Gæsteliste ved middag på Fredensborg Slot

Foto: Ole Mortensen, Tilsted.com

Gæsteliste ved middag på Fredensborg Slot torsdag den 16. april 2015 kl. 20.00 i anledning af H.M. Dronningens 75-års fødselsdag.

DEN KONGELIGE FAMILIE
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie
Hans Majestæt Kong Konstantin af Grækenland
Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth

KONGELIGE FRA UDLANDET
Hans Majestæt Kong Carl XVI Gustaf af Sverige
Hendes Majestæt Dronning Silvia af Sverige
Hans Majestæt Kong Harald V af Norge
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Victoria af Sverige
Hans Kongelige Højhed Prins Daniel af Sverige
Hans Kongelige Højhed Kronprins Haakon af Norge
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mette-Marit af Norge

STATSMINISTEREN OG FOLKETINGETS FORMAND
Statsminister Helle Thorning-Schmidt
Folketingets formand, fhv. minister Mogens Lykketoft
Fr. Mette Holm

ØVRIGE GÆSTER (ALFABETISK ORDEN)
Kammerherre, hofjægermester, lensgreve  Ahlefeldt-Laurvig
Kammerherreinde, lensgrevinde  Ahlefeldt-Laurvig
Hofjægermester, greve Christian Ahlefeldt-Laurvig
Hofjægermesterinde, grevinde  Ahlefeldt-Laurvig
Greve Henrik Ahlefeldt-Laurvig
Grevinde Irene Ahlefeldt-Laurvig
Kammerherre, hofjægermester, greve Ulrik Ahlefeldt-Laurvig
Fr. Kjerstin Margita Lundwall
Kammerherre,  hofjægermester, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Kammerherreinde, hofjægermesterinde, grevinde Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Oberstløjtnant Knud-Erik Albrektsen
Oberstinde Marie Louise Albrektsen
Galleriejer Jacob Asbæk
Galleriejer Patricia Asbæk
Hr. Jacques Beauvillain
Fr. Maurille Beauvillain
Kammerherre, hofjægermester Gustav Berner
Kammerherreinde Berner
Kammerherre, hofjægermester Kim A. Berner
Kammerherre, hofjægermester, greve Peter Bernstorff
Kammerherreinde, grevinde Bernstorff
Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Bernstorff-Gyldensteen
Kammerherreinde, lensgrevinde Bernstorff-Gyldensteen
Direktør Michael Brandt
Fr. Rikke Juel Brandt
Kammerherreinde, grevinde Susanne Ingeborg Brockenhuus-Schack
Kammerherre, hofjægermester, greve Michael Brockenhuus-Schack
Kammerherreinde, grevinde Ulla Brockenhuus-Schack
Kunsthandler Jesper Bruun-Rasmussen
Fr. Birthe Bruun-Rasmussen
Fr. Pernille Burges-Lumsden
Hr. Christopher Burges-Lumsden
Kammerdame, hofjægermester Anne Dorothea Tesdorpf Castenschiold
Kammerherre Ivar Castenschiold
Kammerdame, fhv. hofdame Camilla Castenskiold
Kammerherre, hofjægermester Claus Castenskiold
Kurator, kammerherre, hofjægermester Christian Castenskiold
Direktør Christoffer Castenskiold
Skuespillerinde Ellen Hillingsø
Kammerherre, hofjægermester Bernt Johan Collet
Kammerherreinde Catharina Marie Collet
Kammerherre, hofjægermester Peter Collet
Kammerherreinde Birgitte Collet
Professor John Donaldson
Kammerherre, professor Hector Estrup
Kammerherreinde  Estrup
Direktør, komponist Bent Fabricius-Bjerre
Fr. Camilla Arndt
Bestyrelsesformand Nils Foss
Fr. Dorte Foss
Direktør Torkild Foss
Fr. Marie-Louise Foss
Direktør Stig Gamborg
Godsejer Anne Sophie Gamborg
Mme. Christian Grassiot
M. Christian Grassiot
Adm. direktør Jeppe Handwerk
Fr. Birgitte Zachau Handwerk
Kammerherre, hofjægermester Thomas Harttung
Fr. Rikke de Fine Lützhøft
Kammerherre, fhv. hofmarskal, generalmajor Søren Haslund-Christensen
Kammerherreinde  Haslund-Christensen
Fr. Beatrice van Hauen
Hr. Klaus Eldrup-Jørgensen
Instruktør Gregers Heering
Fr. Sarah Heering
Adm. direktør, oberstløjtnant Peter Heering
Bestyrelsesmedlem i Mary Fonden Caroline E. Heering
Fr. Susanne Heering
Klinikchef, overlæge Jens Hillingsø
Fr. Helle la Cour Hillingsø
H.E. Generalløjtnant K.G.H. Hillingsø
Generalinde  Hillingsø
Major Per Hvalkof
Fr. Elisabeth Dahl Søttrup
Kammerherre, hofjægermester Michael Iuel
Kammerherreinde Désirée Iuel
Kammerherre, hofjægermester Peter Iuel
Kammerherreinde Dorthe Iuel
Kammerherre, hofjægermester, lensbaron Iuel-Brockdorff
Kammerherreinde, lensbaronesse Iuel-Brockdorff
Direktør, baron Frederik Iuel-Brockdorff
Baronesse Anne Rosenørn-Lehn
Direktør Søren Jessen
Professor Jean Just
Fr. Hanne Auzimour Just
Hr. Charles-Henri Keller
Advokat, kammerherre, hofjægermester Christian Kjær
Kammerherreinde Susan Astani
Hofjægermester, lensgreve Knuth
Hofjægermesterinde, lensgrevinde Knuth
Fr. Marianne Tholstrup Lauritzen
Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Lerche-Lerchenborg
Kammerherreinde, lensgrevinde Lerche-Lerchenborg
Kammerherre, hofjægermester Oluf Krieger von Lowzow
Kammerherreinde Susanne von Lowzow
Kammerherre, hofjægermester, orlogskaptajn Lennart von Lowzow
Kammerherreinde Birgitte von Lowzow
Hofjægermester, advokat Klavs von Lowzow
Hofjægermesterinde Anna von Lowzow
Hofjægermester Frederik von Lüttichau
Hofjægermesterinde von  Lüttichau
Kammerdame, fhv. hofdame Lena von Lüttichau
Kammerherreinde von Lüttichau
Oberstløjtnant til H.M. Kongen af Norge Steffen Masserud
Hofjægermester Peter Melchior
Hofjægermesterinde Melchior
Kammerherre, hofjægermester, greve Christian Moltke
Kammerherreinde, grevinde Moltke
Direktør Jørgen Nexøe-Larsen
Fr. Anne Nexøe-Larsen
Hofjægermester Anders Christen Obel
Hofjægermesterinde  Obel
Kammerdame, fhv. hofdame Ulla Obel
Adjudant överste til H.M. Kongen af Sverige Peder Ohlsson
Kammerherre, bestyrelsesformand Mikael Olufsen
Kammerherreinde Olufsen
Hofjægermester, baron Otto Reedtz-Thott
Hofjægermesterinde, baronesse  Reedtz-Thott
Hans Højhed Prins Romanov
Hendes Højhed Prinsesse Romanov
H.E. Greve Ingolf af Rosenborg
Grevinde Sussie af Rosenborg
Grevinde Karin af Rosenborg
Direktør Mikael Warberg
Baronesse Anna Rosenkrantz
Kunsthistoriker Bente Scavenius
Skuespiller Joen Bille
Hans Højhed Prins Wilhelm zu Schaumburg-Lippe
Hendes Højhed Prinsesse Ilona zu Schaumburg-Lippe
Adm. direktør, advokat Christian Scherfig
Fr. Agnete Arnø Scherfig
Kammerherre, bestyrelsesformand Fritz H. Schur
Hofdame til H.M. Dronningen af Sverige, Friherrinnan Christina von Schwerin
Hr. Valentin Sibbern
Fr. Eleonore Sibbern
Kammerherre, hofjægermester Jørgen Skeel
Kammerherreinde  Skeel
Adm. direktør Peter Steenstrup
Fr. Henriette Steenstrup
Kammerherre, hofjægermester Iver Tesdorpf
Fr. Jette Gertz
Fr. Tine Tholstrup
Hr. Michael Lunn
Kammerherre, hofjægermester Peter Oxholm Tillisch
Kammerherreinde  Tillisch
Greve Gustav Trolle-Bonde
Kammerherre, hofjægermester Erik Vind
Kammerherreinde  Vind
Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Wedell
Kammerherreinde,  hofjægermesterinde, lensgrevinde Wedell
Baron Frederik Wedell-Wedellsborg
Baronesse Birgit Wedell-Wedellsborg
Baronesse Hanne Wedell-Wedellsborg
Advokat, kammerherre, oberstløjtnant, baron Henrik Wedell-Wedellsborg
Kammerherreinde, baronesse  Wedell-Wedellsborg
Greve Bertil Bernadotte af Wisborg
Grevinde Jill Bernadotte af Wisborg
Greve Michael Bernadotte af Wisborg
Adjudant Överste til H.K.H. Kronprinsesse Victoria Laura Swaan Wrede
Hofjægermester Peter Zobel

