D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen deltager i Royal Run