Kammerherrer og kammerdamer

Titlerne ”kammerherre” og ”kammerdame” er begge ærestitler, som tildeles af H.M. Kongen.

En kammerherre var oprindeligt en fremtrædende embedsmand med adgang til kongens gemakker. I dag anvendes betegnelsen kun som ærestitel. Det er Kongen, der tildeler titlen og den symbolske nøgle, der er placeret på højre frakkeskøde, når kammerherreuniformen bæres.

En kvinde kan tillægges titlen kammerdame. Titlen svarer til kammerherre-titlen. Kammerdamerne bærer ikke uniform, men et embedstegn, udformet som en broche. Den første kammerdame i Danmark blev udnævnt i forbindelse med Dronning Margrethes 25-års Regeringsjubilæum i 1997.

Nedenfor findes en oversigt over nulevende kammerherrer og kammerdamer opstillet henholdsvis i alfabetisk rækkefølge og efter udnævnelsesår.

 

 • Ahlefeldt-Laurvig, Christian Benedicht (2017), greve, godsejer, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig, Christian Knud (2015), greve, godsejer, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig, Hans Benedict (2013), godsejer, hofjægermester, greve
 • Ahlefeldt-Laurvig, Preben Vilhelm Gustav (1990), lensgreve, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Michael Preben (2015), greve, hofjægermester, godsejer
 • Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Christian Torben (2010), greve, hofjægermester
 • Algreen-Ussing, Hans Henrik (2019), godsejer, hofjægermester
 • Algreen-Ussing, Henrik (1998), hofjægermester
 • Andresen, Marie-Pierre M. Boel (2023), godsejer 
 • Andersen, Steen Vestergaard (2003), kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Bache, Kurt (1998), oberst, fhv. privatsekretær for H.K.H. Prins Joachim, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Berner, Kim Alexander (2012), godsejer, hofjægermester
 • Bernstorff, Peter Emil (2010), greve, hofjægermester
 • Bernstorff-Gyldensteen, Frants Erich (2005), lensgreve, hofjægermester
 • Bille-Brahe, Torben Oluf Christian Preben (2011), baron, hofjægermester
 • Bille-Brahe-Selby, Stig Daniel (2007), lensgreve, hofjægermester
 • Brockenhuus-Schack, Frands Axel Michael (2015), greve, godsejer, hofjægermester
 • Brockenhuus-Schack, Niels (1988), greve, civilingeniør
 • Brøchmann, Henning Falkenberg (2007), oberst, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Busck, Peter Arnold (2023), godsejer, hofjægermester
 • Castenschiold, Anne Dorothea Agnete Tesdorpf (2006), hofjægermester
 • Castenskiold, Christian Gustav (2014), kurator, godsejer, hofjægermester
 • Castenschiold, Joachim Lorentz (2020), godsejer, hofjægermester
 • Castenskiold, Camilla (2011), fhv. hofdame
 • Christensen, Jens Bjerregaard (2022), kgl. jægermester, skovrider i Gribskov, hofjægermester 
 • Christensen, Mogens (1999), oberst, fhv. chef for H.K.H. Prins Henriks Hofstat
 • Christophersen, Lars Rosendahl (2013), kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Clausen, Jørgen Mads (2010), bestyrelsesformand i Danfoss A/S
