H.M. Dronningen gik officielt i land fra Kongeskibet Dannebrog

_hjp3591.jpg

H.M. Dronningen gik officielt i land fra Kongeskibet Dannebrog

H.M. Dronningen gik tirsdag den 14. september 2021 officielt i land fra Kongeskibet Dannebrog. Den officielle ilandstigning markerer afslutningen på Kongeskibet Dannebrogs sejlsæson.

Foto: 
Hanne Juul / ALLER FOTO og VIDEO ©

_han5779.jpg

H.M. Dronningen gik officielt i land fra Kongeskibet Dannebrog

Dronningen blev sejlet i chalup fra Kongeskibet Dannebrog til Nordre Toldbod, og Majestæten passerede undervejs skibets langside, hvor de værnepligtige var blevet opstillet til paraderingsrulle for Dronningen.

I forbindelse med ilandstigningen blev der traditionen tro afgivet salut med 27 skud fra Batteriet Sixtus på Holmen.

Foto: 
Hanne Juul / ALLER FOTO og VIDEO ©

_hjp3554.jpg

H.M. Dronningen gik officielt i land fra Kongeskibet Dannebrog

Sejladsen med det nuværende kongeskib, som blev taget i brug i maj 1932, har således i snart 90 år været en fast del af den kongelige families aktiviteter i sommerhalvåret. De eneste afbrydelser har været under besættelsen i 1940-45, hvor skibet var lagt op i Københavns Havn samt sidste år, hvor Dannebrog ikke var til søs på grund af situationen vedrørende COVID-19.

Foto: 
Hanne Juul / ALLER FOTO og VIDEO ©

_hjp3570.jpg

H.M. Dronningen gik officielt i land fra Kongeskibet Dannebrog

På billedet ses Dronningen ved ankomsten til Nordre Toldbod i København, hvor Hendes Majestæt hilste på administrerende direktør i By og Havn Anne Skovbro, havnebygmester Hans Vasehus og havnefoged Morten Johansen.

Foto: 
Hanne Juul / ALLER FOTO og VIDEO ©

_han5838.jpg

H.M. Dronningen gik officielt i land fra Kongeskibet Dannebrog

I løbet af sejlsæsonen har Dronningen sejlet med Kongeskibet Dannebrog til Genforeningsfejringen i Sønderjylland og på sommertogt til Thisted, Esbjerg og Fanø kommuner. Kongeskibet Dannebrog skulle også have lagt til ved havne på Færøerne og i Grønland, men måtte på grund af tekniske problemer midlertidigt indstille sommerens planlagte sejlads.

Kongeskibet Dannebrog har desuden sejlet i de indre danske farvande i forbindelse med kongelige aktiviteter og besøg. Senest anløb Kongeskibet Dannebrog Sønderborg Havn den 12. september 2021 i anledning af H.K.H. Kronprinsens deltagelse i Royal Run.

Foto: 
Hanne Juul / ALLER FOTO og VIDEO ©

14. september 2021|Galleri