Sommertogt i Thisted Kommune

20210830-101708-l-1920x1470we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

H.M. Dronningen er på sommertogt med Kongeskibet Dannebrog og besøger Thisted Kommune den 30. august 2021.

Dronningen ankom med Kongeskibet Dannebrog til Hanstholm Havn, hvor borgmester i Thisted Kommune Ulla Vestergaard først udbragte et nifoldigt leve, hvorefter Prinsens Musikkorps spillede ”Kong Christian”.

Læs programmet for Majestætens sommertogt.

Se billedgalleri fra sommertogt i Esbjerg Kommune den 31. august 2021.

Se billedgalleri fra sommertogt i Fanø Kommune den 1. september 2021.

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

20210830-105324-l-1920x1253we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Dronningens årlige sommertogt er en tradition, der går tilbage til Christian 10. Som den første regent gjorde Kongen dengang årlige togter i danske farvande til en fast del af sit program.

Traditionen er siden videreført af Frederik 9. og Dronningen, der begge har lagt vægt på at bruge Kongeskibet Dannebrog til at være i kontakt med alle dele af riget. 

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

20210830-104915-l-1920x1376we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Borgere fra hele kommunen var mødt frem for at byde Majestæten velkommen.

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

dsc_4378-1200px.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Den officielle modtagelse af Dronningen fandt sted ved Bunkermuseum Hanstholm, hvor det er muligt at opleve Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig.

Majestæten blev budt velkommen af borgmesteren, der holdt tale og præsenterede Dronningen for kommunalbestyrelsen.

Foto: 
Thisted Kommune ©

dsc_4401-1200px.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Efterfølgende fik Dronningen overrakt den officielle gave fra kommunen. 

Gaven er et løvbillede udført i naturens materialer og forestiller himmel, hav og landskabet i området. Billedet er lavet af den lokale kunstner Susanne Tvermoes. 

Foto: 
Thisted Kommune ©

20210830-113544-l-1920x1346we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Efter den officielle modtagelse besøgte Dronningen Nationalpark Thy ved Det Nordatlantiske Fyr. 

Nationalpark Thy er Danmarks største vildmark med et areal på 244 km2. Inde i landet ligger de store klitplantager, som blev plantet i 1800-tallet som værn mod sandflugten. Området er kendetegnet ved at være forholdsvist øde. Området rummer et rigt dyreliv, og sjældne fuglearter som trane, tinksmed og storspove yngler her. Derudover holder store bestande af krondyr til på de uforstyrrede arealer.

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

20210830-115203-l-1920x1280we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Under Dronningens besøg i Nationalpark Thy blev Majestæten ført ad en ny sti fra Hanstholm Fyr, gennem Fyrhaven og ud i det åbne land på Hanstholmknuden. 

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

_dsc9126-1200px.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Det Nordatlantiske Fyr ligger ved den nordlige afgrænsning til Nationalpark Thy og Hanstholm Vildtreservat.

Foto: 
Thisted Kommune ©

20210830-134729-l-1920x1316we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Efter kommunens officielle frokost ved Det Nordatlantiske Fyr besøgte Dronningen Nationalparkcenter Thy i Vorupør.

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

_dsc6798-1200px.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Nationalparkcenter Thy åbnede officielt i juni 2021. Centret giver besøgende adgang til at få viden om den omgivende natur, og under besøget blev Dronningen vist rundt af bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen, miljøminister Lea Wermelin og leder af Nationalpark Thy Else Østergaard Andersen.

Foto: 
Thisted Kommune ©

_dsc6787-1200px.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Nationalparkcentret er bygget ind i en klit ved den gamle landingsplads i Vorupør, så den falder i ét med det omkringliggende landskab.

Foto: 
Thisted Kommune ©

_dsc9196-1200px.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Under rundvisningen oplevede Dronningen blandt andet formidlingsrummet, der rummer en stor 3D-landskabsmodel i træ, som fortæller historien om, hvordan Nationalpark Thy blev til.

Foto: 
Thisted Kommune ©

20210830-144054-l-1920x1365we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Thy Whisky ligger på slægtsgården Gyrup ved Nationalpark Thy, og gårdens historie går tilbage til begyndelsen af 1300-tallet. De seneste otte generationer har gården tilhørt samme familie, som i dag driver et økologisk landbrug og et whiskydestilleri.

Dronningen besøgte Thy Whisky og blev modtaget af Ellen Nicolajsen, Andreas Poulsen og Marie og Jakob Stjernholm, der står bag stedet.

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

20210830-144622-l-1920x1300we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Under besøget fik Dronningen fortalt om gårdens landbrugs- og whiskyproduktion. 

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

20210830-160012-l-1920x1280we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Herefter besøgte Dronningen Cold Hawaii Inland, der tidligere var kendt som Synopal Havn. Dengang lå det øde hen som et råt og forfaldent havneområde efter, at Synopal-fabrikken lukkede i 1980’erne.

Majestæten blev vist rundt af Niels Jørgen Pedersen, viceborgmester og formand for Den Politiske Styregruppe for projekt Cold Hawaii Inland og Thomas Bruhn Helleberg, der er formand for Thy Cable Park.

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

20210830-155400-l-1920x1295we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Thy er omkranset af vand med Vesterhavet på den ene side og Limfjorden på den anden. Gennem en årrække er vandsportsentusiaster flokkedes til området for at prøve kræfter med surf og andre aktiviteter på vand, og området ved kysten fra Hanstholm til Agger er blevet kendt som Cold Hawaii.

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

20210830-170923-l-1920x2339we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Om eftermiddagen besøgte Dronningen Hanstholm Havn. 

Havnen skaber cirka 2.300 arbejdspladser i Thisted Kommune og er dermed en af kommunens største arbejdspladser. Det er i år 54 år siden, at havnen blev indviet, og her i 2021 stod et stort udvidelsesprojekt af havnen færdigt. Det omfatter faciliteter med nye ydermoler, øget vanddybde, et nyt havnebassin, ekstra kajkapacitet og et stort baglandsareal. 

Ved at ringe på en klokke indviede Dronningen det nye havneområde. I 1967 var det Dronningens far, Frederik 9., der indviede havnen. 

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

20210830-171952-l-1920x1306we.jpg

Sommertogt i Thisted Kommune

Under besøget oplevede Dronningen Hanstholms auktionshal. 

Foto: 
Henning Bagger, Ritzau Scanpix ©

30. august 2021|Galleri