 • Collet, Bernt Johan Holger (2000), hofjægermester, fhv. minister
 • Collet, Peter (1997), hofjægermester 
 • de Scheel, Annette (2024) hofdame, oberstinde 
 • Dinesen, Birgitte (2017), godsejer, hofjægermester
 • Ehrenreich, Michael (2015), fhv. hofmarskal
 • Eigtved, Niels Christian (1990), oberst, fhv. slotsforvalter, fhv. chef for Den Kongelige Livgarde
 • Estrup, Hans Iakob (2018), godsejer, hofjægermester
 • Eugen-Olsen, Christian (1990), oberstløjtnant, fhv. ceremonimester
 • Fode, Henning (2007), kabinetssekretær, ordenssekretær
 • Foss, Ane Vibeke (2020), fhv. hofdame
 • Garth-Grüner, Gustav (2019), godsejer, hofjægermester
 • Grube, Claus (2016), fhv. ambassadør
 • Grüner, Hans Georg Gustav (2010), fhv. privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, generalmajor
 • Hage, Henri Christoffer (1999), hofjægermester
 • Halbye, Anita (2023) godsejer, hofjægermester
 • Harkjær, Lasse (2006), ceremonimester, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab, fhv. chef for Den Kgl. Livgarde, oberst
 • Harttung, Thomas Alexander North (2013), hofjægermester
 • Holck, Karl Mogens Howden-Rønnenkamp (2006), lensbaron, hofjægermester
 • Holstein-Holsteinborg, Ulrich (2006), greve, hofjægermester
 • Hvass, Anders Michael (2004), hofjægermester
 • Iuel, Hans Henri Rudolf (2019), godsejer, hofjægermester
 • Iuel, Michael Frederik (2014), godsejer, hofjægermester
 • Iuul, Vincents Georg (2018), godsejer, hofjægermester
 • Jacobsen, Søren Lyder (2003), klosterforvalter, oberst, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Jebsen, Hans Michael (2020), hofjægermester, direktør
 • Kidde-Hansen, John (2004), oberst, slotsforvalter, fhv. chef for Gardehusarregimentet
 • Knuth, Adam Kristian (2002), greve, hofjægermester
 • Krabbe, Jon Henrik (1995), hofjægermester
 • Krabbe, Niels Leif (1996), hofjægermester
 • Krag-Juel-Vind-Frijs, Jytte (2017), fhv. hofdame, grevinde
 • Krag-Juel-Vind-Frijs, Mogens Erhard Frederik (2002), greve, hofjægermester
 • Kristensen, Kim (2012), hofmarskal, fhv. ceremonimester, oberst
 • Kristiansen, Kjeld Kirk (2012), bestyrelsesformand
 • Kruse, Søren Weiskopf (2007), fhv. økonomi- og personalechef ved Den Kongelige Civilliste
 • la Cour, Christian Faurschou (2021), godsejer, hofjægermester
 • Lange, Lars-Hågen (2018), godsejer, hofjægermester
 • Larsen, Kai Rasch (2008), kommandør, fhv. jagtkaptajn, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Lassen, Anders Danneskiold (2011), hofjægermester
 • Lassen, Christian Ivar Danneskiold (2012), godsejer, hofjægermester
 • Lawes, Klavs Henrik (2013), oberst, fhv. chef for den Kgl. Livgarde, kommandant i København
 • Lerche, Vincens Carl Christian (2005), baron, hofjægermester
 • Lerche-Lerchenborg, Christian Cornelius Knud (2014), greve, godsejer, hofjægermester
 • Liebgott, Niels-Knud (2010), fhv. museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling, cand.art.
