H.M. Dronningen modtog nyudnævnte officerer fra de tre værn

ny2_0.jpg

H.M. Dronningen modtog nyudnævnte officerer fra de tre værn

I haven bag Christian VII’s Palæ på Amalienborg modtog Hendes Majestæt Dronningen den 28. april 2021 nyudnævnte officerer fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Foto: 
Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

20210428-125424-l-1920x1280we.jpg

H.M. Dronningen modtog nyudnævnte officerer fra de tre værn

Det er en tradition, at Majestæten ønsker Forsvarets nye officerer tillykke med uddannelsen. Ved dagens arrangement modtog Dronningen først de nyudnævnte officerer fra Hærens Officersskole, derefter var det de nyudnævnte officerer fra Søværnets Officersskole og til sidst de nyudnævnte officerer fra Flyvevåbnets Officersskole.

Foto: 
Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

20210428-125708-l_101mb.jpg

H.M. Dronningen modtog nyudnævnte officerer fra de tre værn

Ved modtagelserne overrakte Dronningen også "H.M. Dronningens Æresdolk" og ”H.M. Dronningens Æressabel”. Æressablen blev givet til kadetten Riddler fra Søværnet, der har opnået 12 i snit i sin uddannelse. Sablen er forsynet med inskriptionen "Af Dronningen" samt den pågældende kadets navn og årstallet for endt uddannelse

Foto: 
Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

20210428-130016-l-1920x1280we.jpg

H.M. Dronningen modtog nyudnævnte officerer fra de tre værn

Æresdolken blev givet til Mik Nordmand Therkildsen fra Flyvevåbnet, som under sit studie på skolen har opnået et karaktergennemsnit på 11.8. Dolken er indgraveret med rigsvåbenet, Dronningens monogram og kadettens navn.

Foto: 
Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

20210428-124857-l-1920x1292we.jpg

H.M. Dronningen modtog nyudnævnte officerer fra de tre værn

På Hærens officersskole bliver soldater trænet og uddannet i taktik, ledelse og styring. Hæren deltager i fredsskabende og -bevarende internationale missioner, hvor soldater, sergenter og deres officerer løser opgaver på landjorden.

Foto: 
Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

20210428-124754-l_142mb.jpg

H.M. Dronningen modtog nyudnævnte officerer fra de tre værn

Søværnet er den maritime del af det danske forsvar og uddanner enheder til at forsvare Danmarks interesser på havet. Søværnet tilbyder tre forskellige søofficersuddannelser; taktisk officer, maskinteknisk officer og våben- og elektronikteknisk officer. 

Foto: 
Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

20210428-115722-l_29mb.jpg

H.M. Dronningen modtog nyudnævnte officerer fra de tre værn

Flyvevåbnet udøver kontrol med al militær flyvning i dansk luftrum og med danske flyversoldater udsendt i internationale operationer. 

Ved Flyvevåbnets fremstilling blev der også fremstillet nyudnævnte korpsmestre fra Beredskabsstyrelsen. 

Foto: 
Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

20210428-125045-l-1920x2074we.jpg

H.M. Dronningen modtog nyudnævnte officerer fra de tre værn

I forbindelse med de tre modtagelser i haven hilste Dronningen på alle officererne og ønskede dem tillykke med uddannelsen.

Foto: 
Martin Sylvest, Ritzau Scanpix ©

28. april 2021|Galleri