H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg

50315_018.jpg

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg

H.K.H. Kronprinsessen besøger den 22.-23. januar Europarådet i Strasbourg, Frankrig. Kronprinsessen deltager i møder og holder tale til Europarådets Parlamentariske Forsamling, der er under dansk formandskab frem til maj 2018.

Forud for Europarådets Parlamentariske Forsamlings session deltog Kronprinsessen i dag den 23. januar i et møde med præsident for Europarådets Parlamentariske Forsamling Michele Nicoletti. 

Foto: 
Council of Europe ©

ny1

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg

På billedet ses Kronprinsessen med generalsekretær for Europarådet Thorbjørn Jagland ved signering af gæstebog. 

Foto: 
Council of Europe ©

ny2

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg

Kronprinsessen deltog efterfølgende i et møde med generalsekretær for Europarådet Thorbjørn Jagland.

Foto: 
Council of Europe ©

ny4

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg

På billedet ses Kronprinsessen og generalsekretæren for Europarådet.

Kronprinsessens besøg finder sted under dansk formandskab for Europarådets Ministerkomité, der har fokus på at understøtte arbejdet med beskyttelse af menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper.

Foto: 
Council of Europe ©

ny3

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg

Under besøget i Strasbourg ledsages Kronprinsessen af udenrigsminister Anders Samuelsen, der er formand for Ministerkomitéen under dansk formandskab.

Foto: 
Council of Europe ©

50340_015.jpeg

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg

Kronprinsessen taler ved Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session. 

Europarådets Parlamentariske Forsamling består af 324 medlemmer og 324 stedfortrædere fra de nationale parlamenter, heraf 5 medlemmer og 5 stedfortrædere fra det danske Folketing. Forsamlingen mødes til sessioner i Strasbourg fire gange om året og vedtager bl.a. anbefalinger til Europarådets Ministerkomité.

Foto: 
Council of Europe ©

50340_010.jpeg

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg

Læs Kronprinsessens tale. 

Danmark overtog formandskabet fra Tjekkiet den 15. november 2017 og overdrager det til Kroatien den 18. maj 2018. Det er mere end 20 år siden, at Danmark sidst havde denne rolle, og under formandskabet er der fokus på arbejdet indenfor områderne menneskerettigheder, ligestilling, inddragelse af børn og unge i demokratiet, flytning af holdninger og fordomme om personer med handicap samt bekæmpelse af tortur.

Foto: 
Council of Europe ©

50341_004.jpeg

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg

I forlængelse af talen overværede Kronprinsessen en koncert med Danmarks Radios Pigekor.

Foto: 
Council of Europe ©

ny5

H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg

Foto: 
Council of Europe ©

23. januar 2018|Galleri