H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg i Kræftværket

H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg i Kræftværket. Rigshospitalet, København, kl. 19.00.

Kræftværket er et fælles opholdsrum for kræftpatienter på Rigshospitalet og et mødested for unge patienter. Opholdsrummet giver patienterne mulighed for at deltage i alderstilpassede fællesaktiviteter samt at være sammen med jævnaldrende.

Yderligere oplysninger
Læs mere om Kræftværket på Rigshospitalet.

Presseinformation
Der vil ikke være presseadgang.