Kongelige kendetegn og billeder

Beskyttelse af kongelige kendetegn. Kongehuset modtager en del henvendelser vedrørende brugen af den kongelige krone, det kongelige våben samt billeder af den kongelige familie.

Christian 5.s krone
​Den kongelige krone, det kongelige våben og statsvåbnet er Kongehusets og statens symboler. Symbolerne må kun bruges af Kongehuset, statslige institutioner og af de virksomheder, som har hofprædikat. Christian 5.s kongekrone er den danske kongekrone. Den har fem synlige bøjler, der samles under et rigsæble med et kløverbladskors.

Rigsvåbnet
​​Rigsvåbnet fremtræder i to skikkelser, et lille og et stort. Det lille rigsvåben benævnes også statsvåbnet. Det store rigsvåben kaldes i dag det kongelige våben. Læs mere om det kongelige våben

Portrætbilleder​
Anvendelse af portrætbilleder af offentlige eller private personer må ikke finde sted uden forudgående tilladelse af de afbildede personer. Personlige kendetegn eksempelvis i form af monogrammer må ikke bruges på emballage og på varer, herunder gaveartikler uden tilladelse fra de pågældende personer.

Markedsføringsloven

Det er en overtrædelse af markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik, hvis portrætter eller personlige kendetegn gengives. Der henvises yderligere til varemærkelovens § 14. Det er en overtrædelse af straffelovens § 132, hvis den kongelige krone og det kongelige våben misbruges.

For yderligere informationer om brug af kongekronen og rigsvåbenet kontakt Rigsarkivet på tlf.: +45 33 92 33 10 eller Kabinetssekretariatet på tlf.: +45 33 40 10 10.

Tak til
Slots- og Kulturstyrelsen
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
Kongernes Samling 

Samt tak til Ritzau Scanpix, Billed-Bladet og de fotografer, hvis billeder er benyttet på hjemmesiden.

Billeder på Kongehusets hjemmeside må ikke benyttes, distribueres eller gengives uden tilladelse fra den pågældende fotograf eller Kongehuset.