H.K.H. Kronprinsen besøger New York i forbindelse med åbningen af FN’s Generalforsamling

H.K.H. Kronprinsen besøger New York i forbindelse med åbningen af FN’s Generalforsamling. New York, USA.

H.K.H. Kronprinsen besøger New York den 19.-21. september 2023 for at deltage i møder og arrangementer i forbindelse med åbningen af FN’s Generalforsamling.

Kalenderen opdateres løbende med Kronprinsens programpunkter.

Pressekontakt hos Danmarks Faste Mission ved FN i New York
Cecilia Rose Tryved, e-mail: cectry@um.dk.