Hofmarskallen fratræder

HOFMARSKALLEN FRATRÆDER
HOFMARSKALLEN FRATRÆDER Foto: Ole Mortensen, tilsted.com

Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup fratræder pr. 1. september 2014 sin stilling som hofmarskal.

Ambassadør Ove Ullerup tog i 2003 orlov fra en stilling i Udenrigsministeriet for at tiltræde som hofmarskal i Kongehuset og har efter 11 år i stillingen besluttet at vende tilbage til Udenrigsministeriet til en stilling som ambassadør. 

Hendes Majestæt Dronningen udtrykker sin påskønnelse af Ove Ullerups varetagelse af sit hverv som hofmarskal.   

Navnet på den kommende hofmarskal vil blive oplyst senere.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Læs mere om Hoffet.