Marselisborg Slot

Marselisborg Slot ligger i Aarhus. Slottet er omgivet af en have i engelsk stil med små søer, en rosenhave og en række kunstværker.

Marselisborg har navn efter en familie, der er indvandret fra Nederlandene. Købmanden Gabriel Marselis erhvervede en del jysk krongods fra Frederik 3. i 1661, og hans søn Constantin oprettede baroniet Marselisborg. Gennem århundrederne skiftede Marselisborg ejer mange gange, indtil Aarhus by købte det, der var tilbage, i 1896. I de følgende år blev de sidste rester af den oprindelige hovedbygning nedrevet.

I forbindelse med tronfølgeren Prins Christians (10.) forlovelse med Prinsesse Alexandrine i 1897 blev der stillet forslag om at tilvejebringe midler til et sommerslot et sted i Jylland for parret, og med Christian 9.s tilladelse blev der iværksat en landsindsamling til formålet. Da byrådet i Aarhus tilbød vederlagsfrit at stille en del af Marselisborgs jorder til rådighed for formålet, faldt valget på denne beliggenhed. I årene 1899-1902 blev det nuværende Marselisborg Slot opført efter tegninger af kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann.

Dronning Margrethe og Prins Henrik på Marselisborg Slot sammen med deres sønner, 1979. Foto: Polfoto ©
Dronning Margrethes 77-års fødselsdag, 2017. Foto: Henning Bagger, Scanpix ©

I 1967 stillede Frederik 9. Marselisborg Slot til rådighed for den daværende tronfølger Prinsesse Margrethe og Prins Henrik. Slottet blev ved samme lejlighed moderniseret takket være de midler, som parret havde fået som folkegave i anledning af deres bryllup samme år. 

Renovering af Marselisborg Slot

Slotshaven

Slottet er ikke åbent for offentligheden, men Slotshaven er åben for publikum, når den kongelige familie ikke har residens på slottet. Bemærk venligst, at Slotshaven er lukket for offentligheden i op til fire hverdage forinden den kongelige familie tager residens og ligeledes i op til to hverdage efter den kongelige families ophold.