Overrækkelse af Europa Nostra prisen 2019

_dsc6341.jpg

Overrækkelse af Europa Nostra prisen 2019

H.K.H. Prins Joachim overrakte torsdag den 13. juni 2019 Prins Henriks danske Europa Nostra pris 2019 i Christian VIII's Palæ på Amalienborg. 

Europa Nostra har til formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, højne standarden indenfor by- og landskabsplanlægning samt fremme kvaliteten indenfor det traditionelle bygningshåndværk.

Som protektor for Europa Nostra Danmark holdt Hans Kongelige Højhed tale.

Foto: 
Kongehuset ©

_dsc6367.jpg

Uddeling af Europa Nostra 2019

Prisen blev tildelt kunsthistoriker dr.phil. Ulla Kjær, som modtog prisen for sin formidling af den franske og danske kunst- og arkitekturhistorie. 

Foto: 
Kongehuset ©

_dsc6436.jpg

Overrækkelse af Europa Nostra prisen 2019

Ulla Kjær har ydet en særlig indsats i forhold til at undersøge, formidle og bevare kunst- og arkitekturhistori.

Foto: 
Kongehuset ©

_dsc6454.jpg

Overrækkelse af Europa Nostra prisen 2019

Europa Nostra Prisen blev i år uddelt for 12. gang.

Foto: 
Kongehuset ©

13. juni 2019|Galleri