H.M. Dronningens tale i anledning af statsbesøg fra Nederlandene

Foto: Ole Mortensen, Tilsted.com

Hendes Majestæt Dronningens tale ved Gallataflet på Christiansborg Slot i anledning af det nederlandske statsbesøg den 17. marts 2015.

Deres Majestæt Kong Willem-Alexander og Deres Majestæt Dronning Maxima, 

Det er med stor glæde, at Prinsgemalen og jeg i dag byder Kongen af Nederlandene og Dronning Maxima velkommen til Danmark. Det er en særlig stor glæde at byde velkommen til to nære venner og ved denne lejlighed at markere de nære relationer mellem vore familier og befolkningerne i vore to lande. 

Det er en glæde, som Prinsgemalen og jeg deler med vores familie, og særligt med Kronprinsen og Kronprinsessen, men som også giver genklang over hele landet. Der er mange tilhørsforhold og relationer mellem det nederlandske og det danske folk, og vores forhold har gennem historien altid været venlige. Det gælder både i tider med velstand og i mørke og vanskelige tider. Den geografiske placering af begge vore lande langs kysterne i Nordsø-regionen har været fundamental i udviklingen af den verdensomspændende shipping og handel, som karakteriserer begge vore lande. 

Samhandelen mellem vore lande har da også været flittig fra tidernes morgen. Vi er stadig handelsfolk med fælles interesser og alt, hvad dette indebærer af venskabelig konkurrence og fælles forståelse.
 
Nederlandsk kultur har i århundreder været en vigtig og integreret del af dansk kultur. En gåtur gennem Københavns gader bevidner dette. Nogle af de mest bemærkelsesværdige bygninger er bygget i stilen ”nederlandsk renæssance”.  Og lige ved siden af København, på Amager, er det stadig muligt at møde efterkommere af nederlandske landmænd, som i 1500-tallet hjalp med at bringe friske grøntsager til København. Det er interessant, at flere hollandske landmænd har slået sig ned i Danmark, hvor de er i stand til at bidrage til et af Danmarks vigtigste hverv.

De fleste eksempler på den nederlandske indflydelse i Danmark kan spores tilbage til det syttende århundrede, hvor Nederlandene nød en nøgleposition inden for handel og politik i Nordeuropa. 

I samme periode lå Danmark i krige med Sverige, og den danske konge måtte ofte ty til Nederlandene for at få forsyninger og finansiel støtte.  Fra nederlandsk side havde man stor interesse i at kunne sejle ubesværet gennem Øresund med sine handelsskibe. Derfor påtog Nederlandene sig utrætteligt at mægle mellem de stridende parter. Bestræbelserne var heldigvis succesfulde, og gradvist blev der skabt fred. Freden bidrog til et sikkert grundlag for handel og vækst, og i mere end to århundreder var størstedelen af de skibe, som sejlede gennem Øresund, nederlandske. 

Det var også den direkte årsag til etableringen af diplomatiske relationer mellem vore to lande for 410 år siden. Den første faste repræsentant Isaac Pieterszoon blev således i 1605 sendt til Helsingør på grund af byens strategisk vigtige placering ved indsejlingen til Øresund. Der var hans opgave først og fremmest at sikre nederlandske handelsinteresser. På den tid var den nederlandske tilstedeværelse i Helsingør så massiv, at byen gik under navnet ”lille Amsterdam”.  

I dag er Nederlandene selv indgangen til Europa – og dermed også til Danmark – for mange rejsende og varer, uanset om de kommer til Europa til vands eller med fly. 

Tilknytningen mellem Danmark og Nederlandene har aldrig været så nær som i dag. Med udgangspunkt i det EU, som Nederlandene i sin tid var med til at stifte, og som Danmark senere har tilsluttet sig, varetager vi i fællesskab vores økonomiske og politiske interesser. 

Vi står sammen i vores bestræbelser på at skabe fred og stabilitet i verden og at skabe økonomisk og social fremgang for befolkningerne i Europa. Det gælder også i fællesskabet med USA i det transatlantiske samarbejde.  

