Møbler

På de kongelige slotte står møbler, der repræsenterer perioden fra barokken til moderne tid.

Den kongelige møbelsamling er nært forbundet med de kongelige slotte og deres arkitektur. Samme arkitekter, som stod bag bygningerne, spillede ofte også en rolle i udformningen af det indre såsom lofternes stuk, panelernes farver, væggenes tapeter, vinduernes gardiner og alle gemakkernes møbler. Hovedparten af møblerne på de kongelige slotte blev statsejendom i forbindelse med afskaffelsen af enevælden i 1849. Andre møbler er ejet af Det Danske Kongehus’ Løsørefideikommis, mens resten er den kongelige families private ejendom.

Trods skiftende tiders skiftende smag og trods større brande og materialers almindelige forgængelighed tæller den kongelige møbelsamling ikke desto mindre mere end 15.000 møbler. Møblerne omfatter blandt andet voluminøse skuemøbler fra 1600-tallet med indlagte bibelske scener, funktionelle foldeborde i fyr produceret af en af 1700-tallets mange anonyme snedkere. Samlingen rummer også tronstole og siddemøbler som natstole og bideter.

Samlingen af kinesiske møbler fra midten af 1700-tallet vidner om drømme om fjerne egne. Drømmen satte også spor i tidens mode og har i dag efterladt sig et væsentligt spor på Fredensborg Slot, hvor en af Europas fineste samlinger af kinesiske lakmøbler fra perioden befinder sig. Kolonitiden i Vestindien er også synlig i indretningen af de kongelige gemakker, blandt andet gennem mahognimøbler og i form af omkring 250 møbler, der ved salget af De Dansk-vestindiske Øer i 1917 blev sendt hjem til København og i årene efter kom til at indgå i møbleringen af de kongelige slotte.

Med stor inspiration fra engelske snedkerværksteder i perioden omkring år 1800 opnåede Danmark for første gang i historien i løbet af det 20. århundrede et håndværksmæssigt niveau, der tålte sammenligning med udlandets. Det Kongelige Meubel-Magazin og etableringen af forskellige tegneskoler samt videreudviklingen af et tæt samarbejde mellem arkitekter og snedkermestre fik indflydelse på den tradition, der siden skulle udmønte sig i en perlerække af moderne klassikere.

Kongehusets værkstedshus håndterer alle møblerne, der indgår i den daglige indretning af slottene. Værkstedshuset tæller flere snedkere, en maler, en syerske og en tapetserer, som løbende forestår restaurerings- og ompolstringsopgaver. Værkstedshuset fremstiller også nye møbler ud fra gamle håndværkstraditioner, hvor der fortsat værnes om møblerne og deres tradition samt håndværket bag. Værkstedshuset ligger bag Christian VIII’s Palæ på Amalienborg. 

Gueridon, af forgyldt og blåmalet træ, på pladen er det danske og lüneborgske våben indlagt i kunstmarmor. Dronning Sophie Amalies navnetræk på foden. Gueridonen blev reddet ved Sophie Amalienborg branden 1689 og står nu på Rosenborg Slot. Foto: Polfoto ©
Møbler fra Christian 6.s sal på Rosenborg Slot. Foto: Polfoto ©