H.K.H. Kronprinsessen holdt møde med Mødrehjælpen

moedrehjaelpen_0.jpg

Møde med Mødrehjælpen

Tirsdag den 20. april 2021 modtog H.K.H. Kronprinsessen som protektor direktør Ninna Thomsen og vicedirektør Trine Schaldemose fra Mødrehjælpen. ⁣

De fortalte om, hvordan Mødrehjælpen gennem det seneste år har formået at fortsætte sit vigtige arbejde i en tid, hvor coronakrisen har forstærket særligt sårbare og udsatte familiers udfordringer og derfor stillet nye krav til Mødrehjælpens tilbud om hjælp og rådgivning. På mødet modtog Kronprinsessen også en gennemgang af Mødrehjælpens nye strategi (2021-2025) for arbejdet med at hjælpe børnefamilier, der har det svært.⁣

Foto: 
Kongehuset ©

20. april 2021|Galleri