H.K.H. Kronprinsen besøgte NATO-øvelsen STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020

1r0c4731.jpeg

H.K.H. Kronprinsen besøgte NATO-øvelsen STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020

H.K.H. Kronprinsen besøgte den 6. december 2020 NATO-øvelsen STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020 på Oksbøl Kaserne.

Øvelsen, der varer 10 dage, har til formål at certificere Danmark, Belgien og Nederlandenes evne til hurtigt at kunne oprette et fælles specialstyrkehovedkvarter under navnet C-SOCC (Composite Special Operations Component Command) som en del af NATO Response Force, der er NATOs reaktionsstyrke.

På billedet ses Kronprinsen sammen med chef for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter H. Boysen.

Foto: 
Morten Fredslund, PIC/SOKOM ©

1r0c4665.jpeg

H.K.H. Kronprinsen besøgte NATO-øvelsen STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020

Den danske specialoperationskommando har i samarbejde med Nederlandene og Belgien det overordnede ansvar for opstillingen af hovedkvarteret, C-SOCC, der ledes af chefen for Specialoperationskommandoen.

Ambitionen med øvelsen er desuden at teste, om mindre lande som Danmark, Belgien og Nederlandene i fællesskab kan samle den kapacitet, der skal til for at kunne opstille et midlertidigt hovedkvarter af den størrelse.

Foto: 
Morten Fredslund, PIC/SOKOM ©

img_1587.jpeg

H.K.H. Kronprinsen besøgte NATO-øvelsen STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020

Normalt kan et midlertidigt hovedkvarter af den størrelse kun leveres af de større medlemsnationer i NATO, der har til formål at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område gennem internationalt samarbejde.

Hans Kongelige Højhed deltog i forbindelse med besøget i en rundvisning, hvor Kronprinsen blandt andet blev introduceret til Joint Operations Center af operationscenterets leder.

Foto: 
Morten Fredslund, PIC/SOKOM ©

img_1610.jpeg

H.K.H. Kronprinsen besøgte NATO-øvelsen STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020

I 1995 afsluttede Kronprinsen sin uddannelse i specialstyrken Frømandskorpset, der i dag indgår i Specialoperationskommandoen, som derudover også indbefatter Jægerkorpset og Slædepatruljen SIRIUS.

Foto: 
Morten Fredslund, PIC/SOKOM ©

06. december 2020|Galleri