H.M. Dronning Margrethe

Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. er født den 16. april 1940 på Amalienborg som datter af Frederik 9. (død 1972) og Dronning Ingrid, født Prinsesse af Sverige (død 2000).

Dronning Margrethes valgsprog var "Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke".

Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke.

Familie

Dronning Margrethe har to søskende: H.K.H. Prinsesse Benedikte (f. 1944) og H.M. Dronning Anne-Marie (f. 1946).

Døbt og konfirmeret
Dronning Margrethe blev døbt den 14. maj 1940 i Holmens Kirke og konfirmeret den 1. april 1955 i Fredensborg Slotskirke.

Tronfølgeloven
​Ved tronfølgeloven af 27. marts 1953 blev der i Danmark indført betinget kvindelig arvefølge, hvilket indebar, at en kvindelig efterkommer af den siddende regent herefter kunne arve tronen, idet mandlige efterkommere dog bevarede en førsteret til tronen. 

Ved sin tronbestigelse den 14. januar 1972 blev H.M. Dronning Margrethe 2. den første regent, som overtog tronen i medfør af den nye tronfølgelov.

Tronfølgeloven er siden ændret i 2009, hvor der indførtes fuld ligestilling i tronfølgen. Det betyder, at regentens ældste barn – uanset køn – arver tronen (såkaldt primo genitur). Der findes lignende regler i flere andre europæiske monarkier, herunder Norge og Sverige.  Læs mere om tronfølgeloven

Optaget i Statsrådet
Dronning Margrethe blev den 16. april 1958, på sin 18-års fødselsdag, som tronfølger optaget i Statsrådet og kunne derefter i kongens fravær lede møder i Statsrådet.

Abdikation
Dronning Margrethe meddelte i sin nytårstale den 31. december 2023, at Hendes Majestæt den 14. januar 2024 ville træde tilbage som Danmarks dronning og overlade tronen til sin søn, Hans Majestæt Kong Frederik 10.

Hendes Majestæt Dronning Margrethes private monogram Foto: Kongehuset
Tronfølger Prinsesse Margrethes første møde i Statsrådet. Foto: Allan Moe, Ritzau Scanpix ©

Bryllup
Den 10. juni 1967 blev Dronning Margrethe (dengang tronfølgeren) gift med Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, som ved brylluppet blev Prins Henrik af Danmark. Parrets forlovelse blev bekendtgjort den 5. oktober 1966. Vielsen fandt sted i Holmens Kirke, og bryllupsfesten blev holdt på Fredensborg Slot. Prins Henrik afgik ved døden den 13. februar 2018.

Børn
​H.M. Kong Frederik 10. (Frederik André Henrik Christian), født den 26. maj 1968, og H.K.H. Prins Joachim Holger Waldemar Christian, født den 7. juni 1969.

Uddannelse

Dronning Margrethe gik i folkeskole på Zahles Skole i København fra 1946-1955, herunder som privatist på Amalienborg fra 1946 til 1949. I skoleåret 1955-1956 var Hendes Majestæt elev på kostskolen North Foreland Lodge i Hampshire, England. Dronning Margrethe tog nysproglig studentereksamen i 1959 fra Zahles Skole (privatist). Herefter fulgte en periode i 1960-1965, hvor Hendes Majestæt studerede på forskellige universiteter i Danmark og det øvrige Europa.

I 1960 tog Dronning Margrethe filosofikum fra Københavns Universitet, og i perioden 1960-1961 fulgte Dronning Margrethe studier i arkæologi (Diploma in Prehistoric Archaeology) ved University of Cambridge, England. Hendes Majestæt læste statskundskab ved Aarhus Universitet i perioden 1961-1962, ved Sorbonne, Paris i 1963 og ved London School of Economics i 1965.

Tilknytning til Forsvaret
​​Dronning Margrethe gjorde frivillig tjeneste ved Kvindeligt Flyverkorps i perioden 1958-1970 og modtog i denne periode en alsidig uddannelse i korpset som korporal i Kvindeligt Flyvekorps, sergent i Kvindeligt Flyvekorps og Løjtnant i Kvindeligt Flyvekorps.

Ud over tilknytningen til det danske forsvar har Dronning Margrethe en særlig tilknytning til enkelte enheder i det britiske forsvar. I 1972 blev Hendes Majestæt udnævnt til Allied Colonel-in-Chief (æresoberst) i The Queen's Regiment, senere The Princess of Wales’s Royal Regiment. I 1997 overtog Dronning Margrethe hvervet som Colonel-in-Chief i The Princess of Wales's Royal Regiment.