 • Lindegaard, Flemming Christian Ramshardt (2018), godsejer, hofjægermester
 • Lowzow, Klavs Krieger von (2017), godsejer, hofjægermester, advokat
 • Lowzow, Torben Alexander von (2020), hofjægermester, godsejer, adm. direktør, forstander for Herlufsholm Kostskole
 • Lütken, Anne Elizabeth (2009), godsejer
 • Lüttichau, Hans Helmuth (2010), godsejer, hofjægermester
 • von Lüttichau, Frederik (2016), hofjægermester, godsejer
 • von Lüttichau, Lena Francke (2012) fhv. hofdame
 • Melchior, Peter Nicolai Fabricius (2022), godsejer, hofjægermester
 • Moltke, Christian Georg Peter (2014), greve, godsejer, hofjægermester
 • Moltke, Helle Kirsten Flamand (2008), grevinde
 • Moltke-Huitfeldt, Adam Carl (2009), greve, hofjægermester
 • Muckadell, Erik Schaffalitzky de (2012), lensgreve, godsejer
 • Munro, Silvia Charlotte Marie (2012), godsejer, hofjægermester
 • Neergaard, Claus Johan Thomas de (2022), godsejer
 • Neergaard, Johan Nicolaj Flach de (2002), hofjægermester
 • Neergaard, Michael Henrik Victor (2022), godsejer, hofjægermester
 • Nordam, Jette (2024) hofdame
 • Nykjær, Nils (2018), major, fhv. sekretariatschef hos H.K.H. Prins Henrik
 • Nørgaard, Christian Anders (2019), kommandør, fhv. jagtkaptajn, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Obel, Ulla Gorwetz (2004), fhv. hofdame
 • Obel, Anders Christen (2017), hofjægermester, godsejer
 • Obel, Henriette (2024) hofdame
 • Olufsen, Jørgen Mikael Ole (2011), bestyrelsesformand
 • Paulsen, Tommy Mikael (2012), privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, oberst
 • Rahbek, Hans Christian Mads (2017), oberst, chef for Den Kgl. Livgarde
 • Rantzau, Carl Iver (1998), greve, hofjægermester
 • Reedtz-Thott, Otto Tage Henrik Axel (2020), hofjægermester
 • Reventlow, Niels Otto Rudolph Iuel (2011), greve, hofjægermester, agronom
 • Reventlow, Otto Frederik Iuel (2021), greve, godsejer, hofjægermester 
 • Reventlow-Grinling, Rupert Gorm (2008), godsejer
 • Reventlow-Mourier, Ove Ditlev Frederik (2002), hofjægermester
 • Reventlow-Mourier, Steen Louis (2003), hofjægermester
 • Rosenørn-Lehn, Frederik Andreas (2004), lensbaron, hofjægermester
 • Rosenørn-Lehn, Michael Johannes (2005), baron, hofjægermester
 • Rossen-Jørgensen, Jens Ole (2020), chef for H.M. Dronningens Adjudantstab, fhv. chef for Garderhusarregimentet, oberst
 • Rottbøll, Hans Henning von (2016), hofjægermester, godsejer
 • Rytter, Flemming (2001), oberst, fhv. chef for Den Kongelige Livgarde
 • Salling, Karin (2022), næstformand for bestyrelsen i Sallingfondene
 • Scavenius, Carl Peter Brønnum (2007), hofjægermester
 • Scheel, Johan Christian greve Rosenkrantz (2021), godsejer
 • Schur, Fritz Henrik (2010), Præsident for Corps Consulaire, bestyrelsesformand, generalkonsul
 • Schønau, Christian (2011), hofchef hos D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen
 • Simonsen, Peter de Cederfeld (2014), godsejer, hofjægermester
 • Skeel, Jørgen Christian (2013), godsejer, hofjægermester
 • Sørensen, Ib Hedegaard (2008), fhv. chef for Gardehusarregimentet, oberst
 • Tesdorpf, Iver Edward (2001), hofjægermester
 • Thornit, Per (1991), fhv. hofchef for D.K.H. Kronprinsparret, ordensskatmester
 • Thøgersen, Carl Boisen (2019), godsejer, hofjægermester
 • Tillisch, Oscar Peter Oxholm (2013), godsejer, hofjægermester
 • ​​Treschow, Peter (2016), hofjægermester, godsejer
