AFLYST: H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg hos virksomheder i vandsektoren omkring Aarhus