Markering af Den Danske Frimurerordens 275-års jubilæum

img_1933.jpg

Markering af Den Danske Frimurerordens 275-års jubilæum

H.K.H. Prinsesse Benedikte overværede den 23. oktober 2020 markeringen af Den Danske Frimurerordens 275-års jubilæum i København. Ved ankomsten hilste Prinsessen på repræsentanter for ordenens ledelse.

Den Danske Frimurerorden blev formelt stiftet med et engelsk konstitutionspatent til logen Zorobabel i København i 1745. Logen, der er Nordens ældste, lever i dag videre under navnet Zorobabel og Frederik til det kronede Haab (Z&F), og ordenen kan derfor markere sit 275-års jubilæum i 2020.

 

 

Foto: 
DDFO/Carsten Schwartz ©️

img_1932.jpg

Markering af Den Danske Frimurerordens 275-års jubilæum

Frimureriet kom til Danmark fra England via det europæiske kontinent og fik hurtigt en vis udbredelse. I 1855 var der tre loger herhjemme, men i de følgende 100 år oplevede ordenen en markant fremgang med oprettelsen af mange nye loger på tværs af landet. Ordenen består i dag af ca. 90 loger i 45 danske byer og tæller ca. 7.500 medlemmer.

På billedet ses Prinsesse Benedikte sammen med Den Danske Frimurerordens stormester Walter Schwartz.

Foto: 
DDFO/Carsten Schwartz ©️

img_1940.jpg

Markering af Den Danske Frimurerordens 275-års jubilæum

Under arrangementet blev Prinsessen vist rundt i Stamhuset i København, hvor Hendes Kongelige Højhed fik et indblik i ordenens historie, kultur og åndsliv.

Foto: 
DDFO/Carsten Schwartz ©️

img_1934.jpg

Markering af Den Danske Frimurerordens 275-års jubilæum

Efterfølgende overværede Prinsessen uddeling af frimurerpriser til Garderhøjfortet samt sine protektioner Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade og Fredensborg Slotskirkes Pigekor.

På billedet ses Hendes Kongelige Højhed sammen med modtagerne af frimurerpriserne.

Foto: 
DDFO/Carsten Schwartz ©️

23. oktober 2020|Galleri