Konference ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

1_139.jpg

Konference ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

H.K.H. Kronprinsen deltog den 20. maj 2021 i konferencen ”Forskning møder praksis - Offentlig ledelse, der lykkes” i København.

Tidligere på måneden blev den samme konference afholdt i Aarhus, og også her deltog Kronprinsen.

Hans Kongelige Højhed holdt tale under konferencens første del, hvor også en række indlæg blev live-streamet til konferencedeltagere. Konferencens anden del var opdelt i fem spor, hvor deltagerne i hvert spor deltog i to workshops og en afsluttende refleksionssession.

Foto: 
Kongehuset ©

_mho6991.jpg

Konference ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Ved ankomsten blev Kronprinsen modtaget af professor og centerleder i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse Lotte Bøgh Andersen, lektor og vicecenterleder i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse Mads Leth Felsager Jakobsen og lektor og uddannelsesansvarlig i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse Anne Mette Kjeldsen.

Foto: 
Martin Høien / / ALLER FOTO & VIDEO ©

2_131.jpg

Konference ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Konferencen afholdes af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet og har til formål at samle praktikere, beslutningstagere og ledelsesforskere for sammen at skabe viden om offentlig ledelse. 

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er et tværdisciplinært forskningscenter, der er fysisk placeret på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Centeret, der bærer Kronprinsens navn, åbnede i maj 2018 i anledning af Hans Kongelige Højheds 50-års fødselsdag.

Foto: 
Kongehuset ©

20. Maj 2021|Galleri