lars-Hågen Lange, til Ørbæklunde Gods

Hofjægermester
Godsejer Frederik Emil Valdemar Estrup, til Fjeld
Godsejer Johan Peter-Henrik Tesdorpf, til Rathlousdal Gods

Fra den 1. januar 2018 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Ordenshistoriograf, professor, dr.phil. Knud Jesper Vinggård Jespersen, Tommerup
Godsejer, hofjægermester Flemming Christian Ramshardt Lindegaard, til Gl. Wiffertsholm Gods
Godsejer, hofjægermester Vincents Georg Iuul, til Willestrup Gods

Hofjægermester
Godsejer Dorte Fonnesbech-Wulff Estrup, til Vesterbygaard Gods
Godsejer Hans Peder Garth-Grüner, til Lille Svenstrup Gods

Fra den 16. april 2017 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Christian Benedicht greve Ahlefeldt-Laurvig, til Tranekær Gods
Godsejer, hofjægermester, advokat Klavs Krieger von Lowzow, til Estruplund Gods

Hofjægermester
Godsejer Carl Gustav Jacob Brønnum Scavenius, til Klintholm Gods
Godsejer Jacob Christen Estrup, til Skaføgård Gods

Fra den 1. januar 2017 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerdame
Godsejer, hofjægermester Birgitte Dinesen, Kragerup Gods

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Anders Christen Obel, Haxholm

Hofjægermester
Godsejer Johann Philip von Malsen-Plessen, Selsø-Lindholm
Godsejer Lars Niels Brock Ulrich, Skjoldemose Gods

Fra den 1. januar 2017 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Chef for den Kongelige Livgarde, Kommandant i København, oberst Hans Christian Mads Rahbek

Fra den 16. april 2016 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Frederik von Lüttichau, til Søholt-Ulriksdal
Godsejer, hofjægermester Hans Henning von Staffeldt Rottbøll, til Børglum Kloster

Hofjægermester
Godsejer Christoffer Hage, til Kærsgård Gods
Godsejer Ulrik Theophil Jørgensen, til Søllestedgaard Gods

Fra den 1. januar 2016 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Ambassadør Claus Grube
Godsejer, hofjægermester Peter Treschow til Torbenfeld og Orelund Godser

Hofjægermester
Godsejer Axel Christian Tesdorpf Castenschiold til Pandebjerg Gods
Godsejer Iver Alex Tesdorpf Unsgaard til Gjedsergaard Gods

Fra den 16. april 2015 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Bendt Tido Hannibal lensgreve Wedell, til Wedellsborg og Frijsenborg
Godsejer, hofjægermester Michael Preben greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille, til Egeskov

Kammerdame
Formand i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

Hofjægermester
Godsejer Adam Christoffer lensgreve Knuth, til Knuthenborg Gods
Godsejer Christina Hou Holck, til Holckenhavn Gods

Fra den 15. februar 2015 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Hofmarskal Michael Ehrenreich, Gentofte

Fra den 28. november 2014 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Kurator, godsejer, hofjægermester Christian Gustav Castenskiold

Fra den 16. april 2014 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Christian Cornelius Knud greve Lerche-Lerchenborg til Lerchenborg
Godsejer, hofjægermester Peter Cederfeld de Simonsen til Brahesborg, Wilhelmsborg og Falkensteen Skov

Hofjægermester
Godsejer Ditlev Alexander Berner til Holsteenhuus
Godsejer Linnea Louise Treschow til Gammel Kirstineberg

Fra den 1. januar 2014 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Christian Georg Peter greve Moltke til Bregentved Gods
Godsejer, hofjægermester Michael Frederik Iuel til Meilgaard Gods

Hofjægermester
Godsejer Harald Oluf Jonsen Krabbe til Frederiksdal
Godsejer Karin Dinesen til Mullerupgaard

Fra den 16. april 2013 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Chef for den Kongelige Livgarde, Kommandant i København, oberst Klavs Henrik Lawes, Birkerød
Godsejer, hofjægermester Jørgen Christian Skeel til Birkelse Gods
Hofjægermester Thomas Alexander North Harttung, Barritskov

Hofjægermester
Godsejer Anders Steen Westenholz til Mattrup Gods
Godsejer Peter Arnold Busck til Rye Nørskov Gods

Fra den 15. april 2013 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Lars Rosendahl Christophersen

