H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg hos Danske Hospitalsklovne på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg

H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg hos Danske Hospitalsklovne på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg. Bispebjerg Hospital. Bispebjerg Bakke 30, København. Kl. 14.45.

Pressekontakt hos Danske Hospitalsklovne
Kommunikationskonsulent Nicoline Buron, tlf.: +45 28 95 66 26 eller e-mail: nicoline@danskehospitalsklovne.dk