D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen deltager i markering af 800-året for Dannebrogs fald