WHO's 70. regionalkomitémøde

nyt

WHO's 70. regionalkomitémøde

Som protektor for WHO Regional Office for Europe deltog H.K.H. Kronprinsessen den 14. september 2020 i WHO Regional Committee for Europe (RC70) i FN-Byen i København for at sætte fokus på en række af de væsentligste sundhedsemner i den europæiske region. 

Ved regionalkomitémødet deltog sundhedsministre og repræsentanter for de 53 medlemsstater for at diskutere og planlægge sundhedsinitiativer for regionens omkring 900 millioner indbyggere.

Foto: 
WHO/Franz Henriksen ©

rc70-hrh-084.jpg

WHO's 70. regionalkomitémøde

Det var i år 10. gang, at Kronprinsessen holdt tale ved det regionale komitémøde, som i år primært blev afholdt virtuelt grundet COVID-19.

I sin tale fremhævede Kronprinsessen blandt andet de europæiske sundhedsarbejderes store indsats og betydning for bekæmpelsen af COVID-19-pandemien samt om pandemiens afledte konsekvenser for udsatte kvinder og børn. Kronprinsessen talte også generelt om vigtigheden af vacciner og om, hvordan de kan redde og beskytte liv samt om indsatsen for at bekæmpe antibiotika-resistens.

Læs Kronprinsessens tale.

Foto: 
WHO/Franz Henriksen ©

rc70-hrh-232_1.jpg

WHO's 70. regionalkomitémøde

Verdenssundhedsorganisationen (World Health Organization) blev grundlagt i 1948 og er den øverste globale sundhedsorganisation i FN-systemet. WHO er opdelt i seks regioner, herunder WHO’s europæiske region, som har sit hovedkvarter i København.

Kronprinsessen har siden 2005 været protektor for WHO Regional Office for Europe, og i 2017 modtog Kronprinsessen WHO award for sit arbejde for at forbedre den globale sundhed.

Foto: 
WHO/Franz Henriksen ©

rc70-hrh-170.jpg

WHO's 70. regionalkomitémøde

Kronprinsessen ses på billedet sammen med WHO Regional Director for Europe dr. Hans Kluge, sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke samt direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Foto: 
WHO/Franz Henriksen ©

14. september 2020|Galleri