H.M. Dronningens tale i anledning af statsbesøg fra Finland

Foto: Ole Mortensen, Tilsted.com

Hendes Majestæt Dronningens tale ved gallataffel på Fredensborg Slot den 4. april 2013 i anledning af det finske statsbesøg.

Hr. præsident, fru Jenni Haukio

Det er med oprigtig glæde, at Prinsgemalen og jeg i dag byder Finlands præsident Sauli Niinistö og fru Haukio velkommen til Danmark.

Danmark og Finland er nært forbundne, ikke alene ved formelle og venskabelige bånd, men fordi vi er en del af den nordiske familie. Sådan ser vi det selv, og sådan opfattes det også af hele det internationale samfund.

Vi har i Danmark altid omfattet Finland med varme følelser. Vi beundrer det finske folk for dets udholdenhed og uforfærdede holdning trods skæbnens under tiden hårde slag. Vi kender også folket for dets opfindsomhed og store kunstneriske frembringelser, ikke mindst inden for kunsthåndværk og moderne design.

Finland og Danmark har en fælles nordisk historie, som går langt tilbage, tilbage til Kalmarunionen og før. Om fire år kan vi fejre 100-året for Finlands selvstændighed. Det er en selvstændighed, som Danmark siden 1917 vedvarende har støttet, også under vinterkrigen og i de efterfølgende år; og om to år kan vi fejre 20-året for Finlands medlemskab af EU og fællesskabet inden for de bredere europæiske rammer. Men det er ikke alene historien, som forbinder os. Det, der binder os sammen, er i første række vort fælles menneskesyn og værdifællesskab. Vi har en fælles tilgang til livets udfordringer, der bygger på pragmatisme, fleksibilitet, hensyn og tillid. Vore beslutninger er baseret på hensynet til fællesskabet såvel som på respekten for den enkelte.

At vi er sammen om noget fælles nordisk, er ikke bare noget vi ynder at fremføre, når vi mødes ved festlige lejligheder som denne. Det er noget, som også andre lægger mærke til – måske med en vis undren. Vi får at vide, at Norden repræsenterer noget særligt og har noget at byde på – både i Europa og globalt. Det er næsten, som om andre misunder os den umiddelbare tillid og det selvfølgelige slægtskab, som hersker os imellem. Vi kappes gerne indbyrdes, men vi glæder os samtidig over hinandens succeser og føler, at når én af os roses, falder der også lidt af på os andre.

Ikke mindst i en økonomisk krisetid, som den Europa og andre dele af verden befinder sig i, retter mange øjne sig mod den nordiske model. Det er indtrykket, at de nordiske lande løbende har formået at omstille sig til nye udfordringer, og det er opfattelsen hos mange, at den nordiske model måske har noget at tilbyde på et tidspunkt, hvor verden ser sig om efter nye, bæredygtige løsninger.

Talen falder f.eks. ofte på den tilpasningsevne, kreativitet og innovation, som præger de nordiske samfund og virksomheder, når de er bedst. 

Det gælder indenfor informationsteknologien, som vore befolkninger og virksomheder til fulde har taget til sig. Finske og danske borgere er blandt de, der kommunikerer og handler allermest over internettet og gør brug af de mest moderne kommunikationsformer – i øvrigt ofte via finske mobiltelefoner. Også kommunikationen mellem vore borgere og offentlige myndigheder er blevet ”digitaliseret”, som det så smukt hedder.

Den åbenhed overfor nye teknologier og nye måder at gøre tingene på er et aktiv, som er meget værd.  Evnen til at omstille sig og tænke nyt, når verden ændrer sig, bringer vore lande fremad, fra gummistøvler til mobiltelefoner, fra skibsværfter til vindmølleproduktion.

En af de store udfordringer i dag er grøn teknologi og ”CleanTech”, og vi glæder os over, at Deres besøg, Hr. Præsident, netop lægger vægt på disse temaer. Vi i Norden er blandt de, som tidligt har erkendt behovet og forsøger at gøre noget ved de miljø- og klimaudfordringer, som verden står overfor. Den indsats er i dag ved at bære frugt til gavn for både miljøet og vore virksomheder.

Inden for den nordiske familie har hvert folk sin egen stemme og toneart. Finland klinger både gennem Sibelius’ storladne musik og gennem sprogets stigende og faldende tone. Der er en alvor, som stemmer overens med landets historie og de endeløse skove, men også en livsglæde, som kommer til udtryk næsten på trods og som hele verden har fået del i – ikke mindst takket være de uforlignelige Mumitrolde, som generationer af børn, og deres forældre og bedsteforældre har taget til sig.

Præsident Sauli Niinistö,

Deres og fru Haukios besøg i Danmark i disse dage er en kærkommen lejlighed til at bekræfte det nære og varme venskab mellem vore to lande – og udtrykke håbet om, at vi i de kommende år yderligere vil styrke de mange bånd, som forbinder Finland og Danmark.

Med det håb og med ønsket om fortsat lykke og fremgang for Finland og det finske folk, løfter jeg mit glas for sammen med Prinsgemalen at udbringe en skål for Finlands præsident og fru Haukio.

Yderligere oplysninger

Læs mere om statsbesøget fra Finland.