Hofjægermestre

 • Ahlefeldt-Laurvig, Christina Henriette (2023), grevinde (Oreby og Berritzgaard Gods)
 • Berner, Ditlev Alexander (2014), godsejer (Holsteenhus)
 • de Bertouch-Lehn, Nicolas baron (2023), godsejer (Lungholm Gods)
 • Brockenhuus-Schack, Kim Vincens Bille (2015), godsejer, greve (Vennerslund Gods)
 • Busck, Peter Arnold (2013), godsejer (Rye Nørskov Gods)
 • Castenschiold, Axel Christian Tesdorpf (2016), godsejer (Pandebjerg Gods)
 • Christensen, Jens Bjerregaard (2012), kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov
 • Danneskiold-Samsøe, Helge (2022), godsejer, greve (Øllingsøe Gods) 
 • Dinesen, Karin (2014), godsejer (Mullerupgaard)
 • Estrup, Frederik Emil Valdemar (2018), godsejer (Fjeld)
 • Estrup, Jacob Christen (2017), godsejer (Skaføgård Gods)
 • Fonnesbech-Wulff, Dorte (2018), godsejer (Vesterbygaard Gods)
 • Garth-Grüner, Hans Peder (2018), godsejer (Lille Svenstrup Gods)
 • Garth-Grüner, Thomas (2019), godsejer (Sparresholm)
 • Hage, Christoffer (2016), godsejer (Kærsgård Gods)
 • Halbye, Anita (2013), godsejer (Høvdingsgaard)
 • Halbye, Michael Mogens (2021) (Bognæs)
 • Hasselbalch, Karsten (2000) (Grønnæssegård)
 • Hastrup, Andreas (2003) (Lekkende)
 • Hjorth, Charlotte Riegels (1998) (Broksø)
 • Holck, Christina Hou (2015), godsejer (Holckenhavn Gods)
 • Hovmand-Simonsen, Susanne Groth (2015), godsejer (Knuthenlund)
 • Juel, Erik Knud (1969) (Juelsberg)
 • Juul, Christian Ove Sehestedt (2019), godsejer (Ravnholt Gods)
 • Jørgensen, Ulrik Theophil (2016), godsejer (Søllestedgaard Gods)
 • Klein, Marie Therese Collet (2021), godsejer (Katholm)
 • Knuth, Adam Christoffer (2015), godsejer, lensgreve (Knuthenborg Gods)
 • Knuth, Christina Regitze Kaas (2020), godsejer (Egeløkke)
 • Krabbe, Harald Oluf Jonsen (2014), godsejer (Frederiksdal)
 • von Lüttichau Blou, Manon Kirsten (2020), godsejer (Havnø)
 • von Malsen-Plessen, Johann Philip (2017), godsejer (Selsø-Lindholm) 
 • Melchior, Peter Nicolai Fabricius (2012), godsejer (Gjerdrup og Lyngbygård)
 • Mourier-Petersen, Barbara Marie Elisabeth (2005) (Rugaard)
 • Møller, Peter Anders (2022), godsejer (Kattrup Gods)
 • de Neergaard, Jacob Johan Thomas (2022), godsejer (Gyldenholm Gods)
 • de Neergaard, Michael Henrik Victor (2013), godsejer (Valdemarskilde)
 • Olufsen, Janus Skak (2023), godsejer (Quistrup)
 • Reventlow-Mourier, Catharina (2020), godsejer (Brahetrolleborg)
 • Rosen, Gustav Reventlow von (1998) (Rudbjerggård)
 • Rosenkrantz, Jacob Arild Moltke-Huitfeldt (2019), godsejer (Glorup Gods og Rygård Hovedgård)
 • Scavenius, Carl Gustav Jacob Brønnum (2017), godsejer (Klintholm Gods)
 • von Scheel-Plessen, Carl Christian (2022), godsejer, greve (Saltø Gods)
 • Sehested, Anders Ove (2020), godsejer (Broholm Gods)
 • Steensen-Leth, Charlotte Henriette Helene (2021), godsejer (Steensgaard Gods)
 • Treschow, Linnea Louise (2014), godsejer (Gammel Kirstineberg)
 • Ulrich, Lars Niels Brock (2017), godsejer (Skjoldemose Gods) 
 • Unsgaard, Iver Alex Tesdorpf (2016), godsejer (Gjedsergaard Gods)
 • Vagn-Jensen, Peter (2008) (Selchausdal)
 • Westenholz, Anders Steen (2013), godsejer (Mattrup Gods)
 • Wiesinger, Ann Kersti Møller (2019), godsejer (Steensgaard)

