Gæsteliste til festgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke søndag den 15. januar 2012

Foto: Ole Mortensen, Tilsted.com

Gæsteliste til festgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke søndag den 15. januar 2012 i anledning af H.M. Dronningens 40-års Regeringsjubilæum

Den kongelige familie
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Christian
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hans Højhed Prins Nikolai
Hans Højhed Prins Felix
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Hans Højhed Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie
Hans Majestæt Kong Konstantin
Hans Højhed Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Fr. Carina Axelsson
Hendes Højhed Prinsesse Alexandra zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Greve Jefferson-Friedrich von Pfeil
Hendes Højhed Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Hr. Alexander Johannsmann
His Royal Highness Crown Prince Pavlos
Her Royal Highness Crown Princess Marie-Chantal
His Royal Highness Prince Philippos
Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth
H.E. Greve Ingolf af Rosenborg
Grevinde Sussie af Rosenborg

Kongelige og præsidenter fra udlandet
Hans Majestæt Kong Carl XVI Gustaf af Sverige
Hendes Majestæt Dronning  Silvia af Sverige
Hans Majestæt Kong Harald V af Norge
Hendes Majestæt Dronning Sonja af Norge
H.E. Republikken Finlands Præsident Tarja Halonen
Hr. Pentti Arajärvi
H.E. Islands Præsident Ólafur Ragnar Grímsson
Fr. Dorrit Moussaieff
Hans Kongelige Højhed Kronprins Haakon af Norge
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mette-Marit af Norge

Familie
Monsieur Thomas Beauvillain
Madame Mie Beauvillain

Regeringen
Statsminister Helle Thorning-Schmidt
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
Udenrigsminister Villy Søvndal
Finansminister Bjarne Corydon
Justitsminister Morten Bødskov
Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard
Skatteminister Thor Möger Pedersen
Transportminister Henrik Dam Kristensen
Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn
Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Mette Gjerskov
Forsvarsminister Nick Hækkerup
Miljøminister Ida Auken
Europaminister Nicolai Wammen
Minister for ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde Manu Sareen
Minister for udviklingssamarbejde Christian Friis Bach
Kulturminister Uffe Elbæk

Folketingets formand, fhv. minister Mogens Lykketoft

H.E. Højesteretspræsident Børge Dahl

Grønland og Færøerne
Formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist
Lagmand Kaj Leo Holm Johannesen
Formand for Inatsisartut (Landstinget) Josef Motzfeldt
Lagtingsformand Jógvan á Lakjuni

