H.K.H. Prinsesse Benedikte aflægger besøg på Sild den 18.-19. maj

H.K.H. Prinsesse Benedikte aflægger besøg på Sild den 18.-19. maj. Sild, Tyskland.

H.K.H. Prinsesse Benedikte vil under sit besøg på Sild blandt andet blive præsenteret for øens natur og historie, herunder den historiske tilknytning til Kongehuset, øens fem borgmestre, repræsentanter for turisme og erhvervsliv samt det danske og frisiske mindretal.

Pressekontakt ved Det Kgl. Danske Generalkonsulat i Flensborg
Akkrediteret presseattaché Kirsten Elley, tlf.: +45 30 53 37 99 eller e-mail: flensborg2019@gmail.com.