 • Juel, Erik Knud (1969) (Juelsberg)
 • Hjorth, Charlotte Riegels (1998) (Broksø)
 • Rosen, Gustav Reventlow von (1998) (Rudbjerggård)
 • Hasselbalch, Karsten (2000) (Grønnæssegård)
 • Hastrup, Andreas (2003) (Lekkende)
 • Mourier-Petersen, Barbara Marie Elisabeth (2005) (Rugaard)
 • Vagn-Jensen, Peter (2008) (Selchausdal)
 • Christensen, Jens Bjerregaard (2012), kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov
 • Melchior, Peter Nicolai Fabricius (2012), godsejer (Gjerdrup og Lyngbygård)
 • Busck, Peter Arnold (2013), godsejer (Rye Nørskov Gods)
 • Halbye, Anita (2013), godsejer (Høvdingsgaard)
 • de Neergaard, Michael Henrik Victor (2013), godsejer (Valdemarskilde)
 • Westenholz, Anders Steen (2013), godsejer (Mattrup Gods)
 • Berner, Ditlev Alexander (2014), godsejer (Holsteenhus)
 • Dinesen, Karin (2014), godsejer (Mullerupgaard)
 • Krabbe, Harald Oluf Jonsen (2014), godsejer (Frederiksdal)
 • Treschow, Linnea Louise (2014), godsejer (Gammel Kirstineberg)
 • Brockenhuus-Schack, Kim Vincens Bille (2015), godsejer, greve (Vennerslund Gods)
 • Holck, Christina Hou (2015), godsejer (Holckenhavn Gods)
 • Hovmand-Simonsen, Susanne Groth (2015), godsejer (Knuthenlund)
 • Knuth, Adam Christoffer (2015), godsejer, lensgreve (Knuthenborg Gods)
 • Castenschiold, Axel Christian Tesdorpf (2016), godsejer (Pandebjerg Gods)
 • Hage, Christoffer (2016), godsejer (Kærsgård Gods)
 • Jørgensen, Ulrik Theophil (2016), godsejer (Søllestedgaard Gods)
 • Unsgaard, Iver Alex Tesdorpf (2016), godsejer (Gjedsergaard Gods)
 • Estrup, Jacob Christen (2017), godsejer (Skaføgård Gods)
 • von Malsen-Plessen, Johann Philip (2017), godsejer (Selsø-Lindholm) 
 • Scavenius, Carl Gustav Jacob Brønnum (2017), godsejer (Klintholm Gods)
 • Ulrich, Lars Niels Brock (2017), godsejer (Skjoldemose Gods) 
 • Estrup, Frederik Emil Valdemar (2018), godsejer (Fjeld)
 • Fonnesbech-Wulff, Dorte (2018), godsejer (Vesterbygaard Gods)
 • Garth-Grüner, Hans Peder (2018), godsejer (Lille Svenstrup Gods)
 • Garth-Grüner, Thomas (2019), godsejer (Sparresholm)
 • Juul, Christian Ove Sehestedt (2019), godsejer (Ravnholt Gods)
 • Rosenkrantz, Jacob Arild Moltke-Huitfeldt (2019), godsejer (Glorup Gods og Rygård Hovedgård)
 • Wiesinger, Ann Kersti Møller (2019), godsejer (Steensgaard)
 • Knuth, Christina Regitze Kaas (2020), godsejer (Egeløkke)
 • von Lüttichau Blou, Manon Kirsten (2020), godsejer (Havnø)
 • Reventlow-Mourier, Catharina (2020), godsejer (Brahetrolleborg)
 • Sehested, Anders Ove (2020), godsejer (Broholm Gods)
 • Halbye, Michael Mogens (2021) (Bognæs)
 • Klein, Marie Therese Collet (2021), godsejer (Katholm)
 • Steensen-Leth, Charlotte Henriette Helene (2021), godsejer (Steensgaard Gods)
 • Danneskiold-Samsøe, Helge (2022), godsejer, greve (Øllingsøe Gods) 
 • Møller, Peter Anders (2022), godsejer (Kattrup Gods)
 • de Neergaard, Jacob Johan Thomas (2022), godsejer (Gyldenholm Gods)
 • von Scheel-Plessen, Carl Christian (2022), godsejer, greve (Saltø Gods)
 • Olufsen, Janus Skak (2023), godsejer (Quistrup)
 • de Bertouch-Lehn, Nicolas baron (2023), godsejer (Lungholm Gods)
 • Ahlefeldt-Laurvig, Christina Henriette (2023), grevinde (Oreby og Berritzgaard Gods)