"Sammen for naturen"

sammenfornaturen.jpg

"Sammen for naturen"

På FN’s Internationale Biodiversitetsdag den 22. maj 2021 igangsatte WWF Verdensnaturfonden og H.K.H. Kronprinsessen et digitalt projekt, der havde til formål at samle danskerne om naturen.

I tre uger frem til den 11. juni blev danskerne opfordret til at dele naturbilleder og -oplevelser under hashtagget #ForNaturenWWF på Instagram. 

Undervejs i projektet holdt Kronprinsessen hver uge et digitalt møde med WWF Verdensnaturfondens eksperter, hvor ugens billeder blev gennemgået. Billedet er fra et af disse møder.  

I det følgende galleri bringes en række udvalgte billeder, som danskerne har delt. 

Foto: 
WWF ©

1_141.jpg

"Sammen for naturen"

Projektet kickstartede med temaet ’Skov & Land’. I den forbindelse delte Kronprinsessen dette billede og skrev:

"De næsten selvlysende blade på nyudsprungne bøgetræer har jeg været betaget af siden mit første forår i Danmark."

Foto: 
H.K.H. Kronprinsessen ©

4_71.jpg

"Sammen for naturen"

"Solopgang ved mosen." 

Helle Hansen delte dette billede af Holmegårds Mose, der er Sjællands største højmose på cirka 35 hektar. Oprindeligt var højmosen meget større - over 700 hektar. Men gennem tiden er den blevet drænet, opdyrket, tørvegravet og tilplantet med træer- 

Foto: 
Helle Hansen ©

5_35.jpg

"Sammen for naturen"

Thune Kirk delte dette billede af Svanninge Bakker, der sammen med Svanninge Bjerge og Sollerup Skov er det største sammenhængende skov- og naturområde på Fyn. Mange truede arter af både planter og dyr lever i området - blandt andet den sjældne og fredede hasselmus.  

Foto: 
Thune Kirk ©

6_28.jpg

"Sammen for naturen"

Steen Holten-Andersen delte dette billede fra Sjællands vestligste punkt. 

Røsnæs stikker ud som en lang halvø fra Sjællands vestkyst og er skabt under den sidste istid. Stedet er hjemsted for to meget sjældne danske arter: den lille klokkefrø og dagsommerfuglen fransk bredpande. 

Foto: 
Steen Holten-Andersen ©

7_18.jpg

"Sammen for naturen"

Mols Bjerge er et kuperet istidslandskab på Syddjurs. I det store naturområde, der indgår som en del af Nationalpark Mols Bjerge, er der registreret hele 49 arter af dagsommerfugle. 

Foto: 
Walkingwhenever ©

8_19.jpg

"Sammen for naturen"

Et panel bestående af Kronprinsessen og WWF Verdensnaturfondens generalsekretær og biologer har fremhævet dette billede fra Pugdal ved Vejle. 

Panelets motivation lyder: "Fotografeiet er i sig selv meget smukt og illustrerer den danske naturs smukke grønne farve netop nu i maj. Men vigtist af alt er fotografiet meget sigende for den vilde skovs mange levesteder. Kronprinsessen lagde vægt på, at der i Danmark findes vild natur med høj biodiversitet tæt på en stor by som Vejle." 

Foto: 
Anne Drøgemüller Lund ©

2_132.jpg

"Sammen for naturen"

Med dette billede af Esrum Sø offentliggjorde Kronprinsessen næste tema, der var "Sø, kyst og hav", i projektet "Sammen for naturen". 

 

Foto: 
H.K.H. Kronprinsessen ©

9_13.jpg

"Sammen for naturen"

Lise Lotte Winther Nielsen har taget dette billede af Thorup Strand, der mest er kendt for sit unikke kystfiskersamfund. Men i Jammerbugt og længere ude i det åbne hav findes noget af Danmarks vildeste havnatur samt landets dybeste havområder med dybder helt ned til cirka 200 meter. 

Foto: 
Lise Lotte Winther Nielsen ©

9.1.jpg

"Sammen for naturen"

Lige sydvest for den store Rold Skov ligger denne kilde, der med sine blå farver har givet navn til kilden Store Blåkilde. 

Det er en såkaldt bassinkilde, hvor det pågældende bassin på det bredeste sted er 12 meter og med en dybde på fire til fem meter. Året rundt strømmer der fra bunden omkring 100 liter vandt ud i sekundet. Den safirblå farve skyldes den lyse bund af kalk og sand, det klare vand og genskinnet fra den blå himmel. 

Foto: 
Anne Skouboe ©

9.2.jpg

"Sammen for naturen"

Gilleleje ved Sjællands nordligste punkt ligger i grænselandet mellem Øresund og Kattegat og er her fotograferet af Karim Theilgaard. 

Foto: 
Karim Theilgaard ©

9.3.jpg

"Sammen for naturen"

Tystrup Sø ligger på Midtsjælland i et bakket landskab. Her er sølandskabet fotograferet af Leander Jørgensen. 

Foto: 
Leander Jørgensen ©

9.4.jpg

"Sammen for naturen"

Sjællands største å, Susåen, slynger sig gennem et væld af landskabet i Midt- og Sydsjælland og løber ud i Karrebæksminde Bugt syd for Næstved. Her har Carsten Andersen fotograferet åen. 

Foto: 
Carsten Andersen ©

9.5.jpg

"Sammen for naturen"

Projektets panel, som Kronprinsessen var en del af, fremhævede dette billede af Vadehavet i kategorien "Sø, hav og kyst". 

Rømø er den sydligste af de danske øer i Vadehavet. Området har et ekstremt tidevand, hvor forskellen mellem høj- og lavvande flere steder er næsten to meter. 

Foto: 
Martin Bay ©

3_130.jpg

"Sammen for naturen"

Hendes Kongelige Højhed offentliggjorde med dette billede det sidste tema "Planter og dyr" i projektet "Sammen for naturen".

Til billedet skrev Kronprinsessen: "I foråret besluttede vi os for, at en del af vores have i Fredensborg skulle blive til en vild have kun med danske arter. Det er gået stærkt, og på billedet kan I se, hvor flot det er blevet. Det er spændende at følge udviklingen, og nu venter vi bare på, at bierne og sommerfuglende kommer."  

Foto: 
H.K.H. Kronprinsessen ©

9.6.jpg

"Sammen for naturen"

Jan Sereth Larsen delte dette billede af en lærkefalk, der er på jagt over en skovsø en stille sommeraften. Lærkefalken er en sjælden ynglefugl i Danmark, men en del trækker igennem landet og kan opleves i maj og juni måned, hvor de er på vej mod nord. 

Foto: 
Jan Sereth Larsen ©

9.7.jpg

"Sammen for naturen"

Lars Kristensens billede viser en rødhovedet kardinalbille. Hoved, bryst og dækvinger er mørkerøde, mens ben og de savtakkede følehorn er skinnende sorte. Billen er almindelig over store dele af landet, især spredt i Vestjylland, fordi den foretrækker løvskove, men også levende hegn og parker. 

Foto: 
Lars Kristensen ©

11. juni 2021|Galleri