 

Sprog
Dronning Margrethes modersmål er dansk. Herudover taler Hendes Majestæt fransk, svensk, engelsk og tysk.

Dronning Margrethe på løjtnantskole i Kvindeligt Flyverkorps. Foto: Polfoto ©
Dronning Margrethe på besøg hos 1. bataljon ved The Princess of Wales’s Royal Regiment. Foto: Chris Atkins Photography ©

Protektioner og æreshverv

Kongehusets arbejde med at gennemgå æreshverv, ærestitler, m.v. er endnu ikke afsluttet.

 • Royal Fellow of the Society of Antiquaries of London, 1974
 • Honorary Fellow ved London School of Economics, 1975
 • Lucy Cavendish College, Cambridge, 1989
 • Girton College, Cambridge, 1992
 • Æresdoktor (Doctor of Laws) ved University of Cambridge, 1975
 • Æresdoktor ved University of London, 1980
 • Æresdoktor ved Islands Universitet, 1986
 • Æresdoktor ved University of Oxford, 1992
 • Æresdoktor ved University of Edinburgh, 2000
 • Æresborger (Honorary Freedom) City of London, 2000
 • Paris' Universiteters Rektorats Medalje (La Medaille de la Chancellerie des Universités de Paris), 1987
 • Æresmedlem af Kungl. Vitterhets Historie og Antikvitets Akademien, 1988
 • Indbudt medlem af Ski-Idrettens Fremme, Oslo
 • Æresmedlem af Sammenslutningen af Danske Scenografer, 2010
 • Kongelig Mayestaits Acteurs

 • Præsident for Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab
 • Formand for Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
 • Stifter af Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond

Dekorationer

 • Elefantordenen (R.E.), 1947
 • Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian X.s fødsel (M.M.26.sept.1870-1970), 1970
 • Hjemmeværnets fortjensttegn (Hjv.Ft.), 1971
 • Storkommandør af Dannebrogordenen (S.Kmd.), 1972
 • Beredskabs-Forbundets hæderstegn (tidligere Civilforsvars-Forbundets hæderstegn ) (B.F.Ht.), 1974
 • Hjemmeværnets 25-års tegn (Hjv.25.), 1983
 • Håndværkerrådets hæderstegn (H.Ht.), 1983
 • Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark (Dr.I.Em.), 1985
 • Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje, Guld, Nersornaat (Grøn.Hjst.M.1.), 1989
 • Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (R.O.H.T.), 1995
 • Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik IX.s fødsel (M.M.11.marts 1899-1999), 1999
 • Dronning Ingrids Mindemedalje (Dr.I.Mm.), 2001

