Reception i anledning af Slots- og Kulturstyrelsens tildeling af Europa Nostra-pris

_hjp3248.jpg

Reception i anledning af Slots- og Kulturstyrelsens tildeling af Europa Nostra-pris

H.M. Dronningen afholdt den 10. juni 2021 reception på Fredensborg Slot i anledning af Slots- og Kulturstyrelsens tildeling af Europa Nostra-pris. Slots- og Kulturstyrelsen har fået tildelt prisen i kategorien ”Bevarelse af kulturarv” for en fremragende præstation inden for bevarelse, forbedring og tilpasning til nye anvendelser af kulturarv i forbindelse med restaureringen af Fredensborg Slotshave.

På billedet ankommer Hendes Majestæt til receptionen foran Havetrappen ved Fredensborg Slot. 

Foto: 
Hanne Juul, ALLER FOTO OG VIDEO ©

_hjp3387.jpg

Reception i anledning af Slots- og Kulturstyrelsens tildeling af Europa Nostra-pris

Slots- og Kulturstyrelsen påbegyndte i 2009 et langsigtet restaurerings- og genskabelsesarbejde i Fredensborg Slotshave, der varede helt frem til sidste år. 

Arbejdet omfattede blandt andet en genetablering af havens midterakse, Brede Allé, der med alléens 258 lindetræer, i dag afspejler grundelementerne i arkitekt Nicolas-Henri Jardins tegninger i barokstil, fra da man omlagde slotshaven i 1760’erne.

Foto: 
Hanne Juul, ALLER FOTO OG VIDEO ©

_hjp3463.jpg

Reception i anledning af Slots- og Kulturstyrelsens tildeling af Europa Nostra-pris

Receptionen fandt sted ved starten af Brede Allé, hvor blandt andre formand for Europa Nostra Danmark, kammerherreinde Ettie Castenskiold, og kulturminister Joy Mogensen holdt tale.

I forlængelse af talerne blev der overrakt en plakette til Slots- og Kulturstyrelsen ved projektleder, landskabsarkitekt Christine Waage, hvorefter modtageren og Dronningen fik lejlighed til at sige et par ord.

Foto: 
Hanne Juul, ALLER FOTO OG VIDEO ©

_hjp3506.jpg

Reception i anledning af Slots- og Kulturstyrelsens tildeling af Europa Nostra-pris

Haven forfaldt op gennem 1800-tallet og ind i det 20. århundrede, hvor store dele af haven blev ændret, og flere af barokhaveelementerne blev nedlagt. Billedhugger Johannes Wiedewelts nyklassicistiske skulpturer og mange af de store lindetræer i alléerne blev dog bevaret.

Foto: 
Hanne Juul, ALLER FOTO OG VIDEO ©

_hjp3487.jpg

Reception i anledning af Slots- og Kulturstyrelsens tildeling af Europa Nostra-pris

Genplantningen af slotshavens kastanje- og linnealléer begyndte allerede i midten af 1900-tallet og genetableringen af blandt andet skulpturerne kom få årtier senere. I dag fremstår Fredensborg Slotshave med alléerne og havens 176 skulpturer som et stolt eksempel på dansk kulturarv.

Receptionen fortsatte i Marmorhaven, hvor indbudte gæster fik lejlighed til at hilse på hinanden.

Foto: 
Hanne Juul, ALLER FOTO OG VIDEO ©

10. juni 2021|Galleri