Indvielse af Asnæsværket

210820_asnaes_rieneuchs_21.jpg

Indvielse af Asnæsværket

H.K.H. Kronprinsen forestod den 21. august 2020 indvielsen af Asnæsværket i Kalundborg. 

Asnæsværket har været igennem en omstilling fra sort til grøn energi og har gennem de sidste tre år gennemgået en omfattende ombygning. Indvielsen markerede afslutningen på ombygningen, der betyder, at kraftvarmeværkets nye blok 6 nu kan levere el og varme uden at fyre med fossile brændsler, da produktionen er omstillet til at fyre med resttræ fra bæredygtigt skovbrug.

Foto: 
Rie Neuchs ©

20200821-130721-l-1920x1612we.jpg

Indvielse af Asnæsværket

I forbindelse med indvielsen holdt Kronprinsen en tale. 

Foto: 
Claus Bech, Ritzau Scanpix ©

210820_asnaes_rieneuchs_35.jpg

Indvielse af Asnæsværket

Omstillingen fra kul til træflis på Asnæsværket resulterer i en årlig CO2-reduktion på op til ca. 800.000 tons. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra mere end 400.000 biler og bidrager dermed markant til Danmarks grønne omstilling.

Foto: 
Rie Neuchs ©

210820_asnaes_rieneuchs_37.jpg

Indvielse af Asnæsværket

Hans Kongelige Højhed under besøget på Asnæsværket.

I 1959 blev Asnæsværket idriftsat og indviet af Frederik 9., og da kraftvarmeværkets blok 5 stod færdig fandt indvielsen sted under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen og Prins Henrik.

Foto: 
Rie Neuchs ©

21. august 2020|Galleri