H.K.H. Prins Joachim overrækker Prins Henriks Europa Nostra Pris

H.K.H. Prins Joachim overrækker Prins Henriks Europa Nostra Pris. Nordatlantens Brygge, Strandgade 90, København, kl. 16.00.

H.K.H. Prins Joachim overrækker i sin egenskab af protektor for Europa Nostra Danmark Prins Henriks danske Europa Nostra Pris 2021.

Europa Nostra har til formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, højne standarden indenfor by- og landskabsplanlægning samt fremme kvaliteten inden for det traditionelle bygningshåndværk.

Europa Nostra Danmark er en aktiv bevaringsorganisation, som arbejder i regi af hovedorganisationen, Europa Nostra, der er placeret i Haag. Fonden arbejder med kulturpleje indenfor både det urbane og landskabsmæssige område samt formidling omkring arkæologiske udgravninger og kunstsamlinger. Hvert år uddeles et legat til en person eller organisation, der har udmærket sig ved at støtte kulturarven i Danmark.

Pressekontakt hos Europa Nostra Danmark
Formand for Europa Nostra Danmark Ettie Castenskiold, tlf.: +45 60 49 86 46 eller e-mail: ettie@castenskiold.dk.


Yderligere oplysninger