Fra den 1. januar 2013 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Hans Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig til Hjortholm
Godsejer, hofjægermester Oscar Peter Oxholm Tillisch til Rosenfeldt

Hofjægermester
Godsejer Anita Halbye til Høvdingsgaard
Godsejer Michael Henrik Victor de Neergaard til Valdemarskilde

Fra den 15. oktober 2012 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Ceremonimester, oberst Kim Kristensen

Fra den 11. juni 2012 at regne er efternævnte udnævnt til

Hofjægermester
Kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov Jens Bjerregaard Christensen

Fra den 16. april 2012 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Chef for Gardehusarregimentet, oberst Tommy Mikael Paulsen, København K
Godsejer, hofjægermester Christian Ivar Danneskiold Lassen til Holmegaard Gods

Kammerdame
Godsejer, hofjægermester Silvia Charlotte Marie Munro til Ledreborg

Hofjægermester
Greve Otto Frederik Iuel Reventlow til Agerup
Godsejer Peter Nicolai Fabricius Melchior til Gjerdrup og Lyngbygård Godser

Fra den 14. januar 2012 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Bestyrelsesformand Kjeld Kirk Kristiansen

Kammerdame
Kammerherreinde, fhv. hofdame Lena Francke von Lüttichau

Fra den 1. januar 2012 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer Erik lensgreve Schaffalitzky de Muckadell til Arreskov
Godsejer, hofjægermester Kim Alexander Berner til Clausholm Gods

Hofjægermester
Godsejer, direktør Christian Faurschou la Cour til Trudsholm og Fuglsøgård
Godsejer Hans Mathias Munk Wassard til Marienlyst

Fra den 16. april 2011 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Hofjægermester Anders Aage Schau Danneskiold Lassen til Brattingsborg
Agronom, hofjægermester Niels Otto Rudolph Iuel greve Reventlow til Hverringe

Hofjægermester
Godsejer, civiløkonom Joachim Lorentz Castenschiold til Borreby
Adm. direktør, godsejer Torben Alexander von Lowzow til Løvenholt

Fra den 1. januar 2011 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Hofchef hos D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen Christian Schønau
Hofjægermester Torben Oluf Christian Preben baron Bille Brahe til Fraugdegaard, Risinge m.fl.
Direktør Jørgen Mikael Ole Olufsen

Kammerdame
Hofdame for Hendes Majestæt Dronningen, kammerherreinde Camilla Castenskiold

Hofjægermester
Direktør Hans Michael Jebsen til Rosendal
Otto Tage Henrik Axel baron Reedtz-Thott til Gavnø

Fra den 11. juni at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Administrerende direktør, generalkonsul Fritz Henrik Schur, Klampenborg
Bestyrelsesformand i Danfoss A/S Jørgen Mads Clausen, Sønderborg

Fra den 4. maj 2010 at regne er efternævnte udnævnt til

Kongelig kammersanger
Tina Kiberg

Fra den 16. april 2010 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling Niels-Knud Liebgott
Privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, generalmajor Hans Georg Gustav Grüner
Godsejer, hofjægermester, baron Christian Jørgen Jens Wedell-Neergaard, til Svenstrup
Godsejer, hofjægermester Hans Helmuth von Lüttichau, til Tjele

Hofjægermester
Godsejer Gustav Garth-Grüner, til Sandbygård
Godsejer Hans Henri Rudolf Iuel, til Lundsgård

Fra den 1. januar 2010 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Hofjægermester, greve Christian Torben Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, til Hvidkilde
Godsejer, hofjægermester, greve Peter Emil Bernstorff, til Gjessinggård

Hofjægermester
Godsejer Carl Boisen Thøgersen, til Adamshøj
Godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing, til Tirsbæk

Fra den 16. april 2009 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester, greve Adam Carl Moltke-Huitfeldt til Espe og Bonderup

Kammerdame
Godsejer Anne Elizabeth Lütken, til Broholm

Hofjægermester
Godsejer Hans Iakob Estrup, til Kongsdal
Godsejer Lars-Hågen Lange, til Ørbæklunde

Fra den 1. januar 2009 at regne er efternævnte udnævnt til

Kammerherre
Godsejer, direktør Frank Uhrenholt, til Faurskov
Godsejer, hofjægermester Gerner Wolff-Sneedorff, til Engelholm

Hofjægermester
Godsejer Flemming Christian Ramshart Lindegaard, til Gammel Wiffertsholm
Godsejer Vincents Georg Iuul, til Willestrup