Åbningstale ved digitalt erhvervsfremstød til Nederlandene

1_108.jpg

Åbningstale ved digitalt erhvervsfremstød til Nederlandene

H.K.H. Kronprinsen deltog den 2. november 2020 i et digitalt erhvervsfremstød til Nederlandene.

Erhvervsfremstødet havde fokus på grøn omstilling i energisektoren, særligt danske løsninger inden for fjernvarme, energieffektivitet og vedvarende energi. 

Foto: 
Keld Navntoft, Ritzau Scanpix ©

2_93.jpg

Åbningstale ved digitalt erhvervsfremstød til Nederlandene

Det digitale erhversfremstød fandt fra dansk side sted i Industriens Hus i København. Ved ankomst blev Kronprinsen modtaget af udenrigsminister Jeppe Kofod, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, adm. direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen, formand for SMV Danmark Niels Techen og adm. direktør i Danish Export Association Ulrik Dahl.

Foto: 
Lars-E, Udenrigsministeriet ©

3_93.jpg

Åbningstale ved digitalt erhvervsfremstød til Nederlandene

Erhvervsfremstødet er det første danske digitale fremstød med kongelig deltagelse nogensinde og havde fokus på at øge det dansk-nederlandske samarbejde om grøn omstilling inden for energisektoren.

Et opfølgende fysisk besøg til Nederlandene vil blive afholdt, når det igen bliver muligt.

Foto: 
Keld Navntoft, Ritzau Scanpix ©

4_44.jpg

Åbningstale ved digitalt erhvervsfremstød til Nederlandene

Under overskriften ”Partnering for Green Transition” holdt H.K.H. Kronprinsen åbningstalen ved erhvervsfremstødet. Kronprinsens tale, de øvrige taler og den efterfølgende paneldebat blev streamet til deltagere i både Nederlandene og Danmark. 

Foto: 
Lars-E, Udenrigsministeriet ©

6_20.jpg

Åbningstale ved digitalt erhvervsfremstød til Nederlandene

Foruden Kronprinsen, udenrigsminister Jeppe Kofod og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen deltog også den nederlandske økonomi- og klimaminister Eric Wiebes samt en erhvervsdelegation på 19 danske grønne virksomheder. 

Repræsentanter fra Nederlandene og Danmark deltog efter talerne og en paneldebat i tre online rundbordssamtaler om erhvervslivets løsninger for grøn omstilling af energisektoren. Efterfølgende fik deltagerne også mulighed for at besøge 19 førende danske virksomheders stande på fremstødets virtuelle 3D-platform.

På billedet ses den nederlandske økonomi- og klimaminister Eric Wiebes på skærmen under hans tale. 

Foto: 
Keld Navntoft, Ritzau Scanpix ©

02. november 2020|Galleri