H.K.H. Kronprinsen besøger Red Barnets oplevelsesklub

dsc00126.jpg

H.K.H. Kronprinsen besøger Red Barnets oplevelsesklub

H.K.H. Kronprinsen mønstrede mandag den 28. juni 2021 skonnerten Fylla og tilbragte en eftermiddag i Det Sydfynske Øhav sammen med 12 unge fra Red Barnets sommerferielejr fra Kalundborg. 

Foto: 
Red Barnet/ Cathrine Hasholt ©

dsc08482.jpg

H.K.H. Kronprinsen besøger Red Barnets oplevelsesklub

Kronprinsen har været med Red Barnets familieoplevelsesklubber eller sommerlejre i Danmark en række gange gennem de seneste år, men dagens tur er protektorens første til havs.

I forbindelse med dagens besøg udtalte Kronprinsen: 

- Jeg har endnu en gang fået bekræftet, at de initiativer vi tager og gør i Danmark - og særligt i Red Barnet - giver barnet eller den unge en ro og en tro på sig selv. Der er mange, der ikke helt kan finde fodfæste i deres egen tilværelse. Så kommer de her og får den ro og struktur, som børn i virkeligheden godt kan lide.

- Jeg kan jo se, at de frivillige viser en glæde ved og et personligt kendskab til de enkelte børn, og børnene føler sig trygge og glade ved de frivillige. Det giver et særligt nærvær, at de frivillige tager sig tid, ved siden af deres arbejde, til at være der for de her unge mennesker, som måske har lidt mere brug for det end andre.

Foto: 
Red Barnet/ Cathrine Hasholt ©

dsc08508.jpg

H.K.H. Kronprinsen besøger Red Barnets oplevelsesklub

Red Barnet har siden 1949 afholdt ferielejre for børn, unge og familier, der befinder sig i udsatte positioner. På ferielejrene deltager børn, unge og familier i positive fællesskaber og aktiviteter, der kompenserer for en række centrale afsavn, de oplever i hverdagen.

Foto: 
Red Barnet/ Cathrine Hasholt ©

dsc08727.jpg

H.K.H. Kronprinsen besøger Red Barnets oplevelsesklub

Red Barnet afholder både ferielejre for børn i alderen 7-12 år, teenlejre for unge i alderen 13-18 år og familielejre for forældre med børn i alderen 7-12 år. Alle deltagere på Red Barnets ferielejre henvises af fagligt personale med indsigt og godt kendskab til de børn, unge og familier, som har brug for Red Barnets sociale tilbud.

I år arrangerer Red Barnet 53 sommerlejre rundt omkring i landet for omkring 1.200 børn og deres forældre. 

Foto: 
Red Barnet/ Cathrine Hasholt ©

dsc08793.jpg

H.K.H. Kronprinsen besøger Red Barnets oplevelsesklub

Red Barnet har holdt ferielejre i samarbejde med Fylla siden 2019, og det er siden blevet en fast del af Red Barnets lejrkoncept. Sejladsen foregår i det sydfynske farvand, og arbejdsopgaverne ombord på Fylla er mangfoldige og giver alle en plads fællesskabet. Lejren faciliteres af frivillige i samarbejde med skibets besætning med fokus på fællesskab, samarbejde og tryghed.

Foto: 
Red Barnet/ Cathrine Hasholt ©

dsc08863.jpg

H.K.H. Kronprinsen besøger Red Barnets oplevelsesklub

Kronprinsen, der er protektor for Red Barnet, påmønstrede Fylla i Svendborg og afmønstrede i Faaborg.

Foto: 
Red Barnet/ Cathrine Hasholt ©

28. juni 2021|Galleri