Øvrige gæster (alfabetisk)
Medlem af Folketinget, gruppeformand og politisk ordfører for Liberal Alliance Simon Emil Ammitzbøll
Biskop over Haderslev Stift Niels Henrik Arendt
Medlem af Folketinget Pernille Vigsø Bagge
Medlem af Folketinget, partiformand, fhv. minister Lars Barfoed
Fung. Forsvarschef, H.E. generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup
Medlem af Folketinget Mette Bock
Biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro
H.E. Ambassadør for Norge Jørg Willy Bronebakk
S.E. l'Ambassadeur de France Véronique Bujon-Barré
Biskop over Ribe Stift Elisabeth Dons Christensen
The Dean of the Diplomatic Corps, H.E. the Ambassador of Mexico Martha Bárcena Coqui
Medlem af Folketinget, gruppeformand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl
Sognepræst Helene Dam
Leder af Selskabet for Kirkelig Kunst Lizzi Damgaard
Departementschef i Erhvervs- og Vækstministeriet Michael Dithmer
Biskop over Fyens Stift Kresten Drejergaard
Departementschef i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Thomas Egebo
Følge til H.E. Islands Præsident, Household Staff Helga Kristjana Einarsdóttir
Rigsombudsmanden i Grønland Mikaela Engell
Folketingets 2. næstformand Søren Espersen
Departementschef i Forsvarsministeriet Lars Findsen
Biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller
Departementschef i Ministeriet for Børn og Undervisning Jesper Fisker
H.E. Ambassadør for Sverige Inga Eriksson Fogh
Formand for Det Radikale Venstre Klaus Frandsen
Biskop over Færøernes Stift Jógvan Fríðriksson
Formand for Holmens kirke, kommandørkaptajn Anders Friis
Folketingets ombudsmand, professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen
Departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Sophus Garfiel
Departementschef i Udenrigsministeriet Claus Grube
Medlem af Folketinget Orla Hav
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Helle Haxgart
Højesteretsdommer Lars Hjortnæs
Biskop over Århus Stift Kjeld Holm
Medlem af Folketinget, fhv. minister Birthe Rønn Hornbech
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg
Folketingets 1. næstformand, fhv. minister Bertel Haarder
H.E. the Ambassador of Finland Maarit Jalava
Folketingets 3. næstformand, fhv. minister Marianne Jelved
Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen
Medlem af Folketinget, gruppeformand for Socialdemokratiet Mogens Jensen
Følge til H.E. Republikken Finlands Præsident, Lieutenant Colonel Jukka Jokinen
Medlem af Folketinget Birgitte Josefsen
Kirkeværge, advokat Axel Kierkegaard
Departementschef i Kulturministeriet Karoline Prien Kjeldsen
Medlem af Folketinget, formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard
Medlem af Folketinget Karen J. Klint
Rigsombudsmanden på Færøerne Dan M. Knudsen
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Medlem af Folketinget Christian Langballe
Folketingets direktør Carsten U. Larsen
Medlem af Folketinget Flemming Damgaard Larsen
Medlem af Folketinget Morten Marinus
Adjudant til H.M. Kongen af Norge Steffen Masserud
Sognepræst Anna Mejlhede
Medlem af Folketinget Flemming Møller Mortensen
Departementschef i Ministeriet for Ligestilling og Kirke Henrik Nepper-Christensen
Departementschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Claes Nilas
Biskop over Viborg Stift Karsten Nissen
Protokolchef, ambassadør Jette Nordam
Medlem af Folketinget, politisk ordfører for Venstre Ellen Trane Nørby
Departementschef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Per Vestergaard Okkels
Holmens Provst Ejgil Bank Olesen
Rigsrevisor Henrik Otbo
Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen
Departementschef i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Uffe Toudal Pedersen
Biskop over Grønlands Stift Sofie Petersen
Medlem af Folketinget, fhv. minister Søren Pind
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Niels Preisler
Medlem af Folketinget, partiformand for Venstre, fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen
Biskop over Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel
Politidirektør i Københavns Politi Johan Reimann
Højesteretsdommer Michael Rekling
Højesteretsdommer Jytte Scharling
Kammerherre, præsident for Corps Consulaire, generalkonsul Fritz Schur
Hofdame for H.M. Dronningen af Sverige, Friherrinnan Christina von Schwerin
Næstformand, museumsinspektør Joen Jakob Seerup
H.E. Ambassadør for Island Sturla Sigurjónsson
Biskop over Københavns Stift Peter Henrik Skov-Jakobsen
Biskop over Lolland-Falsters Stift Steen Skovsgaard
Departementschef i Beskæftigelsesministeriet Bo Smith
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Leif Sondrup
Højesteretsdommer Jon Stokholm
Højesteretsdommer Poul Søgaard
Departementschef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ib Byrge Sørensen
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Torben Sørensen
Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen
Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen
Departementschef i Miljøministeriet Marianne Thyrring
Sognepræst Peter Thysen
Adjudant, kommendör til H.M. Kongen af Sverige Jonas Wikström
Adjudant til D.K.H. Kronprinsparret af Norge Lars W. Wroldsen
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Ninna Würtzen
Departementschef i Social- og Integrationsministeriet Jesper Zwisler

Hoffet
Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Ordensskatmester, kammerherre, fhv. hofchef Per Thornit
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Hofdame, fr. Ane Vibeke Foss
Hofdame, fr. Annelise Wern
Hofdame, kammerherreinde, grevinde Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs
Ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen
Kgl. konfessionarius, fhv. biskop Erik Norman Svendsen
Sekretariatschef, kammerherre, oberst Mogens Christensen
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Henning Brøchmann Larsen
Slots- og palæforvalter, kammerherre, oberst Jens Greve
Slotsforvalter, kammerherre, oberst John Kidde-Hansen
Økonomichef, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Lars Rosendahl Christophersen
Kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov Jens Bjerregaard Christensen
Ordenshistoriograf, professor Knud J.V. Jespersen
Kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt
Kontorchef Astrid Agerholm Ruge
Kommunikationschef Lene Balleby
Sekretariatsfuldmægtig Olivier Lesenecal
Adjudant, major Nils Nykjær
Adjudant, major Gorm M. Larsen
Adjudant, orlogskaptajn Sten Bilde Jensen
Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen
Adjudant, major Ole H.B. Jensen
Adjudant, major Michael Rose

Kronprinsparrets Hof
Hofchef, kammerherre Christian Schønau
Rådgiver, hofdame Caroline E. Heering
Privatsekretær , hofdame, privatsekretær Tanja Kjærsgaard Doky
Privatsekretær Morten Roland Hansen

D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Maries Hof
Privatsekretær, kammerherre, oberst Kurt Bache
Hofdame, privatsekretær Britt Siesbye

H.K.H. Prinsesse Benediktes Hof
Privatsekretær, kammerherre, generalmajor Gustav Grüner
Hofdame Kristina Treschow