 • Den svenske Serafimerorden (Sv.Sph.), 1958
  - med kæde,  1986
 • Finlands Hvide Roses Ordens storkors med kæde (Fi.H.R.1*), 1958
 • Den islandske Falkeordens storkors med kæde (Is.F.1.). 1958
  - med kæde (Is.F.1*), 1973
 • Den norske St. Olavs Ordens storkors med kæde (No.St.O.1*), 1958
 • Den iranske Haft Paykar Ordens 2. kl. (Ir.H.P.2.), 1959
 • Den thailandske Maha Chakrkri Ordens 1. kl. med kæde (Th.M.C.1.), 1962
 • Den græske St. Olgas og St. Sofias Ordens 1. kl. (Gr.O.&S.1.), 1962
 • Den Forenede Arabiske Republiks Al Kamal Ordens 1. kl. (FAR.A.K.1.), 1962
 • Den japanske Kostbare Krones Ordens 1. kl. (J.k.Kr.1.), 1963
 • Den italienske Republiks Fortjenstordens storkors (It.F.1.), 1964
  - med kæde.1977
 • Det østrigske Ærestegn for Fortjenesters storkors (Ø.Æ.F.1.), 1964
  - storstjerne (Ø.Æ.F.1*), 1979
 • Den argentinske San Martins Ordens storkors (Ar.S.M.1.), 1966
 • Den belgiske Leopolds Ordens storkors (B.L.1.), 1966
 • Den chilenske Fortjenstordens storkors (Ch.F.1.), 1966
 • Den svenske Medalje til minde om Kong Gustav den VI. Adolfs 85-års dag (Sv.G.VI.A.Mm.), 1967
 • Forbundsrepublikken Tysklands Fortjenstordens storkors (Ty.FR.F.1.), 1970
  - særklasse (Ty.FR.F.1*), 1974
 • Den græske Frelserens Ordens storkors (Gr.Fr.1.), 1971
 • Den britiske Victoriakæde (Stb.V.K.), 1974
 • Jugoslaviens Store Stjernes orden (Ju.st.Stj.), 1974
 • Den nederlandske Løveordens storkors (Ne.L.1.), 1975
 • Luxembourgs Det Nassauske Hus' Gyldne Løves Orden (Lu.N.g.L.), 1976
 • Den franske Æreslegions storkors (F.ÆL.1.), 1978
 • Den britiske Hosebåndsorden (Stb.H.), 1979
 • Den rumænske Stjerne Ordens storkors med kæde (Ru.Stj.O.1*), 1980
 • Den spanske Carl den III.s Ordens storkors med kæde (Sp.C.III.1*), 1980
 • Den japanske Krysantemum Orden med kæde (J.Krys.), 1981
 • Den norske Kong Olav den V.s jubilæumsmedalje 1957-82 (No.O.V.Jubm.), 1982
 • Den spanske Gyldne Vlies Orden (Sp.g.V.). 1983
  - med kæde, 1985
 • Den portugisiske Infante Dom Henriqués Ordens storkors med kæde (P.D.H.1*), 1984
 • Den saudiarabiske Abdul Aziz' Ordens 1. kl. (SA.A.A.1.), 1984
 • Den egyptiske Nilordens kæde (Æ.N.1.), 1986
 • Den marokkanske Quissam Alaouite Ordens storkors med kæde (Mar.O.A.1.). 1988
 • Den nepalesiske Pratap Bhasker Ordens 1. kl. (Nep.Pra.Bha.), 1989
 • Den portugisiske Sant 'Iago Ordens storkors med kæde (P.St.T.1*), 1992
 • Den polske Republiks Fortjenstordens stordekoration (Po.R.F.1.), 1993
 • Den estiske Terra Mariana Ordens storkors med kæde (Est.T.M.1*), 1995
 • Den polske Hvide Ørns Orden (Po.H.Ø.), 1995
 • Den litauiske Vytautas den Stores Ordens storkors (Li.Vau.1.), 1996
 • Den sydafrikanske Det Gode Håbs Ordens storkors med kæde (SyA.G.H.O.1*), 1996
 • Den lettiske De tre Stjerners Ordens storkors med kæde (Le.Stj.1*), 1997
 • Den jordanske Al-Hussein bin Ali Orden (Jo.Hu.), 1998
 • Den brasilianske Sydkorsorden med kæde (Br.SK.1*), 1999
 • Den bulgarske Stara Planina Orden med skærf (Bu.S.P.m.Skærf), 2000
 • Den slovenske Frihedsorden, den gyldne æresorden (Sl.Fr.1.), 2001
 • Den thailandske Rajamitrabhorn Orden (Th.Ra.), 2001
 • Grand Order of Mugunghwa, Korea (K.M.1.), 2007
 • Mexicos Aztekiske Ørns Orden med kæde (Mex.A.A.1.), 2008
 • Den bahrainske Kong Hamads Renæssanceorden, 1. klasse (Bh.Re.O.1.), 2011
 • Slovakiets Orden af Det Hvide Dobbelte Kors 1. klase (Sk.Hv.D.K.1.), 2012
 • Kong Carl XVI Gustaf's 40 års Jubilæumsmindetegn (Sv.C.XVI.G.40.Jubt.), 2013
 • Den kroatiske Kong Tomislavs Orden (Kr.K.T.S.Stj*), 2014
 • Kong Carl XVI Gustaf's 70 års Fødselsdagsmindetegn (Sv.C.XVI.G.70.Jubt.), 2016
 • Kong Harald den V.s 25-års Jubilæumsmedalje 1991-2016 (No.H.V.25.Jubm.), 2016

Taler

Kunstnerisk virke

Dronning Margrethes kunstneriske virke

​Dronning Margrethe har siden 1970 beskæftiget sig aktivt med en række kunstneriske udtryksformer, herunder maleri, kirketekstiler, akvareller, grafik, bogillustrationer, découpager, scenografi og broderi. En stor del af disse værker har været vist på udstillinger i Danmark og i udlandet.

Dronning Margrethes kunst er repræsenteret på Statens Museum for Kunst, Aarhus Kunstmuseum ARoS og Kunstmuseet Køge Skitsesamling (skitser til kirketekstiler).