HOFFET
Hofmarskal, kammerherre Michael Ehrenreich
Kammerherreinde Lemmi Tui
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Kammerherreinde  Fode
Hofchef for H.K.H. Prinsgemalens Hofstat, kammerherre, oberst Mogens Christensen
Kammerherreinde  Christensen
Hofchef, kammerherre Christian Schønau
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Oberst Lennart de Scheel
Hofdame Ane Vibeke Foss
Hofdame Annelise Wern
Hr. Henrik Wern
Hofdame, grevinde  Krag-Juel-Vind-Frijs
Kammerherre, hofjægermester, greve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs
Privatsekretær, hofdame Tanja E. Kjærsgaard Doky
Hofdame, privatsekretær Britt Siesbye
Hr. Oscar Davidsen Siesbye
Hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte Kristina Treschow
Hr. Michael Treschow
Ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen
Kammerherreinde  Vængtoft Kristensen
Økonomichef, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Kammerherreinde  Kruse Weiskopf
Adjudantstabschef, kammerherre, oberst Lasse Harkjær
Kammerherreinde Susanne W. Hesner
Privatsekretær, kammerherre, oberst Kurt Bache
Kammerherreinde  Bache
Privatsekretær, kammerherre, generalmajor Gustav Grüner
Kammerherreinde  Grüner
Kgl. konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen
Bispinde Margit Svendsen
Kommunikations- og pressechef Lene Balleby
Hr. Erik Brink Andersen
Sekretariatschef i H.K.H. Prinsgemalens Hofstat, major Nils Nykjær
Fr. Bodil Nykjær
Adjudant, major Michael de Voss
Fr. Anette Nygaard de Voss
Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen
Fr. Ninna Wiese Pedersen
Adjudant, major Ole H.B. Jensen
Fr. Susanne Bjerringgaard Jensen
Adjudant, major Michael Rose
Fr. Kittie Rose
Adjudant, major Thomas Søborg Lassen
Fr. Pia Holm
Adjudant, orlogskaptajn Michael Bager
Fr. Susanne Bager
Detachementskommandør, kaptajn Jesper Tony Lund

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Læs mere om H.M. Dronningens 75-års fødselsdag.