H.K.H. Kronprinsessen deltager i SRSR (Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder) netværksmøde

H.K.H. Kronprinsessen deltager i SRSR (Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder) netværksmøde. Christiansborg Slot, kl. 14.30.

Pressekontakt til Folketinget
Udvalgssekretær Niklas Borker Bjerre, tlf.nr.: +45 33 37 36 21 eller e-mail: niklas.bjerre@ft.dk.