H.M. Dronningens tale i anledning af statsbesøg i Indonesien

Foto: Ole Mortensen, Tilsted.com

Hendes Majestæt Dronningens tale ved statsbanketten i anledning af statsbesøget i Indonesien den 22. oktober 2015.

Hr. Præsident, Fru Iriana Widodo, 

Prinsgemalen og jeg takker Dem varmt, Hr. Præsident, for invitationen til at besøge Indonesien. Sammen har vi set meget frem til at opleve noget af Deres vidt spredte ø-rige og vi har glædet os meget over den varme velkomst, som vi har modtaget her i Jakarta. 

Prinsgemalen og jeg er meget glade for at kunne besøge Indonesien i så historisk vigtigt et år. I år fejrer Indonesien sin 70 årsdag for erklæringen af uafhængighed efter en historie præget af store menneskelige såvel som materielle udfordringer. Allerede i 1950 - blot fem år efter Indonesiens uafhængighed - etableredes diplomatiske relationer mellem vore to lande. Derfor fejrer vi i år 65-året for venskabet og de ubrudte diplomatiske relationer imellem Indonesien og Danmark. Også for Dem personligt, Hr. Præsident, er der tale om en vigtig årsdag, da De for blot få dage siden fejrede Deres første år som den syvende Præsident for Republikken Indonesien. Prinsgemalen og jeg ønsker Dem tillykke med årsdagen.

Båndene mellem Indonesien og Danmark rækker dog meget længere tilbage end vore diplomatiske relationer. I århundreder har danske handelsrejsende besøgt de indonesiske kyster og havne og bidraget til handlen med de eftertragtede og eksotiske krydderier, som Deres land er berømt for verden over. 

Det var under en sådan handelsrejse, at danske Mads Johansen Lange fra år 1835 slog sig ned på øerne Lombok og Bali. Her opbyggede han over mange år en succesfuld handelsstation med sine tre brødre, Hans, Carl Emil og Hans Henrik. Den dag i dag er Mads Lange forsat kendt af mange under sit tilnavn, ”Kongen af Bali”, som han blev tildelt af øernes befolkning efter at have ageret fredsmægler mellem de lokale maharajaer og de nederlandske koloniherrer. Mads Lange blev hyldet for sin indsats i fredens navn af både balineserne og nederlænderne. Også i Danmark modtog han hæder for sine gerninger og fik af Kong Frederik VII overrakt Danmarks Fortjenstmedalje i 1854. Det er for os en stor glæde at vide, at Mads Langes gerninger og arbejde for freden endnu huskes i Indonesien såvel som i Danmark.

Danske sømænd har siden Mads Langes tid fortsat handlen med Indonesien, og siden M/S Leise Maersk anløb havnen i Medan i 1928 har den kommercielle skibstrafik taget fart. Lastet med alverdens varer fra kaffe og krydderier til silke og andre råvarer, har danske skibe medvirket til at bringe indonesiske varer ikke blot til Danmark, men også ud på verdensmarkederne. 

Hr. Præsident,

 

Det er for os en stor glæde ved selvsyn at opleve den imponerende udvikling, som Indonesien over de seneste årtier har gennemgået. Vi nærer stor respekt for den flid og arbejdsomhed, hvormed den indonesiske befolkning har skabt denne beundringsværdige fremgang, socialt såvel som økonomisk. Millioner af mennesker er blevet løftet ud af fattigdom og armod. Forældre kan nu tilbyde deres børn muligheder, som for dem selv ofte kun var en fjern drøm. Men Indonesien står fortsat over for mange udfordringer, hvis denne positive udvikling skal fortsætte i de kommende år. Den øgede urbanisering skaber dagligt udfordringer for de mange millioner indbyggere i Jakarta – sådan som det også er tilfældet i andre metropoler verden over. Det kan være svært at imødekomme den stigende efterspørgsel på elektricitet og energi, ikke blot på Java og Sumatra, men også på de mange øer landet over. Og fra Aceh i vest til Papua i øst er effektive og tidssvarende produktionsformer og infrastruktur efterspurgt for at øge sammenhængskraften på tværs af Deres store ørige. 

På disse områder har Indonesien og Danmark meget at vinde ved at styrke og udvide vores partnerskab.  Danske virksomheder er blandt de fremmeste i verden inden for effektiv fødevareproduktion, bæredygtig infrastruktur samt vedvarende energiløsninger. Virksomhederne sætter også en ære i at skabe et smukt og holdbart design med brugeren i centrum. Det er mit håb, at danske og indonesiske virksomheder vil benytte Prinsgemalens og mit besøg til at skabe succesrige og værdifulde partnerskaber, og dermed både styrke båndene imellem vore lande og skabe fortsat vækst og arbejdspladser også her i Indonesien. 

Glædeligt er det også at opleve den bevægelse henimod folkestyre og demokrati, som Indonesien har gennemgået de senere år. Da De, Hr. Præsident, for et år siden blev den første til på fredelig vis at overtage regeringsmagten fra en anden demokratisk valgt præsident, markerede det en betydningsfuld milepæl i Indonesiens demokratiske udvikling. Det har været opmuntrende at opleve den indonesiske befolknings utvetydige opbakning til demokratiet og de demokratiske institutioner. 

Hr. Præsident, Fru Widodo,

Hvert år besøger i hundredevis af danske turister og rygsækrejsende Indonesien for at opleve den vidunderlige naturrigdom og kulturelle mangfoldighed, som Deres land kan byde på. Fra den traditionelle batikproduktion i Surakata til Sulawesis blomstrende koralrev; fra varanerne på Komodo til orangutangerne i regnskovene på Kalimantan byder Indonesien på utallige enestående kultur- og naturoplevelser.  Ved flere lejligheder har Prinsgemalen besøgt Indonesien, blandt andet i forbindelse med sit engagement i Verdensnaturfonden for at medvirke til at beskytte og bevare denne fantastiske natur, som til stadighed er under pres fra flere sider. Det er bestræbelser og målsætninger, som også Danmark deler.  Hver gang har han kunnet fortælle om de store naturoplevelser, han har haft. Det er med til at gøre dette vort første fælles besøg til noget særligt. 

Men selvom mange turister årligt besøger Indonesiens øer og byer, modtager Deres land langt fra altid den internationale opmærksomhed, som 250 millioner indbyggere, økonomiens størrelse og landets regionale rolle berettiger til. Det er mit store håb, at vort besøg vil øge kendskabet til Deres vidunderlige land og dets enorme potentiale. For selvom vore lande er adskilt af oceaner og kontinenter, er afstand i en globaliseret verden ingen hindring for et stærkt samarbejde.

Hr. Præsident og Fru Widodo, 

Det er mit håb og min klare forventning, at dette statsbesøg vil styrke venskabet mellem vores to nationer og styrke både vores kommercielle, kulturelle og politiske samarbejde. Det er mit håb, at vi sammen kan bringe det indonesisk-danske partnerskab succesfuldt videre i det 21. århundrede. 

Med ønsket om fortsat lykke og fremgang for Indonesien og det indonesiske folk samt et styrket partnerskab mellem vores to lande, hæver jeg mit glas for sammen med Prinsgemalen at udbringe en skål for Præsident Joko Widodo og Fru Iriana Widodo. 

Yderligere oplysninger

Læs mere om statsbesøget i Indonesien.