 • Uggla, Ane Mærsk Mc-Kinney (2015) bestyrelsesformand
 • Uhrenholt, Frank (2009), godsejer, direktør
 • Ullerup, Ove (2003), fhv. hofmarskal, ambassadør
 • Ulrich, Christian Niels Brock (2001), hofjægermester
 • Vind, Erik Ove Carl John Emil (2006), hofjægermester, oberstløjtnant
 • Wassard, Hans Mathias Munk (2021), godsejer, hofjægermester
 • Wedell, Bendt Tido Hannibal (2015), lensgreve, hofjægermester, godsejer
 • Wedell-Neergaard, Christian (2010), godsejer, hofjægermester, baron
 • Wedell-Wedellsborg, Henrik Mogens (2007), advokat, oberstløjtnant, baron
 • Wern, Annelise (2024) hofdame
 • Westenholz, Anders Steen (2023), godsejer, hofjægermester
 • Wolff-Sneedorff, Gerner (2009), hofjægermester
 • Waage, Klaus (2008), fhv. kgl. jægermester, fhv. statsskovrider, hofjægermester

 • Brockenhuus-Schack, Niels (1988), greve, civilingeniør
 • Ahlefeldt-Laurvig, Preben Vilhelm Gustav (1990), lensgreve, hofjægermester
 • Eigtved, Niels Christian (1990), oberst, fhv. slotsforvalter, fhv. chef for Den Kongelige Livgarde
 • Eugen-Olsen, Christian (1990), oberstløjtnant, fhv. ceremonimester
 • Thornit, Per (1991), fhv. hofchef for D.K.H. Kronprinsparret, ordensskatmester
 • Krabbe, Jon Henrik (1995), hofjægermester
 • Krabbe, Niels Leif (1996), hofjægermester
 • Collet, Peter (1997), hofjægermester 
 • Algreen-Ussing, Henrik (1998), hofjægermester
 • Bache, Kurt (1998), oberst, fhv. privatsekretær for H.K.H. Prins Joachim, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Rantzau, Carl Iver (1998), greve, hofjægermester
 • Christensen, Mogens (1999), oberst, fhv. chef for H.K.H. Prins Henriks Hofstat
 • Hage, Henri Christoffer (1999), hofjægermester
 • Collet, Bernt Johan Holger (2000), hofjægermester, fhv. minister
 • Rytter, Flemming (2001), oberst, fhv. chef for Den Kongelige Livgarde
 • Tesdorpf, Iver Edward (2001), hofjægermester
 • Ulrich, Christian Niels Brock (2001), hofjægermester
 • Knuth, Adam Kristian (2002), greve, hofjægermester
 • Krag-Juel-Vind-Frijs, Mogens Erhard Frederik (2002), greve, hofjægermester
 • Neergaard, Johan Nicolaj Flach de (2002), hofjægermester
 • Reventlow-Mourier, Ove Ditlev Frederik (2002), hofjægermester
 • Andersen, Steen Vestergaard (2003), kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Jacobsen, Søren Lyder (2003), klosterforvalter, oberst, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Reventlow-Mourier, Steen Louis (2003), hofjægermester
 • Ullerup, Ove (2003), fhv. hofmarskal, ambassadør
 • Hvass, Anders Michael (2004), hofjægermester
 • Kidde-Hansen, John (2004), oberst, slotsforvalter, fhv. chef for Gardehusarregimentet
 • Obel, Ulla Gorwetz (2004), fhv. hofdame
 • Rosenørn-Lehn, Frederik Andreas (2004), lensbaron, hofjægermester
 • Bernstorff-Gyldensteen, Frants Erich (2005), lensgreve, hofjægermester
 • Lerche, Vincens Carl Christian (2005), baron, hofjægermester
 • Rosenørn-Lehn, Michael Johannes (2005), baron, hofjægermester
 • Castenschiold, Anne Dorothea Agnete Tesdorpf (2006), hofjægermester
 • Harkjær, Lasse (2006), ceremonimester, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab, fhv. chef for Den Kgl. Livgarde, oberst
 • Holck, Karl Mogens Howden-Rønnenkamp (2006), lensbaron, hofjægermester
 • Holstein-Holsteinborg, Ulrich (2006), greve, hofjægermester
 • Vind, Erik Ove Carl John Emil (2006), hofjægermester, oberstløjtnant
