H.K.H. Kronprinsessen deltog i rundbordssamtale

rundbordssamtale4.jpeg

H.K.H. Kronprinsessen deltog i rundbordssamtale

H.K.H. Kronprinsessen deltog den 4. marts 2021 i en rundbordssamtale om opfølgning og status på tilsagn udmeldt på Nairobi Summit i 2019. Mødet, der var delvist virtuelt, fandt sted i Landstingssalen på Christiansborg.

Ved mødet deltog blandt andre også minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen og formand for SRSR-netværket Karen Ellemann.

Foto: 
Keld Navntoft, Kongehuset ©

rundbordssamtale2.jpeg

H.K.H. Kronprinsessen deltog i rundbordssamtale

Ved mødet blev løfterne fra konferencen i Nairobi genopfrisket, og det blev drøftet, hvilke konkrete indsatser og strategier, der fremadrettet bør løftes for at nå målsætningen om kvinder og pigers ret til at bestemme over egen krop.

Nairobikonferencen, hvor Danmark var medvært sammen med Kenya og FN’s Befolkningsfond (UNFPA), fandt sted i november 2019 som en markering af 25-året for ICPD-aftalen. ICPD (International Conference on Population and Development) blev første gang afholdt i 1994 i Cairo, Egypten. Her blev 179 lande enige om et handlingsprogram, der skal være med til at sikre piger og kvinders rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. ICPD arrangeres af FN’s Befolkningsfond.

Foto: 
Keld Navntoft, Kongehuset ©

rundbordssamtale5.jpeg

H.K.H. Kronprinsessen deltog i rundbordssamtale

Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder, Udenrigsministeriet, UNFPA og Sex & Samfund havde organiseret mødet, der havde deltagelse af ministeren for udviklingssamarbejde og ministeren for nordisk samarbejde, medlemmer af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder (SRSR-netværket), civilsamfundsaktører, der deltog i Nairobi Summit, samt repræsentanter fra UNFPA og UN Women.

Foto: 
Keld Navntoft, Kongehuset ©

rundbordssamtale3.jpeg

H.K.H. Kronprinsessen deltog i rundbordssamtale

Kronprinsessen indtrådte sidste år i FN’s Befolkningsfonds nyoprettede uafhængige ICPD25 Højniveaukommission, der skal følge op på de globale tilsagn, der blev givet på Nairobikonferencen. Hendes Kongelige Højhed er tillige protektor for UNFPA.

Foto: 
Keld Navntoft, Kongehuset ©

04. marts 2021|Galleri