Nederlandene og Danmark er forholdsvis små lande. Måske netop derfor har vi begge et globalt udsyn. Vi er bevidste om, at landene i Europa er bundet tættere sammen end nogensinde tidligere, og at vi er afhængige af hinanden for rigtigt at tackle nogle af de store udfordringer, vores samfund står over for.  

Det gælder den økonomiske krise, men også globale udfordringer som klimaforandringerne og bestræbelserne på at begrænse udledningen af drivhusgasser. Vi konfronteres også med følgerne af krig og ufred i lande uden for Europa, såvel som lande tæt på os. Og trods vores størrelse, lægger vi vægt på at yde en aktiv indsats i verden omkring os.  

Vi ser meget ens på tingene, når det gælder vigtigheden af retsstatsprincippet, hensynet til menneskerettigheder og betydningen af ligestilling.  Dette ses klarest i vores deltagelse i fredsbevarende indsatser og vores arbejde i FN og Europarådet.  Desuden har begge vore lande i en årrække været dybt involveret i bistand på et højt niveau til udviklingslande. 

En anden vigtig værdi, som er forankret i begge lande, er bæredygtighed. Vi skal passe på vores jord – og på de kommende generationer. Det er betegnende, at hensynet til bæredygtighed også er vigtigt tema for Deres Majestæters besøg i Danmark.  Det er mit håb, at de mange innovative løsninger, der vil blive præsenteret under Deres Majestæters besøg vil være både interessante og inspirerende. 

Nederlandenes indflydelse på Danmark har nok historisk været større end påvirkningerne den anden vej. Men i vore dage glæder vi os over, at der også går danske strømninger i retning af Nederlandene. 
  
Nederlandene udgør en af vores vigtigste samhandelspartnere især inden for sundhedssektoren, energi, mode og IT. Dansk design og arkitektur har også haft succes med at sætte sit præg. Inden for arkitektur er den nederlandske og den danske tilgang meget lig hinanden. Moderne og fordomsfri. Der er mange gode eksempler på samarbejde. 

På landbrugsområdet er vi på én gang konkurrenter og samarbejdspartnere, og begge lande er i front, når det gælder innovation.  Interessen går begge veje. Der er således hele 37 nederlandske virksomheder med i erhvervsdelegationen.  

Også inden for kunsten og idrætten har vi tætte forbindelser. Det er oplagt at nævne det frugtbare samarbejde i COBRA-gruppen, som omfattede kunstnere fra København, Bruxelles og Amsterdam.
 
På den sportslige front er vores lande forbundet af en forkærlighed for både fodbold og håndbold.  Der er således flittig udveksling af danske fodboldspillere, som spiller i Nederlandene og af nederlandske håndboldspillere, som spiller i Danmark. 
 
***
Deres Majestæt,

Da Deres Majestæt forrige år blev indsat som regent blev vore hjerter fyldt med glæde og vi sendte vore varmeste ønsker. Som din Gudmoder betød det noget særligt for mig. 

Hele dit liv har været en forberedelse på de store opgaver, som har været dine siden tronindsættelsen. Jeg kender den hengivelse og målrettethed, med hvilken du altid har påtaget dig alle forpligtelser og den kærlighed og beslutsomhed, som bliver lagt i alt hvad du gør. Den samme hengivelse er karakteristisk for Hendes Majestæt Dronning Maxima. 

Jeg vil gerne forsikre Deres Majestæter om, at ikke alene er I omgivet af jeres eget folks kærlighed, men også af beundring og sympati fra det danske folk og dette mest af alt fra Prinsgemalen og mig. Det er vort ønske, at du medbringer vore kærligste hilsener til din moder, Prinsesse Beatrix, som altid har stået vore hjerter nær.
 

Med ønsket om fortsat lykke og fremgang for Nederlandene og det nederlandske folk, hæver jeg mit glas for sammen med Prinsgemalen at udbringe en skål for hans Majestæt Kong Willem Alexander og Hendes Majestæt Dronning Maxima. 

 
YDERLIGERE OPLYSNINGER

Læs programmet for statsbesøget.

Se billeder fra besøget.