 • Bille-Brahe-Selby, Stig Daniel (2007), lensgreve, hofjægermester
 • Brøchmann, Henning Falkenberg (2007), oberst, fhv. chef for H.M. Dronningens Adjudantstab
 • Fode, Henning (2007), kabinetssekretær, ordenssekretær
 • Kruse, Søren Weiskopf (2007), fhv. økonomi- og personalechef ved Den Kongelige Civilliste
 • Scavenius, Carl Peter Brønnum (2007), hofjægermester
 • Wedell-Wedellsborg, Henrik Mogens (2007), advokat, oberstløjtnant, baron
 • Larsen, Kai Rasch (2008), kommandør, fhv. jagtkaptajn, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Moltke, Helle Kirsten Flamand (2008), grevinde
 • Reventlow-Grinling, Rupert Gorm (2008), godsejer
 • Sørensen, Ib Hedegaard (2008), fhv. chef for Gardehusarregimentet, oberst
 • Waage, Klaus (2008), fhv. kgl. jægermester, fhv. statsskovrider, hofjægermester
 • Lütken, Anne Elizabeth (2009), godsejer
 • Moltke-Huitfeldt, Adam Carl (2009), greve, hofjægermester
 • Uhrenholt, Frank (2009), godsejer, direktør
 • Wolff-Sneedorff, Gerner (2009), hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Christian Torben (2010), greve, hofjægermester
 • Bernstorff, Peter Emil (2010), greve, hofjægermester
 • Clausen, Jørgen Mads (2010), bestyrelsesformand i Danfoss A/S
 • Grüner, Hans Georg Gustav (2010), fhv. privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, generalmajor
 • Liebgott, Niels-Knud (2010), fhv. museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling, cand.art.
 • Lüttichau, Hans Helmuth (2010), godsejer, hofjægermester
 • Schur, Fritz Henrik (2010), Præsident for Corps Consulaire, bestyrelsesformand, generalkonsul
 • Wedell-Neergaard, Christian (2010), godsejer, hofjægermester, baron
 • Bille-Brahe, Torben Oluf Christian Preben (2011), baron, hofjægermester
 • Castenskiold, Camilla (2011), fhv. hofdame
 • Lassen, Anders Danneskiold (2011), hofjægermester
 • Olufsen, Jørgen Mikael Ole (2011), bestyrelsesformand
 • Reventlow, Niels Otto Rudolph Iuel (2011), greve, hofjægermester
 • Schønau, Christian (2011), hofchef hos D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen
 • Berner, Kim Alexander (2012), godsejer, hofjægermester
 • Kristensen, Kim (2012), hofmarskal, fhv. ceremonimester, oberst
 • Kristiansen, Kjeld Kirk (2012), bestyrelsesformand
 • Lassen, Christian Ivar Danneskiold (2012), godsejer, hofjægermester
 • von Lüttichau, Lena Francke (2012) fhv. Hofdame
 • Muckadell, Erik Schaffalitzky de (2012), lensgreve, godsejer
 • Munro, Silvia Charlotte Marie (2012), godsejer, hofjægermester
 • Paulsen, Tommy Mikael (2012), privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, oberst
 • Ahlefeldt-Laurvig, Hans Benedict (2013), godsejer, hofjægermester, greve
 • Christophersen, Lars Rosendahl (2013), kommandør, fhv. jagtkaptajn for H.M. Dronningen, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Harttung, Thomas Alexander North (2013), hofjægermester
 • Lawes, Klavs Henrik (2013), oberst, fhv. chef for den Kgl. Livgarde, kommandant i København
 • Skeel, Jørgen Christian (2013), godsejer, hofjægermester
 • Tillisch, Oscar Peter Oxholm (2013), godsejer, hofjægermester
 • Castenskiold, Christian Gustav (2014), kurator, godsejer, hofjægermester
 • Iuel, Michael Frederik (2014), godsejer, hofjægermester
 • Lerche-Lerchenborg, Christian Cornelius Knud (2014), greve, godsejer, hofjægermester
 • Moltke, Christian Georg Peter (2014), greve, godsejer, hofjægermester
 • Simonsen, Peter de Cederfeld (2014), godsejer, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig, Christian Knud (2015), greve, godsejer, hofjægermester
 • Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Michael Preben (2015), greve, hofjægermester, godsejer
 • Brockenhuus-Schack, Frands Axel Michael (2015), greve, godsejer, hofjægermester
 • Ehrenreich, Michael (2015), fhv. hofmarskal
 • Uggla, Ane Mærsk Mc-Kinney (2015) bestyrelsesformand
 • Wedell, Bendt Tido Hannibal (2015), lensgreve, hofjægermester, godsejer
 • Grube, Claus (2016), fhv. ambassadør
 • Rottbøll, Hans Henning von (2016), hofjægermester, godsejer
 • Treschow, Peter (2016), hofjægermester, godsejer
 • von Lüttichau, Frederik (2016), hofjægermester, godsejer
 • Ahlefeldt-Laurvig, Christian Benedicht (2017), greve, godsejer, hofjægermester
 • Dinesen, Birgitte (2017), godsejer, hofjægermester
 • Krag-Juel-Vind-Frijs, Jytte (2017), fhv. hofdame, grevinde
 • Lowzow, Klavs Krieger von (2017), godsejer, hofjægermester, advokat
 • Obel, Anders Christen (2017), hofjægermester, godsejer
 • Rahbek, Hans Christian Mads (2017), oberst, chef for Den Kgl. Livgarde
 • Estrup, Hans Iakob (2018), godsejer, hofjægermester
 • Iuul, Vincents Georg (2018), godsejer, hofjægermester
 • Lange, Lars-Hågen (2018), godsejer, hofjægermester
 • Lindegaard, Flemming Christian Ramshardt (2018), godsejer, hofjægermester
 • Nykjær, Nils (2018), major, fhv. sekretariatschef hos H.K.H. Prins Henrik
 • Algreen-Ussing, Hans Henrik (2019), godsejer, hofjægermester
 • Garth-Grüner, Gustav (2019), godsejer, hofjægermester
 • Iuel, Hans Henri Rudolf (2019), godsejer, hofjægermester
 • Nørgaard, Christian Anders (2019), kommandør, fhv. jagtkaptajn, fhv. chef for Kongeskibet Dannebrog
 • Thøgersen, Carl Boisen (2019), godsejer, hofjægermester
 • Castenschiold, Joachim Lorentz (2020), godsejer, hofjægermester
 • Foss, Ane Vibeke (2020), fhv. hofdame
 • Jebsen, Hans Michael (2020), hofjægermester, direktør
 • Lowzow, Torben Alexander von (2020), hofjægermester, godsejer, adm. direktør, forstander for Herlufsholm Kostskole
 • Reedtz-Thott, Otto Tage Henrik Axel (2020), hofjægermester
 • Rossen-Jørgensen, Jens Ole (2020), chef for H.M. Dronningens Adjudantstab, fhv. chef for Garderhusarregimentet, oberst
 • la Cour, Christian Faurschou (2021), godsejer, hofjægermester
 • Reventlow, Otto Frederik Iuel (2021), greve, godsejer, hofjægermester 
 • Scheel, Johan Christian greve Rosenkrantz (2021), godsejer
 • Wassard, Hans Mathias Munk (2021), godsejer, hofjægermester
 • Neergaard, Claus Johan Thomas de (2022), godsejer
 • Salling, Karin (2022), næstformand for bestyrelsen i Sallingfondene
 • Melchior, Peter Nicolai Fabricius (2022), godsejer, hofjægermester
 • Neergaard, Michael Henrik Victor (2022), godsejer, hofjægermester
 • Christensen, Jens Bjerregaard (2022), kgl. jægermester, skovrider i Gribskov, hofjægermester 
 • Halbye, Anita (2023) godsejer, hofjægermester
 • Andresen, Marie-Pierre M. Boel (2023), godsejer 
 • Westenholz, Anders Steen (2023), godsejer, hofjægermester
 • Busck, Peter Arnold (2023), godsejer, hofjægermester
 • de Scheel, Annette (2024) hofdame, oberstinde
 • Obel, Henriette (2024) hofdame 
 • Nordam, Jette (2024) hofdame 
 • Wern, Annelise (2024) hofdame